ค้นหาบทความ 🙄

2/04/66

เครื่องหมายแสดงขีดความสามารถพิเศษ 6 หน่วยรบพิเศษ

ตราเครื่องหมาย แห่งความภาคภูมิใจ  6  "หน่วยรบพิเศษ"  เพราะ “สิ่งที่ได้มายาก ย่อมมีค่ามากเสมอ”

1. เสือคาบดาบหลักสูตรจู่โจม RANGER
  ความมุ่งหมายของหลักสูตรนี้ เพื่อต้องการให้มีความรู้ความสามารถในการรบแบบจู่โจม, ให้มีความอดทนต่อความเหนื่อยยากลำบาก , มีลักษณะความเป็นผู้นำสูง , สามารถนำหน่วยทหารขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหลักสูตรหลักของกองทัพบก เน้นการลาดตระเวณ ระดับหมู่ ประกอบด้วย ภาคที่ตั้ง ภาคป่าเล็กหรือป่าราบ ภาคทะเล ภาคป่าภูเขา


 • หัวเสือ หมายถึงสัญลักษณ์ของอำนาจ ความเป็นเจ้าป่า และความโหดต่อศัตรูของมัน
 • ดาบ หมายถึงสัญลักษณ์การต่อสู้ ความแหลมคมของดาบหมายถึงสติปัญญาอันเฉียบแหลมของทหารจู่โจม
 • ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง สัญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า อีกทั้งเป็นตัวอย่างและผู้นำที่ดี
 • หลักสูตรนี้มีระยะเวลาฝึก 10 สัปดาห์ สถานที่ฝึก ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนรัตน์ , โรงเรียนสงครามพิเศษค่ายเอราวัณ ,ศูนย์การทหารม้า2. หลักสูตรส่งทางอากาศ AIR BORNE


เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรบังคับ ที่กำหนดให้หน่วยรบพิเศษทุกคน ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการประดับเครื่องหมายปีกทองสามารถ หรือที่เรียกกันว่า
“ร่มเอราวัณ”  ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงขีดความสามารถของนักกระโดดร่มประจำกองทัพบก ประดับที่อกข้างซ้าย

- หลักสูตรนี้มีระยะเวลาฝึก 5 สัปดาห์“ร่มเอราวัณ” ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงขีดความสามารถของนักกระโดดร่มประจำกองทัพบก ประดับที่อกข้างซ้าย3. หลักสูตรทหารเสือราชินี 


หลักสูตรทหารเสือราชินี
เพื่อเป็นการสนองในพระราช เสาวนีย์ ของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์ผู้บังคับการพิเศษของกรมทหาร ราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯทรงมีพระราชประสงค์ ให้กำลังพลของหน่วย ได้รับการฝึกพิเศษ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการที่จะปฏิบัติ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทุกรูปแบบทุกสภาพ ภูมิประเทศ มีจิตใจกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และมี ความจงรักภักดี ซึ่งได้ดำเนินการฝึกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ จนถึงปัจจุบัน

หัวใจสีม่วงประดับพระนามาภิไธย ย่อ สก. หมายถึง ผู้บริสุทธิ์ ซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจ
 • เสือประคองหัวใจสีม่วง  หมายถึง กำลังพลทหารเสือทุกนาย เทิดทูนความซื่อสัตย์สุจริต และจงรักภักดีแทบเบื้องยุคลบาท

 • ภูเขา เกลียวคลื่น ก้อนเมฆ หมายถึง ทหารเสือทุกนายพร้อมจะดั้นด้นไปทั่วทุกหน ทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นบนฟ้า พื้นดิน ภูเขาหรือในทะเล เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของชาติ และองค์พระมหากษัตริย์

 • หลักสูตรนี้มีระยะเวลาฝึก 16 สัปดาห์ สถานที่ฝึก กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ร.21 รอ.)

หลักสูตรทหารเสือราชินี4. หลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจม  SEAL


เป็นหลักสูตรรบพิเศษของกองทัพเรือ มนุษย์กบ สุดยอดหลักสูตรรบพิเศษ ที่มีการฝึกที่เข้มข้น และใช้ระยะการฝึก นาน ๗-๘ เดือน ถือว่าเป็นหลักสูตรการฝึกรบพิเศษที่นานที่สุดของไทย โดยแบ่งช่วงการฝึกออกเป็น ๕ ช่วง


 • ปลาฉลามสีขาวหรือสีน้ำเงิน หมายถึง เจ้าแห่งท้องทะเล ดุร้าย น่าเกรงขาม สง่างาม แข็งแกร่ง

 • เกลียวคลื่น หมายถึง คลื่นหัวแตกบริเวณใกล้ชายฝั่ง ซึ่งเปรียบดั่งอุปสรรค ที่ต้องเอาชนะไปให้ได้ ด้วยความสามัคคี 

 • สมอเรือ หมายถึง ทหารเรือ ... เดิมหลักสูตรนี้รับเฉพาะทหารเรือเท่านั้น แต่ในปัจจุบันรับทหารบก ทหารอากาศ และตำรวจ เพิ่มด้วย

 • ธงชาติ หมายถึง การยอมพลีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 • หลักสูตรนี้มีระยะเวลาฝึก 7-8 เดือน นับเป็นการฝึกหลักสูตรทางทหารที่มีระยะเวลานานที่สุดของไทย
seal


5. หลักสูตรลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก และจู่โจม นาวิกโยธิน RECON


นักรบรีคอน (Reconnassance) หรือ กองพันลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก เป็นหน่วยรบพิเศษของหน่วยนาวิกโยธิน แห่งกองทัพเรือ ภารกิจหลักของ รีคอน คือ การลาดตระเวนระยะไกล ซึ่งการทำงานจะมีความใกล้เคียงกับ กองพันลาดตระเวนระยะไกล (LRRP) หรือกองพันจู่โจม Ranger ของกองทัพบก หน่วยปฏิบัติการพิเศษในการเป็นหน่วยหัวหอกให้กับกำลังหลัก แต่จะแตกต่างกันตรงที่การฝึกเพื่อปฏิบัติการในภูมิประเทศต่างกัน โดย นักรบรีคอน จะปฏิบัติภารกิจใกล้ชายฝั่งทะเล เช่น ชายหาด ป่าชายเลน และจากเรือมากกว่า เป็นต้น จนได้รับฉายาว่า "นักรบสามมิติ"

 • รูปท้องทะเล ท้องฟ้า ภูเขา และหน้าผา อยู่ระหว่างสมอสองอัน ที่พันกันด้วยเชือก   หมายถึง ภายใต้ความสามัคคี กลมกลืน ของกองทัพเรือนั้นจะเป็นรั้วที่เข้มแข็ง เพื่อคุ้มครองป้องกันภัยที่จะมาคุกคามต่อน่านน้ำ น่านฟ้า และชายฝั่งทะเลของไทย

 •  ครุฑเหยียบโลกที่ปรากฎบนแผนที่ประเทศไทยมีสมอปักอยู่ หมายถึง เครื่องหมายกรมนาวิกโยธินที่ขึ้นตรงกับกองทัพเรือและปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การควบคุมและสนับสนุนจากกองทัพเรือ เป็นหลักสูตรวัดใจที่บรรดาเหล่านักล่าเครื่องหมายพลาดไม่ได้เลยทีเดียว!!!

นาวิกโยธิน RECON


6.  หลักสูตรปฏิบัติการรบพิเศษ COMMANDO


หลักสูตรปฏิบัติการรบพิเศษ COMMANDO
คอมมานโด ทอ. หรือ pj anti hi – jack หลักสูตรปฏิบัติการพิเศษ อากาศโยธิน มีรูปแบบการฝึก เพื่อการต่อต้านการก่อวินาศกรรมบนเครื่องบิน และต่อต้านการก่อการร้าย สากล และการรักษาความปลอดภัย  จัดว่าเป็น "สุดยอดนักรบ" แห่งกองทัพอากาศ นอกเหนือจากนี้ คอมมานโด ยังมีภารกิจการค้นหา และช่วยชีวิต ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ PJ. (Pararescue Jumper) การปฏิบัติการในพื้นที่การรบเป็นงานของชุด CCT (Combat Control Team) นำอากาศยานเข้าปฏิบัติการต่อเป้าหมาย และการส่งลงสิ่งบริภัณฑ์ทางอากาศ (CDS : Container Delivery System)

 • อินทรีย์ หมายถึงสัญลักษณ์ของความรวดเร็ว สามารถไปได้ทุกแห่งหน และมีสายตาอัน คม กล้า มองเห็นได้ไกล 

 • สายฟ้า หมายถึง การปฏิบัติงานที่รวดเร็ว รุนแรงและเด็ดขาด

 • ดาบ หมายถึง ความกล้าหาญและความเฉียบขาดในการปฏิบัติภารกิจ

 • หลักสูตรนี้มีระยะเวลาฝึก 6 เดือน
หลักสูตรปฏิบัติการรบพิเศษ COMMANDOขอบคุณข้อมูล และรูปภาพ

โดย

ทหารนอกกรอบ @SoldierThinking
https://www.facebook.com/SoldierThinking/

กองทัพบก Royal Thai Army @armyprcenter
https://www.facebook.com/armyprcenter

  สั่งซื้อ เสื้อโปโล หน่วยรบพิเศษ ทางออนไลน์  


✔ เสื้อโปโลทหาร หน่วยรบพิเศษ  

    : ผลิตจาผ้าเกรดพรีเมี่ยม ผ้าdry tech ทอ 2ชั้น ของแท้ 100 % ปัก 3 จุด ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย คุณสมบัติของผ้า Dry-Tech สุดยอดของผ้า ซึมซับเหงื่อทันที แห้งสบาย ไม่เหนอะหนะ (Moisture Transport) ผ้าระบายอากาศได้ดี ไม่ร้อน (High Breathability) รูปทรงคงทน ไม่หด ไม่ย้วย (Shape Retention) ยับยาก และรีดง่าย (Easy Care)

     


Admin Bee

สนับสนุน Misc.Today

นี่คือ ลิ้งค์พันธมิตร หรือที่เรียกว่า affiliate link ซึ่งหมายความว่า... หากคุณคลิ๊กลิ้งค์นี้ และซื้อผลิตภัณฑ์ อะไรก็ได้ ฉันจะได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อย สิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนเว็บไซด์ และช่วยให้กำลังใจเราต่อไป 

คุณอาจสนใจ

เครื่องดื่มมหัศจรรย์ เพื่อสุขภาพที่ดี


  ชาหมักคอมบูชะ Scoby doit  “ จุลินทรีย์ โพรไบโอติก ที่มีอยู่ในชาหมัก คอมบูชะ ( Kombucha ) สามารถแก้ไขปัญหาของระบบทางเดินอาหาร และลำไส้”

KOMBUCHA ORIGINAL 101 / by Scoby Do it 💖
    เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ คอมบูชา หรือ คอมบูชะ ( Kombucha ) Scoby do it คือ เครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการหมัก มีสรรพคุณทางยา โดยมี “จุลินทรีย์ โพรไบโอติก Probiotics” ที่เป็นพระเอกของเครื่องดื่มชนิดนี้ “จุลินทรีย์” ที่อยู่ในชาหมักที่เกิดจากการหมักชา จะมี สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และอาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง และโรคอัลไซเมอร์ได้ 

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

ส.ป.ก. ย่อมาจากอะไร ? และประวัติความเป็นมา ALRO

ส.ป.ก. ย่อมาจากคำเต็มว่า "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม" ( Agricultural Land Reform Office: ALRO) เป็นส่วนราชการ สังกัดกระ...

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุนXiaomi Kingsmith Walking Pad

 Xiaomi Kingsmith Walking Pad R1 Pro/ R2 ลู่เดิน/วิ่งไฟฟ้า พับเก็บได้ สำหรับการออกกำลังกายภายในบ้าน >> คลิ๊กดูเพิ่มอีก


ป้ายกำกับ / Tag labels

2475 (1) กฎหมาย (4) กฐิน (2) กรรม (5) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (19) กรุงศรีอยุธยา (11) กล้องถ่ายภาพ (7) กลอน (4) กลาโหม (9) การเกษตร (6) การจัดเก็บ (2) การเมือง (47) การศึกษา (125) กิจกรรมกลางแจ้ง (2) กีฬา (3) เกษตร (2) เกี่ยวกับสัตว์ (12) ไกลกังวล (1) ขงจื้อ (1) ขนม (2) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ข้าว (3) ข่าวสาร (22) ขิง (1) เขมร (10) โขน (2) คณะราษฎร (10) คติธรรม (1) คนเล่านิทาน (14) ครู (6) ความเชื่อ (10) ความรู้ (144) คอมมิวนิสต์ (31) คำภีร์ (2) คำสอน (11) เครื่องบิน (7) เงินตรา (4) จอมพล ป. พิบูล (1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (13) จีน (53) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (5) ญี่ปุ่น (15) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (5) เดนมาร์ก (1) ต้นไม้ (4) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตา (1) เตือนภัย (15) แต่งงาน (1) ทรัพยากร (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (9) ท่องเที่ยว (27) ทะเล (3) ทัศนะ (47) ทำบุญ (4) ทำอาหาร (5) เทคโนโลยี (13) โทรศัพท์มือถือ (2) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรรมชาติ (7) ธรรมในคำกลอน (1) ธรรมะ (6) ธรรมาธิปไตย (2) ธุรกิจ (10) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นักบิน (1) นักเรียน (4) นางใน (1) นาซี (1) นายกรัฐมนตรี (2) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) นิวเคลียร์ (1) เนปาล (1) แนะนำสินค้า (36) โนรา (1) ในหลวง ร.10 (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (15) บริการ (3) บริหาร (3) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บัตรประชาชน (1) บุคคล (42) บุญ (3) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (5) โบราณวัตถุ (13) โบราณสถาน (6) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (50) ประท้วง (7) ประเทศไทย (170) ประวัติศาสตร์ (147) ปรัชญาชีวิต (20) ปรีดี (2) ปลูกต้นไม้ (3) ปูติน (1) ผลไม้ (1) ผลิต (3) ผิวสี (1) แผ่นดินไหว (1) ฝรั่งเศส (6) พม่า (6) พยาบาล (1) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระนเรศ (1) พระพุฒาจารย์ (1) พระพุทธเจ้า (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (10) พราหมณ์ (1) พิบูลสวัสดี (1) พิพิธภัณฑ์ (9) พุทธทาส (1) พุทธศาสนา (9) เพชรบุรี (3) เพลง (8) เพลงผ้า ปรพากย์ (1) แพทย์ (4) ฟาโรห์ (1) ไฟ (4) ไฟฉาย (1) ไฟฟ้า (1) ภาคใต้ (6) ภาคอีสาน (1) ภาษา (9) ภาษิต (1) ภูเขาไฟ (1) ภูมิปัญญา (19) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (5) มาเลเซีย (1) มุมไบ (2) มุสลิม (2) แม่ (1) ไม้ไผ่ (1) ยา (1) ยิว (3) ยูนนาน (1) เยาวชน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (3) รัชกาลที่ ๕ (7) รัชกาลที่ ๖ (1) รัชกาลที่7 (8) รัชกาลที่ ๘ (5) รัฐประหาร (6) รัสเซีย (12) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (2) เรื่องเก่า (80) เรื่องเล่า (22) โรค (5) โรคระบาด (3) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (9) โรงเรียน (16) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ลัทธิ (2) ลัทธิมาร์กซ์ (1) ล้านนา (3) ลาว (4) เลือกตั้ง (9) โลก (5) โลกร้อน (2) วัฒนธรรม (1) วัด (14) วันแม่ (1) วันสำคัญ (5) วิทยาศาสตร์ (9) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศัพท์ (1) ศาสนา (36) ศิริราช (5) ศิลปะ (4) ศิลปาชีพ (1) เศรษฐกิจ (3) สงขลา (1) สงคราม (50) สถานีรถไฟ (1) สนามบิน (2) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (2) สมัยเมจิ (1) สยาม (12) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (2) สังคม (36) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (13) สื่อ (3) สุขภาพ (13) สุภาพจิต (5) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (31) หนังสือพิมพ์ (1) ห้องเรียน (4) เหมาเจ๋อตง (2) เหรียญ (1) อเมริกา (36) ออสเตรีย (1) อังกฤษ (6) อาชีพ (1) อาหาร (16) อาหารจานโปรด (9) อิตาลี (3) อินเดีย (8) อิสราเอล (3) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (4) ไอร์แลนด์ (1) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (6) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (114) startup (1) UNESCO (4) xiaomi (1)


Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand