ค้นหาบทความ 🙄

6/01/65

เขมรเคยเป็นเมืองขึ้นของไทย ขอมไม่ใช่เขมร ตอนที่ ๓

“ ไทยลอกแบบมาจากเขมรหรือเขมรลอกไปจากไทย ” ตอนที่ ๓ เขมรเป็นเมืองขึ้นของไทยมาตั้งแต่อยุธยาถึงรัตนโกสินทร์  | โดย อัษฎางค์ ยมนาค

นครวัด ตั้งอยู่ในเมืองพระนคร ถูกสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2


นครวัด ตั้งอยู่ในเมืองพระนคร ถูกสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๒ ซึ่งเป็นยุคที่ขอมพระนครเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด 

  • ต่อมาเมื่อพ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราดร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาว ก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้นนั้น เป็นยุคที่พระเจ้าชัยวรมันที่ ๘ ปกครองนครวัด ที่เมืองพระนคร แต่หลังจากสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๘ อาณาจักรเขมรเสื่อมอำนาจลง
  • ต่อมาในสมัยพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยา อาณาจักรขอมพระนครก็ถูกกองทัพกรุงศรีอยุธยา ที่นำโดยขุนหลวงพระงั่วซึ่งเป็นพี่เมียของพระเจ้าอู่ทองยกทัพโจมตียึดเป็นเมืองขึ้น

  • ต่อมาภายหลังขุนหลวงพระงั่ว ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์จากราชวงศ์สุพรรณภูมิ ก็ขึ้นครองอยุธยาต่อจากราชวงศ์อู่ทอง
ในรัชสมัยสมเด็จสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒
    หรือเจ้าสามพระยา พระมหากษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ซึ่งเป็นรัชกาลที่ ๗ แห่งอาณาจักรอยุธยา ก็ส่งกองทัพไปบุกอาณาจักรขอมพระนคร จนล่มสลายอย่างสิ้นเชิง นับแต่นั้นมาเขมรก็ไม่สามารถฟื้นฟูอาณาจักรให้กลับมายิ่งใหญ่อีกเลย ... 

เมื่อปี พ.ศ.๑๙๓๖ อาณาจักรเขมรแข็งเมือง

    ทำให้สมเด็จพระราเมศวร กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาส่งกองทัพ ไปยึดเมืองพระนครเมืองหลวงของเขมรได้อีกครั้ง .. 
การที่กองทัพสยามตีเมืองพระนคร(นครวัด)แตก ทำให้เขมรสิ้นอาณาจักร และอยู่ในการปกครองของไทยเรื่อยมาตั้งแต่สมัย อยุธยา กรุงธนบุรี ถึงกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นเรื่องจริง ที่ขอมพระนคร (นครวัด) เคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาก่อนจะเกิดกรุงสุโขทัย และกรุงศรีอยุธยา และไทยในสมัยโบราณ เคยได้รับอิทธิพล ทั้งศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีสถาปัตยกรรมและภาษา มาจากขอมพระนคร 

แต่ ขอมละโว้ ซึ่งเป็นต้นตระกูลไทย และเป็นอาณาจักรที่ดำรงอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับขอมพระนครนั้น ต่อมาในภายหลัง ขอมละโว้ได้ร่วมกับสุพรรณภูมิสร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาจนยิ่งใหญ่ และสามารถโค่นขอมพระนคร (นครวัด)ลงได้สำเร็จ   ทำให้เขมรตกเป็นเมืองขึ้นของไทยนับตั้งแต่อยุธยาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กี่ร้อยปี ลองนับกันดู ... อย่างนี้ยังจะมีใครคิดว่า ไทยในปัจจุบันลอกเลียนแบบศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและสถาปัตยกรรมมากจากเขมรอีกหรือ ! 

  • เหมือนอินเดีย สิงคโปร์เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ อินโดนีเซียเป็นเมืองขึ้นของเนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์เป็นเมืองขึ้นของสเปนและอเมริกา ใครรับศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและสถาปัตยกรรม มาจากใคร ? 
  • ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและสถาปัตยกรรมของอังกฤษรับมากจากอินเดียและสิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์รับมาจากอินโดนีเซีย สเปนและอเมริการับมาจากฟิลิปปินส์ หรือไม่ ?

