ค้นหาบทความ 🙄

4/08/67

Neo Marxism คือใคร ? นีโอ มาร์กซิสต์ คืออะไร ?

Neo Marxism [ นีโอ มาร์กซิสต์ ] คือ ลัทธิประหลาด ที่กำลังครอบงำ และขับเคลื่อนในสังคมไทย เพื่อ การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมในอุดมคติ สานต่อการอภิวัฒน์สยาม 2475


“Neo Marxism”
ลัทธิประหลาดที่กำลังครอบงำและขับเคลื่อนสังคมไทย

บทความโดย : ต.ตุลยากร

 
    หลังจากที่มี  ประกาศคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523   ออกมา  เรื่อง นโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ ลงวันที่ 23 เมษายน 2523 ….  และรัฐบาลไทยสามารถเจรจาให้จีน ยุติการช่วยเหลือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) … รวมถึงความขัดแย้งระหว่าง พคท.กับขบวนการนักศึกษา ที่เข้าป่าไปเมื่อช่วงตุลา 19   ทำให้สถานการณ์ภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ คลี่คลายลง จนนำไปสู่  การออกพระราชบัญญัติ ยกเลิก  พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ ในปีพ.ศ. 2543


ในความเป็นจริงแล้ว …. ต้องเข้าใจก่อนว่า แนวคิด สังคมนิยม ( Socialism ) ในประเทศไทยนั้น มีสองสายหลักๆ   พคท.   (รวมถึงขบวนการนักศึกษาบางส่วนที่ถูกจัดตั้งจาก พคท.) นั้นเป็น สังคมนิยมสายเหมา (Maoism)  แต่ขบวนการนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นพวกที่ศรัทธาในแนวคิดปรัชญาสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตย (Democratic scientific socialism)


นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่าง พคท. กับ  ขบวนการนักศึกษา ….

ดังนั้น การที่ พคท.ยุติบทบาท ไม่ได้หมายความว่า “แนวคิดสังคมนิยม จะหมดสิ้นไปจากประเทศไทย”  แต่เป็นเพียงแค่ แนวคิดสังคมนิยมสายเหมา เพียงเท่านั้น ที่จบไป ….

     แต่ในส่วนของขบวนการนักศึกษานั้น แม้ว่าบางส่วนจะยุติบทบาทไป แต่บางส่วน ก็ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์   “สังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตย” ดังเดิม เพียงแต่ปรับเปลี่ยนแนวทางการเคลื่อนไหว ที่ซึ่งจากเดิมนั้นยึดถือแนวทางการเคลื่อนไหวแบบ War of Maneuver (การยึดอำนาจรัฐผ่านการปฏิวัติสังคมนิยม) แบบเลนิน  เปลี่ยนมาเป็น War of Position ซึ่งเป็นการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอำนาจนำ ( Hegemony ) ซึ่งเป็นแนวคิดของ อันโตนิโอ กรัมชี   นักสังคมนิยมชาวอิตาลี ….แต่ทั้งนี้ แนวคิดสังคมนิยมทั้งสองสาย ต่างก็มีต้นกำเนิดเดียวกัน ....
นั่นก็คือ จาก คาร์ล มาร์กซ์


โดยแนวคิดของมาร์กซ์ ก็คือ พวกนายทุนนั้น ผูกขาดปัจจัยการผลิต กดขี่ชนชั้นแรงงาน .... 

มาร์กซ์มองว่า ระบบทุนนิยม คือ บ่อเกิดของปัญหาเหล่านี้ โดยในท้ายที่สุดแล้ว การกดขี่ของชนชั้นนำ ก็จะทำให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างชนชั้น จนนำไปสู่การปฏิวัติชนชั้นขึ้น .. สังคมจะก้าวไปสู่ ยุคคอมมิวนิสต์ ที่โลกจะไม่มีชนชั้นอีกต่อไป เป็นสังคมยูโทเปีย ….

    แนวคิดเหล่านี้ ยังไม่ได้หายไป จากสังคมไทย  .... มันยังคงมีการ "บ่มเพาะ"  กันอยู่ในสถานศึกษา โดยบรรดา .... ผู้ที่ศรัทธาในอุดมการณ์ “สังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตย” เพียงแต่ ยังไม่ได้แพร่หลาย  และไม่ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด …. จนกระทั่งการเข้ามาของ "สื่อสังคมออนไลน์" ที่นำมาสู่การครอบงำทางไซเบอร์ …  

      เนื่องจากระบบของสื่อสังคมออนไลน์ จะรู้ว่าเราชอบอะไร เพื่อนำเสนอสิ่งที่เราสนใจ โดยหวังที่จะดึงเราให้อยู่กับแพลตฟอร์มนั้นๆให้นานที่สุด นำไปสู่การนำเสนอโฆษณา ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นรายได้หลักของสื่อสังคมออนไลน์ …

แต่พิษภัยที่แฝงเข้ามาก็คือ การที่ระบบนำเสนอเฉพาะสิ่งที่เราสนใจ ทำให้เราจะได้รับรู้เฉพาะสิ่งที่เราสนใจ
 
 เมื่อการเมืองแบ่งขั้วฝั่ง อย่างชัดเจน เมื่อระบบรู้ว่าเราสนใจการเมืองฝั่งใด ก็จะเสนอเฉพาะสิ่งที่เราสนใจมาหน้าฟีดของเรา …

กลายเป็น Echo chamber นั่นคือ มองไปทางไหนก็จะเจอแต่คนที่มีความคิดทางเดียวกัน 

.....   จึงเป็นเรื่องง่าย ที่  ขบวนการสังคมนิยม เหล่านี้ จะใส่แนวความคิดไปยังคนรุ่นใหม่ๆ เพื่อชิงอำนาจนำตามทฤษฎีของ กรัมชี … 

เนื่องจาก  เมื่อใดที่เกิด Echo chamber แล้ว คนที่ถูกปลูกฝังชุดความคิดสังคมนิยม  ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับรู้ความเห็นของอีกฝั่งก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อข้อมูลต่างๆ … จนนำไปสู่การเกิดขึ้นมาของขบวนการซ้ายใหม่  หรือ “Neo Marxism” ในปัจจุบัน...


พวก Neo Marxism ต้องการอะไร ?


สิ่งที่พวก Neo Marxism ต้องการ นั่นก็คือ
 การขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมในอุดมคติ 
สานต่อการอภิวัฒน์สยาม 2475

    ซึ่งในมุมมองของนักวิชาการซ้าย  มองว่า การอภิวัฒน์สยาม 2475    ยังไม่ใช่การปฏิวัติสังคมนิยม ....   เนื่องจากฐานเศรษฐกิจ และโครงสร้างส่วนบนของระบอบเก่ายังมีอย่างสมบูรณ์   ซึ่งสิ่งที่กีดขวางไม่ให้สังคมวิวัฒนาการไปยังสังคมในอุดมคติ ได้ ก็คือ “สิ่งตกค้างจากระบอบเก่า”

     ดังนั้นแล้ว จึงต้องทำการ “ล้มล้าง” หรือปรับโครงสร้าง (ซึ่งอ้างว่าปฏิรูป) เพื่อให้สิ่งตกค้างเหล่านี้หมดไป ….

     โดยมีการดำเนินการในหลายมิติ ดูภาพปิรามิดทุนนิยมประกอบนะครับ   (สังเกตุดูนะครับ  ว่า คนเหล่านี้  จะเน้นโจมตีส่วนต่างๆตามปิรามิดทุนนิยมครับ)       ปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนบน (superstructure) ด้วยการ  "โจมตีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามดั้งเดิม"   ซึ่งพวก Neo Marxism มองว่า เป็นสิ่งที่ครอบงำสังคม โดยจะเริ่มบ่มเพาะ ความคิดของประชาชน ตั้งแต่อยู่ในโรงเรียน สร้างวาทกรรม ว่า ....  วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมเป็นพวกอำนาจนิยม   เพื่อให้แนวคิดของคนรุ่นใหม่ "เอื้อ" ต่อการปลูกฝังความคิดสังคมนิยม ผ่านกระบวนการจัดตั้งรูปแบบต่างๆ..... ลดทอนอำนาจนำ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

สิ่งที่พวก Neo Marxism ต้องทำให้ได้ ในประเด็นนี้ ก็คือ "การปรับแก้ ม.112"

       โดยอย่างน้อยที่สุด คือ ปรับแก้ จากการที่ประชาชน ใครก็ได้ สามารถแจ้งความดำเนินคดี  ...  ให้เปลี่ยนมาเป็น  สำนักพระราชวังเท่านั้น ที่จะสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ ...ซึ่งด้วยพระเมตตา สถาบันพระมหากษัตริย์ย่อมไม่แจ้งความเอาผิดกับพสกนิกร .... ทำให้พวก Neo Marxism สามารถใช้สื่อในมือทุกช่องทาง ทำการ "โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์"  จนทำให้สถาบันสิ้นอำนาจนำ   (Hegemony) ประชาชนไม่เชื่อถือ และ ไม่นับถืออีกต่อไป .....


การโจมตีสถาบันศาสนา

       ในช่วงแรก พวก Neo Marxism อาจจะยังไม่แตะประเด็นนี้เท่าใดนัก เนื่องจาก  ยังมีพันธมิตรจากจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่   แต่ก็จะพยายามลดทอนคุณค่าของศาสนาในทุกวาระ ที่เป็นไปได้ แต่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเท่าใดนัก เพราะทฤษฎีของมาร์กซ์ ที่เคยกล่าวว่า  “ศาสนาคือยาฝิ่นของประชาชน” นั้นเป็นบริบทของศาสนาเทวนิยมในยุโรป ซึ่งแตกต่างไปจากบริบทของศาสนาพุทธ

การโจมตี กองทัพ

     สิ่งที่พวก Neo Marxism ต้องการ  ก็คือ กองทัพที่มีผู้นำส่วนใหญ่เลื่อมใส ในลัทธิสังคมนิยมมาร์กซิสต์  ....  ดังนั้นแล้ว จึงจะทำการปฏิรูปการศึกษาของกองทัพ นำนักเรียนนายร้อย , นักเรียนนายสิบ มาเรียนวิชาเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ร่วมกับนักศึกษาพลเรือน เพื่อปลูกฝังแนวคิดของ คาร์ล มาร์กซ์ ให้กับนายทหารรุ่นใหม่ๆ ทำให้ในระยะยาวอีก 20-30 ปี ภายหน้า  กองทัพก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นกองทัพของพวกมาร์กซิสต์โดยปริยาย …..

การโจมตี นายทุน

     สิ่งที่  Neo Marxism  พยายามทำมาโดยตลอด คือ การโจมดีกลุ่มนายทุน  ( แต่มักเลี่ยงไปใช้คำว่า กลุ่มทุนผูกขาด )   เนื่องจากครอบครัวของแกนนำพวก Neo Marxism บางส่วน ก็จัดว่าเป็นนายทุนเช่นกัน....  

    เมื่อพวก Neo Marxism สามารถกุมอำนาจรัฐไว้ในมือได้แล้ว  สิ่งที่เขาจะทำกับกลุ่มทุน ก็คือ การใช้มาตรการทางภาษีรีดเงิน ( ที่พวก Neo Marxism เชื่อว่าเป็นมูลค่าส่วนเกิน ซึ่งนายทุนขูดรีดจากกรรมาชีพไป )    เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับกรรมาชีพในรูปแบบของรัฐสวัสดิการ …  .... 

     ซึ่งการดำเนินการทุกอย่างนั้น มุ่งไปสู่การครองอำนาจนำ (Hegemony) ได้รับการยินยอม (Consent)   ให้ก้าวสู่อำนาจรัฐจากประชาสังคม (Civil society) ทุกส่วน จากนั้นก็จะนำสังคมเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมในอุดมคติในที่สุด  

     สิ่งเหล่านี้อาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในเวลาปีสองปี แต่ตามหลัก War of Position ของกรัมชี  แล้ว เหล่า Neo Marxism ก็พร้อมที่จะทำสงครามอุดมการณ์ที่ยืดเยื้อ ผ่านการจัดตั้งจากรุ่นสู่รุ่น ….

     หลายคนอาจจะไม่ได้คิดว่านี่คือปัญหา เพราะสังคมในอุดมคติ หรือรัฐสวัสดิการ  มันก็ต้องดีกับทุกคนสิ …. ?   แต่ก่อนจะถึงสังคมในอุดมคติ สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก่อน นั่นก็คือ

“การถอนรากถอนโคนความคิดเห็นต่างๆของระบบนายทุน รวมทั้งกำจัดวิธีดำเนินชีวิตแบบนายทุนให้หมดสิ้นไป” 

    เพราะหากปล่อยให้มี “สิ่งตกค้างของระบบเก่า” อยู่ต่อไปในโครงสร้างส่วนบน ก็จะสามารถบ่อนทำลายระบบสังคมนิยมจนล่มสลายได้

ดังนั้น เมื่อสามารถครองอำนาจรัฐได้โดยเด็ดขาดแล้ว จะต้องกวาดล้างสิ่งตกค้างของระบบเก่าให้สิ้นซาก

คำถามต่อไป  คือ .....สิ่งที่สังคมไทยเป็นอยู่ในปัจจุบันและพวกเรา เป็นสิ่งตกค้าง ของระบบเก่าตามทัศนะของพวก Neo Marxism หรือไม่ ? …..

บทความโดย : ต.ตุลยากร

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง ....

Admin Bee

สนับสนุน Misc.Today

นี่คือ ลิ้งค์พันธมิตร หรือที่เรียกว่า affiliate link ซึ่งหมายความว่า... หากคุณคลิ๊กลิ้งค์นี้ และซื้อผลิตภัณฑ์ อะไรก็ได้ ฉันจะได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อย สิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนเว็บไซด์ และช่วยให้กำลังใจเราต่อไป 

คุณอาจสนใจ

เครื่องดื่มมหัศจรรย์ เพื่อสุขภาพที่ดี


  ชาหมักคอมบูชะ Scoby doit  “ จุลินทรีย์ โพรไบโอติก ที่มีอยู่ในชาหมัก คอมบูชะ ( Kombucha ) สามารถแก้ไขปัญหาของระบบทางเดินอาหาร และลำไส้”

KOMBUCHA ORIGINAL 101 / by Scoby Do it 💖
    เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ คอมบูชา หรือ คอมบูชะ ( Kombucha ) Scoby do it คือ เครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการหมัก มีสรรพคุณทางยา โดยมี “จุลินทรีย์ โพรไบโอติก Probiotics” ที่เป็นพระเอกของเครื่องดื่มชนิดนี้ “จุลินทรีย์” ที่อยู่ในชาหมักที่เกิดจากการหมักชา จะมี สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และอาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง และโรคอัลไซเมอร์ได้ 

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

คริสเตียนไซออนนิสท์ คือใคร ? - Christian Zionist

ช่วงนี้ ผมติดตามหาข้อมูลเกี่ยวกับ อิสราเอล กับ ปาเลสไตน์ ครับ ส่วนใหญ่จะเป็นแนวประวัติศาสตร์เสียมาก เพราะผมมีความเชื่อส่วนตัวว่า การที่เราจะ...

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุนXiaomi Kingsmith Walking Pad

 Xiaomi Kingsmith Walking Pad R1 Pro/ R2 ลู่เดิน/วิ่งไฟฟ้า พับเก็บได้ สำหรับการออกกำลังกายภายในบ้าน >> คลิ๊กดูเพิ่มอีก


ป้ายกำกับ / Tag labels

2475 (1) กฎหมาย (4) กฐิน (2) กรรม (5) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (19) กรุงศรีอยุธยา (11) กล้องถ่ายภาพ (7) กลอน (4) กลาโหม (9) การเกษตร (7) การจัดเก็บ (2) การเมือง (50) การศึกษา (128) กิจกรรมกลางแจ้ง (2) กีฬา (3) เกษตร (2) เกี่ยวกับสัตว์ (12) ไกลกังวล (1) ขงจื้อ (1) ขนม (2) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ข้าว (3) ข่าวสาร (22) ขิง (1) เขมร (10) โขน (2) คณะราษฎร (10) คติธรรม (1) คนเล่านิทาน (14) ครู (6) ความเชื่อ (11) ความรู้ (147) คอมมิวนิสต์ (31) คำภีร์ (2) คำสอน (11) เครื่องบิน (7) เงินตรา (4) จอมพล ป. พิบูล (1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (13) จีน (53) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (5) ญี่ปุ่น (15) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (5) เดนมาร์ก (1) ต้นไม้ (4) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตา (1) เตือนภัย (15) แต่งงาน (1) ทรัพยากร (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (9) ท่องเที่ยว (27) ทะเล (3) ทัศนะ (48) ทำบุญ (5) ทำอาหาร (5) เทคโนโลยี (13) โทรศัพท์มือถือ (2) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรรมชาติ (7) ธรรมในคำกลอน (1) ธรรมะ (6) ธรรมาธิปไตย (2) ธุรกิจ (10) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นักบิน (1) นักเรียน (4) นางใน (1) นาซี (1) นายกรัฐมนตรี (3) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) นิวเคลียร์ (1) เนปาล (1) แนะนำสินค้า (36) โนรา (1) ในหลวง ร.10 (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (15) บริการ (3) บริหาร (3) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บัตรประชาชน (1) บุคคล (42) บุญ (3) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (5) โบราณวัตถุ (13) โบราณสถาน (6) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (52) ประท้วง (7) ประเทศไทย (173) ประวัติศาสตร์ (147) ปรัชญาชีวิต (20) ปรีดี (2) ปลูกต้นไม้ (3) ปูติน (1) ผลไม้ (1) ผลิต (3) ผิวสี (1) แผ่นดินไหว (1) ฝรั่งเศส (6) พม่า (6) พยาบาล (1) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระนเรศ (1) พระพุฒาจารย์ (1) พระพุทธเจ้า (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (10) พราหมณ์ (1) พิบูลสวัสดี (1) พิพิธภัณฑ์ (9) พุทธทาส (1) พุทธศาสนา (11) เพชรบุรี (3) เพลง (8) เพลงผ้า ปรพากย์ (1) แพทย์ (4) ฟาโรห์ (1) ไฟ (4) ไฟฉาย (1) ไฟฟ้า (1) ภาคใต้ (6) ภาคอีสาน (1) ภาษา (9) ภาษิต (1) ภูเขาไฟ (1) ภูมิปัญญา (19) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (5) มาเลเซีย (1) มุมไบ (2) มุสลิม (2) แม่ (1) ไม้ไผ่ (1) ยา (1) ยิว (3) ยูนนาน (1) เยาวชน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (3) รัชกาลที่ ๕ (7) รัชกาลที่ ๖ (1) รัชกาลที่7 (8) รัชกาลที่ ๘ (5) รัฐประหาร (6) รัสเซีย (12) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (2) เรื่องเก่า (80) เรื่องเล่า (23) โรค (5) โรคระบาด (3) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (9) โรงเรียน (16) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ลัทธิ (2) ลัทธิมาร์กซ์ (2) ล้านนา (3) ลาว (4) เลือกตั้ง (9) โลก (5) โลกร้อน (3) วัฒนธรรม (2) วัด (14) วันแม่ (1) วันสำคัญ (5) วิทยาศาสตร์ (9) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศัพท์ (1) ศาสนา (36) ศิริราช (5) ศิลปะ (4) ศิลปาชีพ (1) เศรษฐกิจ (3) สงขลา (1) สงคราม (50) สถานีรถไฟ (1) สนามบิน (2) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (2) สมัยเมจิ (1) สยาม (12) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (2) สังคม (36) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (13) สื่อ (3) สุขภาพ (13) สุภาพจิต (5) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (31) หนังสือพิมพ์ (1) ห้องเรียน (4) เหมาเจ๋อตง (2) เหรียญ (1) อเมริกา (36) ออสเตรีย (1) อังกฤษ (6) อาชีพ (1) อาหาร (16) อาหารจานโปรด (9) อิตาลี (3) อินเดีย (8) อิสราเอล (3) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (4) ไอร์แลนด์ (1) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (6) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (114) startup (1) UNESCO (4) xiaomi (1)


Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand