ผู้สนับสนุน6/01/65

เขมรเคยเป็นเมืองขึ้นของไทย ขอมไม่ใช่เขมร ตอนที่ ๓

“ ไทยลอกแบบมาจากเขมรหรือเขมรลอกไปจากไทย ” ตอนที่ ๓ เขมรเป็นเมืองขึ้นของไทยมาตั้งแต่อยุธยาถึงรัตนโกสินทร์  | โดย อัษฎางค์ ยมนาค

นครวัด ตั้งอยู่ในเมืองพระนคร ถูกสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2


นครวัด ตั้งอยู่ในเมืองพระนคร ถูกสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๒ ซึ่งเป็นยุคที่ขอมพระนครเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด 

  • ต่อมาเมื่อพ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราดร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาว ก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้นนั้น เป็นยุคที่พระเจ้าชัยวรมันที่ ๘ ปกครองนครวัด ที่เมืองพระนคร แต่หลังจากสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๘ อาณาจักรเขมรเสื่อมอำนาจลง
  • ต่อมาในสมัยพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยา อาณาจักรขอมพระนครก็ถูกกองทัพกรุงศรีอยุธยา ที่นำโดยขุนหลวงพระงั่วซึ่งเป็นพี่เมียของพระเจ้าอู่ทองยกทัพโจมตียึดเป็นเมืองขึ้น

  • ต่อมาภายหลังขุนหลวงพระงั่ว ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์จากราชวงศ์สุพรรณภูมิ ก็ขึ้นครองอยุธยาต่อจากราชวงศ์อู่ทอง
ในรัชสมัยสมเด็จสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒
    หรือเจ้าสามพระยา พระมหากษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ซึ่งเป็นรัชกาลที่ ๗ แห่งอาณาจักรอยุธยา ก็ส่งกองทัพไปบุกอาณาจักรขอมพระนคร จนล่มสลายอย่างสิ้นเชิง นับแต่นั้นมาเขมรก็ไม่สามารถฟื้นฟูอาณาจักรให้กลับมายิ่งใหญ่อีกเลย ... 

เมื่อปี พ.ศ.๑๙๓๖ อาณาจักรเขมรแข็งเมือง

    ทำให้สมเด็จพระราเมศวร กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาส่งกองทัพ ไปยึดเมืองพระนครเมืองหลวงของเขมรได้อีกครั้ง .. 
การที่กองทัพสยามตีเมืองพระนคร(นครวัด)แตก ทำให้เขมรสิ้นอาณาจักร และอยู่ในการปกครองของไทยเรื่อยมาตั้งแต่สมัย อยุธยา กรุงธนบุรี ถึงกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นเรื่องจริง ที่ขอมพระนคร (นครวัด) เคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาก่อนจะเกิดกรุงสุโขทัย และกรุงศรีอยุธยา และไทยในสมัยโบราณ เคยได้รับอิทธิพล ทั้งศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีสถาปัตยกรรมและภาษา มาจากขอมพระนคร 

แต่ ขอมละโว้ ซึ่งเป็นต้นตระกูลไทย และเป็นอาณาจักรที่ดำรงอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับขอมพระนครนั้น ต่อมาในภายหลัง ขอมละโว้ได้ร่วมกับสุพรรณภูมิสร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาจนยิ่งใหญ่ และสามารถโค่นขอมพระนคร (นครวัด)ลงได้สำเร็จ   ทำให้เขมรตกเป็นเมืองขึ้นของไทยนับตั้งแต่อยุธยาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กี่ร้อยปี ลองนับกันดู ... อย่างนี้ยังจะมีใครคิดว่า ไทยในปัจจุบันลอกเลียนแบบศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและสถาปัตยกรรมมากจากเขมรอีกหรือ ! 

  • เหมือนอินเดีย สิงคโปร์เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ อินโดนีเซียเป็นเมืองขึ้นของเนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์เป็นเมืองขึ้นของสเปนและอเมริกา ใครรับศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและสถาปัตยกรรม มาจากใคร ? 
  • ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและสถาปัตยกรรมของอังกฤษรับมากจากอินเดียและสิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์รับมาจากอินโดนีเซีย สเปนและอเมริการับมาจากฟิลิปปินส์ หรือไม่ ?

  • ชาวมองโกเลียก็เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในยุคเจงกิสข่าน เคยปกครองดินแดนค่อนโลก กุบไลข่านหลานของเจงกิสข่านก่อตั้งราชวงศ์หยวน ยึดครองและปกครองจีนต่อเนื่องหลายรัชกาล สามารถเคลมว่า ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีสถาปัตยกรรม และภาษาของจีนนั้นลอกเลียนแบบมาจากมองโกเลียได้หรือไม่ ?  
ทำไมคนไทยที่ขังชาติ ถึงบอกว่า ความเป็นไทยนั้นลอกเลียนแบบมาจากเขมร ???

     มันต้องเป็นเขมรต่างหาก รับศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและสถาปัตยกรรมไปจากไทย มิใช่หรือ ?? 
อย่าลืมว่า เขมรปัจจุบันไม่ใช่ขอมพระนครผู้สร้างนครวัด เพราะขอมพระนคร ผู้สร้างนครวัด ซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดนั้น มีอยู่เมื่อก่อนที่จะมีกรุงสุโขทัย หรือประมาณพันปีที่แล้ว 

แต่เขมรยุคหลัง ตกเป็นเมืองขึ้นของไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เขมรยุคหลังไม่มีความรุ่งเรืองของขอมพระนครผู้สร้างนครวัดหลงเหลืออยู่แต่อย่างใด

ยังมีประวัติศาสตร์ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มาตอกย้ำอีกครั้งว่า เขมรรับศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและสถาปัตยกรรมไปจากไทยเต็มๆโปรดติดตามตอนต่อไป จาก ป้ายกำกับนี้ คลิ๊ก >> ขอมไม่ใช่เขมร

หมายเหตุ

บทความ “ไทยลอกแบบมาจากเขมรหรือเขมรลอกไปจากไทย”

เกิดจากคนไทยชังชาติสร้างข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนขึ้นมา มิใช่เรื่องที่เกิดจากชาวกัมพูชาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ดี และไม่เคยคิดร้ายในแง่ลบกับไทย บทความนี้มีจุดประสงค์สำคัญ เพื่อเสนอความจริง เพื่อลบล้างข้อมูลยุยง ปลุกปั่นของคนไทยชังชาติบางกลุ่มที่ต้องการทำให้ความสัมพันธ์ไทยและกัมพูชา ร้าวฉาน

โดย อัษฎางค์ ยมนาค

 
คาร์ซีท คืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในรถ ของลูกน้อย

Admin Bee

Author & Editor

🌱 Miscellaneous บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ สังคม , ทัศนะ - Social Views , ประวัติศาสตร์ , วัฒนธรรม ,ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ และอื่นๆ อีกมากมาย
แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY

🏆 บทความพิเศษPopular Posts

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจความงดงามในความไม่สมบูรณ์แบบ

 
🟡 โพสต์แนะนำ

อุโมงค์น้ำ Water salute คืออะไร

  “ Water salute ”   คุณเคยเห็นภาพนี้หรือไม่ครับ ? ภาพการฉีดน้ำ จากรถดับเพลิง จาก 2 ฝั่ง เกิดสายน้ำคล้ายซุ้ม แอดมินเชื่อว่า มีหลายคนไม่น้...

5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

ป้ายกำกับ / Tag labels

กฎหมาย (2) กรรม (4) กรุงเทพฯ (14) กรุงศรีอยุธยา (7) กล้องถ่ายภาพ (5) กลาโหม (7) การศึกษา (76) กีฬา (2) เกษตร (1) เกี่ยวกับสัตว์ (10) ไกลกังวล (1) ขนม (1) ขอมไม่ใช่เขมร (4) ขันที (1) ข้าว (1) ข่าวสาร (17) เขมร (7) โขน (2) คณะราษฎร (2) คนเล่านิทาน (10) ครู (3) ความรู้ (76) คอมมิวนิสต์ (15) เครื่องบิน (4) เงินตรา (3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (7) จีน (34) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (2) ญี่ปุ่น (2) ดอกไม้ (1) เด็ก (2) เดนมาร์ก (1) ตลาดนัด (1) เตือนภัย (10) แต่งงาน (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (8) ท่องเที่ยว (22) ทะเล (2) ทัศนะ (19) ทำบุญ (2) เทคโนโลยี (10) ธนาคาร (3) ธรรมชาติ (3) ธรรมะ (1) ธุรกิจ (4) นราธิวาส (3) นางใน (2) นาซี (1) น้ำมัน (1) นิยาย (1) โนรา (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (8) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บุคคล (28) บุญ (2) บุหรี่ (1) เบตง (1) โบราณวัตถุ (11) โบราณสถาน (3) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (6) ประเทศไทย (79) ประวัติศาสตร์ (86) ปรัชญาชีวิต (14) ปูติน (1) ฝรั่งเศส (1) พม่า (3) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระพุฒาจารย์ (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (4) พิพิธภัณฑ์ (2) เพชรบุรี (2) เพลง (5) ฟาโรห์ (1) ไฟ (1) ภาคใต้ (3) ภาคอีสาน (1) ภาษา (5) ภูมิปัญญา (4) มวยไทย (1) มุมไบ (2) มุสลิม (1) ยิว (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๔ (1) รัชกาลที่ ๕ (4) รัชกาลที่7 (4) รัชกาลที่ ๘ (1) รัสเซีย (9) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (1) เรื่องเก่า (56) โรค (1) โรคระบาด (1) โรงพยาบาล (2) โรงเรียน (9) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ล้านนา (1) ลาว (3) โลกร้อน (1) วัด (10) วันสำคัญ (1) วิทยาศาสตร์ (7) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (2) ไวรัล (1) ศาสนา (19) ศิลปะ (3) ศิลปาชีพ (1) สงคราม (28) สถานีรถไฟ (1) สเปน (1) สยาม (10) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (1) สังคม (25) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (3) สุขภาพ (5) สุภาพจิต (3) สุสาน (1) หนังแท้ (2) หนังสือ (15) ห้องเรียน (1) เหมาเจ๋อตง (1) เหรียญ (1) อเมริกา (22) อังกฤษ (2) อาหาร (1) อิตาลี (2) อินเดีย (6) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (3) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) metaverse (1) Nuclear (1) OPENUP (1) Social media (2) social views (54) startup (1) UNESCO (2)
สำหรับใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊คสักเครื่อง ราคาประหยัดๆ

7,499 บาท [HP Chromebook 11MK G9 Education Edition/11.6″/MediaTek MT8183/RAM 4GB-4266 MHz/32GB eMMC/1.34Kg/Chrome OS™/ประกัน1ปี)]    

 
miscthailand