  • ชาวมองโกเลียก็เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในยุคเจงกิสข่าน เคยปกครองดินแดนค่อนโลก กุบไลข่านหลานของเจงกิสข่านก่อตั้งราชวงศ์หยวน ยึดครองและปกครองจีนต่อเนื่องหลายรัชกาล สามารถเคลมว่า ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีสถาปัตยกรรม และภาษาของจีนนั้นลอกเลียนแบบมาจากมองโกเลียได้หรือไม่ ?  
ทำไมคนไทยที่ขังชาติ ถึงบอกว่า ความเป็นไทยนั้นลอกเลียนแบบมาจากเขมร ???

     มันต้องเป็นเขมรต่างหาก รับศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและสถาปัตยกรรมไปจากไทย มิใช่หรือ ?? 
อย่าลืมว่า เขมรปัจจุบันไม่ใช่ขอมพระนครผู้สร้างนครวัด เพราะขอมพระนคร ผู้สร้างนครวัด ซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดนั้น มีอยู่เมื่อก่อนที่จะมีกรุงสุโขทัย หรือประมาณพันปีที่แล้ว 

แต่เขมรยุคหลัง ตกเป็นเมืองขึ้นของไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เขมรยุคหลังไม่มีความรุ่งเรืองของขอมพระนครผู้สร้างนครวัดหลงเหลืออยู่แต่อย่างใด

ยังมีประวัติศาสตร์ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มาตอกย้ำอีกครั้งว่า เขมรรับศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและสถาปัตยกรรมไปจากไทยเต็มๆโปรดติดตามตอนต่อไป จาก ป้ายกำกับนี้ คลิ๊ก >> ขอมไม่ใช่เขมร

หมายเหตุ

บทความ “ไทยลอกแบบมาจากเขมรหรือเขมรลอกไปจากไทย”

เกิดจากคนไทยชังชาติสร้างข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนขึ้นมา มิใช่เรื่องที่เกิดจากชาวกัมพูชาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ดี และไม่เคยคิดร้ายในแง่ลบกับไทย บทความนี้มีจุดประสงค์สำคัญ เพื่อเสนอความจริง เพื่อลบล้างข้อมูลยุยง ปลุกปั่นของคนไทยชังชาติบางกลุ่มที่ต้องการทำให้ความสัมพันธ์ไทยและกัมพูชา ร้าวฉาน

โดย อัษฎางค์ ยมนาค

 
หนังสือขอมโบราณ แนะนำ 


"ขอม" เป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชนชาติหนึ่ง ในภูมิภาคอุษาคเนย์  

    รวบรวมเรื่องราวของชนชาติขอม ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา ช่วงรัชสมัยต่างๆ ทั้งอารยธรรมที่ขอมได้ฝากไว้ กระทั่งสงครามหรืออิทธิพลที่ขอมมีต่อไทย เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ขอมได้เห็นภาพรวมตามลำดับเวลา เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านพร้อมบันทึกของยอดนักบันทึกโจวต้ากวน เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวขอมไม่มากนัก หรือไม่มีพื้นฐานเลย

   


Admin Bee

Author & Editor

ความรู้รอบตัวสั้นๆ 🌱 Miscellaneous บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ สังคม , ทัศนะ - Social Views , ประวัติศาสตร์ , วัฒนธรรม ,ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ


กระเป๋าหนังแท้ แบรนด์ไทย


  Smart Wallet bi-fold 


“The art of painted edges.”
100% Handstitcing Made with 💖

    กระเป๋าสตางค์หนังแท้ ที่ใช้กรรมวิธี การตัดเย็บด้วยมือ ( Hand-stitcing 100% ) จากวัสดุหนังแท้ ชนิดฟอกฝาด ที่มีคุณลักษณะ ของความแข็งแกร่ง ทำให้มีอายุการใช้งานสูง ดีไซน์การออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายกระทัดรัด ช่อง full-lengthbillfold อยู่ด้านนอก

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

ศิราณี คือใคร ?

"ศิราณี" คือ นามปากกา ของคอลัมนิสต์ ท่านหนึ่ง ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ นิตยสาร "ขวัญเรือน"   นักตอบปัญหาชีวิต และเป็นผู...

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุน

ชุด Top Bestseller Set ประกอบด้วยหนังสือขายดี จำนวน 2 เล่ม | ศึกชิงพระคลังข้างที่ ๒๔๗๕ จากปล้นพระราชทรัพย์ถึงคดีสวรรคต ร.๘ และ สถาบันกษัตริย์ ความจริงที่ถูกบิดเบือน    

ป้ายกำกับ / Tag labels

กฎหมาย (2) กฐิน (2) กรรม (4) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (17) กรุงศรีอยุธยา (9) กล้องถ่ายภาพ (6) กลาโหม (7) การจัดเก็บ (1) การเมือง (5) การศึกษา (80) กิจกรรมกลางแจ้ง (1) กีฬา (2) เกษตร (1) เกี่ยวกับสัตว์ (10) ไกลกังวล (1) ขนม (1) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ขันที (1) ข้าว (1) ข่าวสาร (18) ขิง (1) เขมร (9) โขน (2) คณะราษฎร (4) คนเล่านิทาน (11) ครู (4) ความรู้ (88) คอมมิวนิสต์ (15) เครื่องบิน (4) เงินตรา (3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (9) จีน (40) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (2) ญี่ปุ่น (7) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (3) เดนมาร์ก (1) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตือนภัย (11) แต่งงาน (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (8) ท่องเที่ยว (24) ทะเล (2) ทัศนะ (19) ทำบุญ (2) เทคโนโลยี (10) โทรศัพท์มือถือ (2) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรรมชาติ (4) ธรรมะ (1) ธุรกิจ (6) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นางใน (2) นาซี (1) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) แนะนำสินค้า (18) โนรา (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (9) บริการ (1) บริหาร (1) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บุคคล (33) บุญ (2) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (3) โบราณวัตถุ (11) โบราณสถาน (3) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (9) ประท้วง (1) ประเทศไทย (100) ประวัติศาสตร์ (107) ปรัชญาชีวิต (16) ปูติน (1) ผลิต (2) ผิวสี (1) ฝรั่งเศส (2) พม่า (5) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระพุฒาจารย์ (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (6) พิพิธภัณฑ์ (5) เพชรบุรี (2) เพลง (6) แพทย์ (2) ฟาโรห์ (1) ไฟ (2) ไฟฉาย (1) ภาคใต้ (3) ภาคอีสาน (1) ภาษา (5) ภูมิปัญญา (6) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (3) มุมไบ (2) มุสลิม (2) ไม้ไผ่ (1) ยิว (1) ยูนนาน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (3) รัชกาลที่ ๕ (5) รัชกาลที่7 (5) รัชกาลที่ ๘ (1) รัสเซีย (9) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (1) เรื่องเก่า (68) เรื่องเล่า (9) โรค (1) โรคระบาด (1) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (5) โรงเรียน (10) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ล้านนา (2) ลาว (4) เลือกตั้ง (1) โลกร้อน (1) วัด (10) วันสำคัญ (2) วิทยาศาสตร์ (8) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศาสนา (23) ศิริราช (4) ศิลปะ (3) ศิลปาชีพ (1) สงขลา (1) สงคราม (32) สถานีรถไฟ (1) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (1) สมัยเมจิ (1) สยาม (10) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (1) สังคม (26) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (5) สุขภาพ (9) สุภาพจิต (3) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (20) ห้องเรียน (2) เหมาเจ๋อตง (1) เหรียญ (1) อเมริกา (23) อังกฤษ (3) อาหาร (5) อาหารจานโปรด (3) อิตาลี (2) อินเดีย (8) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (3) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (4) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (64) startup (1) UNESCO (3) xiaomi (1)

Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand