ค้นหาบทความ 🙄

4/10/67

Neo Marxism ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ แต่เป็นมาร์กซิสต์ อีกนิกายหนึ่ง

    ในทางพระพุทธศาสนา มีนิกายใหญ่ๆ อยู่ 2 นิกาย  คือ มหายาน กับ เถรวาท... วัดเส้าหลินที่เรารู้จักกันดี ก็เป็นนิกายมหายาน ส่วนวัดในประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นเป็นนิกายเถรวาท ถ้าถามหลวงจีนวัดเส้าหลินว่าท่านเป็นเถรวาทหรือไม่ คำตอบก็คือ ไม่ ....


Neo Marxism ไม่ใช่คอมมิวนิสต์


เช่นเดียวกัน กับที่ นายปรีดี พนมยงค์  ได้เคยบอกว่า ....

“ข้าพเจ้าขอปฏิเสธ ในข้อที่ข้าพเจ้าถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมูนิสต์ ข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงโซเซียลลิสต์ต่างหาก”

ก็เพราะ  ปรีดี  ไม่ใช่ นิกายคอมมิวนิสต์ ของลัทธิมาร์กซ์ ...

ทั้งนี้  การปราศัยของ นายปรีดี ในที่ประชุมสามัคคีสมาคม (นักเรียนไทยในอังกฤษ) เมื่อวันที่ 24,26 กรกฎาคม 2518 ความตอนหนึ่ง ได้อธิบายถึง ประเภทของสังคมนิยม ประเภทใหญ่ๆ 8 ประเภทคือ

1. ประเภทสังคมนิยมศักดินา (Feudal Socialism)
2. ประเภทสังคมนิยมผู้มีทุนน้อย (Petit–Bourgeois Socialism)
3. ประเภทสังคมนิยมจารีตนิยม (Conservative Socialism)
4. ประเภทสังคมนิยมเจ้าสมบัติ (Bourgeois Socialism)
5. ประเภทสังคมนิยมเพียงแต่อุดมคติ (Utopian Socialism)
6. ประเภทสังคมนิยมของชนชั้นผู้ไร้สมบัติ (Proletarian Socialism)
7. ประเภทสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ (Scientific Socialism) *
8. ประเภทสังคมนิยมคอมมิวนิสต์  (Communist Socialism) * 

ซึ่ง  ประเภทที่ 7 และ 8 นี่แหละครับ  คือ  ลัทธิมาร์กซ์ (มาร์กซิสต์)

 แนวคิดมาร์กซิสต์โดยย่อๆ นั้น  คือ  

     ยึดถือแนวคิดเรื่อง วัตถุนิยม ประวัติศาสตร์ของคาร์ล มาร์กซ์ มองว่า  สังคมมีการวิวัฒนาการจากสังคมทาส เป็น สังคมศักดินา และ ทุนนิยม ตามลำดับ ...การเปลี่ยนแปลงนั้นมาจากการต่อสู้ระหว่างชนชั้นผู้ขูดรีด กับชนชั้นผู้ถูกขูดรีด โดยในสังคมยุคทุนนิยม เมื่อพลังการผลิตถึงพร้อม ผู้ถูกขูดรีดก็จะชนะ นำไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์ในที่สุด ซึ่งศานุศิษย์ ผู้สมาทานแนวคิดของมาร์กซ์ ก็จะยกย่องว่าเป็นแนวคิด วิทยาศาสตร์ จึงเรียกว่า สังคมนิยมวิทยาศาสตร์

     ส่วนอุดมการณ์ คอมมิวนิสต์ ที่พวกเรารู้จักกันดี เปรียบเทียบแล้ว ก็เป็นเพียงนิกายหนึ่งของลัทธิมาร์กซ์  (มาร์กซิสต์)  เท่านั้นเอง ซึ่งในที่นี้  จะแนะนำให้รู้จัก คอมมิวนิสต์สองสายหลักๆ ก็คือ

1.  มาร์กซิสต์-เลนินนิสต์ (Marxism–Leninism)

     เป็นการตึความแนวคิดมาร์กซิสต์ โดย เลนิน ผู้นำการปฏิวัติรัสเซีย ในปี 1917 ....  สิ่งที่ เลนินประยุกต์จากคาร์ล มาร์กซ์  ก็คือ เลนิน เชื่อว่า  ชนชั้นกรรมาชีพไม่สามารถมีจิตสำนึกชนชั้นได้เอง ต้องมีการชี้นำการปฏิวัติโดยพรรค และการปฏิวัติสังคมนิยมนั้น  ต้องกระทำด้วยความ "รุนแรง" พรรคเป็นสมอง ส่วนมวลชนเป็นกำลัง 

     นอกจากนี้ เลนินยังได้พัฒนาแนวคิดเรื่องจักรวรรดินิยมเพิ่มเติม โดยมองว่า  กรรมกรในประเทศเจ้าอาณานิคมได้ผลประโยชน์จากนายทุน ซึ่งขูดรีดจากประเทศอาณานิคมของตน ทำให้กรรมกรในประเทศเจ้าอาณานิคมขาดจิตสำนึกของชนชั้น   ดังนั้น  การปฏิวัติสังคมนิยมควรเริ่มจากประเทศด้อยพัฒนาก่อน ( ส่วนนี้จะตรงกันข้ามกับคาร์ล มาร์กซ์ เนื่องจากมาร์กซ์เชื่อว่า การปฏิวัติจะเริ่มจากประเทศที่อุตสาหกรรมพัฒนาเต็มที่แล้ว)

2.  เหมาอีสต์  (Maoist)

    เป็นการตีความแนวคิดมาร์กซิสต์-เลนินนิสต์ โดย เหมา เจ๋อ ตุง ผู้นำการปฏิวัติของจีน เหมาได้ประยุกต์แนวคิดของมาร์กซิสต์-เลนินนิสต์ โดยเปลี่ยนมวลชนหลักจากกรรมกรในเมือง เป็นชาวนาในชนบท เริ่มต้นการปฏิวัติแบบ "ป่าล้อมเมือง" รวมถึงประยุกต์แนวคิดจักรวรรดินิยมของเลนินมาใช้ ด้วยการปลุกจิตสำนึกของชนชั้นต่างๆ เข้าร่วมกัน ต่อต้านจักรวรรดินิยม แต่สิ่งที่ยังเหมือนกันอยู่ก็คือ การชี้นำการปฏิวัติโดยพรรค

    ซึ่ง  พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย นั้น ยึดถือแนวทางของเหมาอย่างเคร่งครัด ในการเคลื่อนไหว นี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ พคท .กับ  ขบวนการนักศึกษา (บางส่วน)  ที่ศรัทธาในแนวคิดสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ ขัดแย้งกัน ....

ทั้งนี้   นิกายคอมมิวนิสต์  ได้ล่มสลายไปจากประเทศไทย ภายหลังจากรัฐบาลพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประกาศใช้ นโยบาย 66/23  

แต่  นิกายสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ยังคงอยู่  และได้วิวัฒนาการตัวเอง ด้วยการปรับเปลี่ยนแนวทางจาก war of maneuver ( อำนาจรัฐจักได้มาด้วยกระบอกปืน ) มาเป็น war of position (การชิงอำนาจนำ) ซึ่งเป็นแนวคิดของอันโตนิโอ กรัมชี่ (Antonio Gramsci)  รวมถึงใช้ทฤษฎีวิพากษ์ (Critical theory) จากสำนักแฟรงเฟิร์ต ซึ่งมีนักคิดคนสำคัญอย่างเช่น Herbert Marcuse มาใช้ในการปลุกระดม และกลายมาเป็นพวก Neo Marxism ในไทย

    ซึ่ง   หากไปเรียกพวก Neo Marxism ว่าคอมมิวนิสต์ พวกเขาก็จะไม่ยอมรับ ดังเช่นที่ นายปรีดี ไม่ยอมรับว่าตนเป็นคอมมิวนิสต์  .... แถมพวกเขาจะหาว่าเราปลุกผีคอมมิวนิสต์อีกต่างหาก

ดังนั้น  เราต้องเข้าใจนะครับ พวก Neo Marxism ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ ....

แต่เป็น “พวกงมงายในลัทธิมาร์กซ์” ต่างหากครับ

อ้างอิง

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2566)
ปรีดี พนมยงค์, ควรจะแก้ปัญหาเมืองไทยอย่างไร คำตอบปัญหาภาคที่ 1 เกี่ยวกับ ระบบสังคมนิยมและระบบคอมมิวนิสต์จะเหมาะสมแก่เมืองไทยหรือไม่ (ตอนที่ 1), (กรุงเทพฯ: พูน พุกกะรัตน์, 2518)
สุรพงษ์ ชัยนาม, ใครคือซ้าย (กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2557)


---------------------------
เรียบเรียง โดย : ต.ตุลยากร
Admin Bee

สนับสนุน Misc.Today

นี่คือ ลิ้งค์พันธมิตร หรือที่เรียกว่า affiliate link ซึ่งหมายความว่า... หากคุณคลิ๊กลิ้งค์นี้ และซื้อผลิตภัณฑ์ อะไรก็ได้ ฉันจะได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อย สิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนเว็บไซด์ และช่วยให้กำลังใจเราต่อไป 

คุณอาจสนใจ

เครื่องดื่มมหัศจรรย์ เพื่อสุขภาพที่ดี


  ชาหมักคอมบูชะ Scoby doit  “ จุลินทรีย์ โพรไบโอติก ที่มีอยู่ในชาหมัก คอมบูชะ ( Kombucha ) สามารถแก้ไขปัญหาของระบบทางเดินอาหาร และลำไส้”

KOMBUCHA ORIGINAL 101 / by Scoby Do it 💖
    เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ คอมบูชา หรือ คอมบูชะ ( Kombucha ) Scoby do it คือ เครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการหมัก มีสรรพคุณทางยา โดยมี “จุลินทรีย์ โพรไบโอติก Probiotics” ที่เป็นพระเอกของเครื่องดื่มชนิดนี้ “จุลินทรีย์” ที่อยู่ในชาหมักที่เกิดจากการหมักชา จะมี สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และอาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง และโรคอัลไซเมอร์ได้ 

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

คริสเตียนไซออนนิสท์ คือใคร ? - Christian Zionist

ช่วงนี้ ผมติดตามหาข้อมูลเกี่ยวกับ อิสราเอล กับ ปาเลสไตน์ ครับ ส่วนใหญ่จะเป็นแนวประวัติศาสตร์เสียมาก เพราะผมมีความเชื่อส่วนตัวว่า การที่เราจะ...

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุนXiaomi Kingsmith Walking Pad

 Xiaomi Kingsmith Walking Pad R1 Pro/ R2 ลู่เดิน/วิ่งไฟฟ้า พับเก็บได้ สำหรับการออกกำลังกายภายในบ้าน >> คลิ๊กดูเพิ่มอีก


ป้ายกำกับ / Tag labels

2475 (1) กฎหมาย (4) กฐิน (2) กรรม (5) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (19) กรุงศรีอยุธยา (11) กล้องถ่ายภาพ (7) กลอน (4) กลาโหม (9) การเกษตร (7) การจัดเก็บ (2) การเมือง (50) การศึกษา (128) กิจกรรมกลางแจ้ง (2) กีฬา (3) เกษตร (2) เกี่ยวกับสัตว์ (12) ไกลกังวล (1) ขงจื้อ (1) ขนม (2) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ข้าว (3) ข่าวสาร (22) ขิง (1) เขมร (10) โขน (2) คณะราษฎร (10) คติธรรม (1) คนเล่านิทาน (14) ครู (6) ความเชื่อ (11) ความรู้ (147) คอมมิวนิสต์ (31) คำภีร์ (2) คำสอน (11) เครื่องบิน (7) เงินตรา (4) จอมพล ป. พิบูล (1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (13) จีน (53) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (5) ญี่ปุ่น (15) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (5) เดนมาร์ก (1) ต้นไม้ (4) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตา (1) เตือนภัย (15) แต่งงาน (1) ทรัพยากร (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (9) ท่องเที่ยว (27) ทะเล (3) ทัศนะ (48) ทำบุญ (5) ทำอาหาร (5) เทคโนโลยี (13) โทรศัพท์มือถือ (2) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรรมชาติ (7) ธรรมในคำกลอน (1) ธรรมะ (6) ธรรมาธิปไตย (2) ธุรกิจ (10) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นักบิน (1) นักเรียน (4) นางใน (1) นาซี (1) นายกรัฐมนตรี (3) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) นิวเคลียร์ (1) เนปาล (1) แนะนำสินค้า (36) โนรา (1) ในหลวง ร.10 (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (15) บริการ (3) บริหาร (3) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บัตรประชาชน (1) บุคคล (42) บุญ (3) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (5) โบราณวัตถุ (13) โบราณสถาน (6) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (52) ประท้วง (7) ประเทศไทย (173) ประวัติศาสตร์ (147) ปรัชญาชีวิต (20) ปรีดี (2) ปลูกต้นไม้ (3) ปูติน (1) ผลไม้ (1) ผลิต (3) ผิวสี (1) แผ่นดินไหว (1) ฝรั่งเศส (6) พม่า (6) พยาบาล (1) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระนเรศ (1) พระพุฒาจารย์ (1) พระพุทธเจ้า (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (10) พราหมณ์ (1) พิบูลสวัสดี (1) พิพิธภัณฑ์ (9) พุทธทาส (1) พุทธศาสนา (11) เพชรบุรี (3) เพลง (8) เพลงผ้า ปรพากย์ (1) แพทย์ (4) ฟาโรห์ (1) ไฟ (4) ไฟฉาย (1) ไฟฟ้า (1) ภาคใต้ (6) ภาคอีสาน (1) ภาษา (9) ภาษิต (1) ภูเขาไฟ (1) ภูมิปัญญา (19) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (5) มาเลเซีย (1) มุมไบ (2) มุสลิม (2) แม่ (1) ไม้ไผ่ (1) ยา (1) ยิว (3) ยูนนาน (1) เยาวชน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (3) รัชกาลที่ ๕ (7) รัชกาลที่ ๖ (1) รัชกาลที่7 (8) รัชกาลที่ ๘ (5) รัฐประหาร (6) รัสเซีย (12) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (2) เรื่องเก่า (80) เรื่องเล่า (23) โรค (5) โรคระบาด (3) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (9) โรงเรียน (16) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ลัทธิ (2) ลัทธิมาร์กซ์ (2) ล้านนา (3) ลาว (4) เลือกตั้ง (9) โลก (5) โลกร้อน (3) วัฒนธรรม (2) วัด (14) วันแม่ (1) วันสำคัญ (5) วิทยาศาสตร์ (9) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศัพท์ (1) ศาสนา (36) ศิริราช (5) ศิลปะ (4) ศิลปาชีพ (1) เศรษฐกิจ (3) สงขลา (1) สงคราม (50) สถานีรถไฟ (1) สนามบิน (2) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (2) สมัยเมจิ (1) สยาม (12) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (2) สังคม (36) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (13) สื่อ (3) สุขภาพ (13) สุภาพจิต (5) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (31) หนังสือพิมพ์ (1) ห้องเรียน (4) เหมาเจ๋อตง (2) เหรียญ (1) อเมริกา (36) ออสเตรีย (1) อังกฤษ (6) อาชีพ (1) อาหาร (16) อาหารจานโปรด (9) อิตาลี (3) อินเดีย (8) อิสราเอล (3) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (4) ไอร์แลนด์ (1) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (6) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (114) startup (1) UNESCO (4) xiaomi (1)


Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand