ค้นหาบทความ 🙄

3/25/65

โบราณสถาน คืออะไร

โบราณสถาน หมายถึง อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่มีความเก่าแก่ มีประวัติ ความเป็นมา ที่เป็นประโยชน์ทางด้านศิลปะ , ประวัติศาสตร์ หรือ โบราณคดี และยังรวมถึงสถานที่ หรือเนินดินที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ หรือมีร่องรอย กิจกรรมของมนุษย์ปรากฏอยู่

โบราณวัตถุ โบราณสถาน และแหลงโบราณคดี

โบราณสถาน หมายถึง อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่มีความเก่าแก่ มีประวัติ ความเป็นมา

    เราสามารถเรียนรู้ เรื่องภูมิปัญญาของมนุษย์ ในสมัยอดีต ได้จากโบราณสถาน หรือ โบราณวัตถุ และ แหล่งโบราณคดีประเภทต่างๆ  โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งโบราณคดีนั้น ก็เปรียบเสมือน เป็นภาชนะที่บรรจุความรู้ นานาประการ อยู่มากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งคนในปัจจุบัน สามารถ ลอกเลียน หรือประยุกต์เพื่อนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไม่สิ้นสุด


    ด้วยเหตุนี้ โบราณวัตถุ โบราณสถาน และแหล่งโบราณคดี จึงถูกจัดไว้เป็น “ทรัพยากรทางวัฒนธรรม” หรือ “ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม” หรือ “มรดกทางวัฒนธรรม” ของแต่ละชาติ
 
    ในกรุงเทพมหานครมีโบราณสถาน ตามที่ สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร ได้ขอขึ้นทะเบียนเป็น โบราณสถาน และได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาไว้แล้วนั้น มีทั้งหมดจํานวน ๑๙๑ แห่ง กระจายอยู่
ตามพื้นที่ต่างๆ ทั้งในเขตพื้นที่ชั้นใน และพื้นที่ชั้นนอก 


 โบราณสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในประเทศไทยมีอยู่มากมาย ทั้งในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค
   ทั้งที่ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาให้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณไว้แล้ว และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ซึ่งสํานักโบราณคดี กรมศิลปากร ได้รวบรวมข้อมูลไว้ดังนี้

  • โบราณสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ทั้งที่ขึ้นทะเบียนและยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมีทั้งหมด ๘,๗๓๒ แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ๕๓๕ แห่ง และตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ๘,๑๙๗ แห่ง
  • โบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน มีทั้งหมด ๖,๖๒๙ แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ๓๔๔ แห่ง และตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ๖,๒๘๕ แห่ง
  • โบราณสถาน ที่ขึ้นทะเบียนมีทั้งหมด ๒,๑๐๓ แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ๑๙๑ แห่ง และตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ๑,๙๑๒ แห่ง

    ( ข้อมูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ )


  Smart Wallet bi-fold 


“The art of painted edges.”
100% Handstitcing Made with 💖

    กระเป๋าสตางค์หนังแท้ ที่ใช้กรรมวิธี การตัดเย็บด้วยมือ ( Hand-stitcing 100% ) จากวัสดุหนังแท้ ชนิดฟอกฝาด ที่มีคุณลักษณะ ของความแข็งแกร่ง ทำให้มีอายุการใช้งานสูง ดีไซน์การออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายกระทัดรัด ช่อง full-lengthbillfold อยู่ด้านนอก

   >> ดูเพิ่มเติม 

 
 


Admin Bee

Author & Editor

ความรู้รอบตัวสั้นๆ 🌱 Miscellaneous บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ สังคม , ทัศนะ - Social Views , ประวัติศาสตร์ , วัฒนธรรม ,ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ


กระเป๋าหนังแท้ แบรนด์ไทย


  Smart Wallet bi-fold 


“The art of painted edges.”
100% Handstitcing Made with 💖

    กระเป๋าสตางค์หนังแท้ ที่ใช้กรรมวิธี การตัดเย็บด้วยมือ ( Hand-stitcing 100% ) จากวัสดุหนังแท้ ชนิดฟอกฝาด ที่มีคุณลักษณะ ของความแข็งแกร่ง ทำให้มีอายุการใช้งานสูง ดีไซน์การออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายกระทัดรัด ช่อง full-lengthbillfold อยู่ด้านนอก

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

ขอม ไม่ใช่เขมร และไม่ใช่ชื่อประเทศ แล้ว ขอม เป็นใครกันแน่ ? ตอนที่ ๑

ไทยลอกแบบมาจากเขมร หรือ เขมรลอกไปจากไทย ตอนที่ ๑ “ขอม” ไม่ใช่เขมร ไม่ใช่ชื่อประเทศ  | โดย อัษฎางค์ ยมนาค

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุน

ชุด Top Bestseller Set ประกอบด้วยหนังสือขายดี จำนวน 2 เล่ม | ศึกชิงพระคลังข้างที่ ๒๔๗๕ จากปล้นพระราชทรัพย์ถึงคดีสวรรคต ร.๘ และ สถาบันกษัตริย์ ความจริงที่ถูกบิดเบือน    

ป้ายกำกับ / Tag labels

กฎหมาย (2) กฐิน (2) กรรม (4) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (17) กรุงศรีอยุธยา (8) กล้องถ่ายภาพ (5) กลาโหม (7) การจัดเก็บ (1) การเมือง (5) การศึกษา (81) กิจกรรมกลางแจ้ง (1) กีฬา (2) เกษตร (1) เกี่ยวกับสัตว์ (10) ไกลกังวล (1) ขนม (1) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ขันที (1) ข้าว (1) ข่าวสาร (18) เขมร (9) โขน (2) คณะราษฎร (4) คนเล่านิทาน (11) ครู (3) ความรู้ (85) คอมมิวนิสต์ (15) เครื่องบิน (4) เงินตรา (3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (9) จีน (38) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (2) ญี่ปุ่น (7) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (3) เดนมาร์ก (1) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตือนภัย (11) แต่งงาน (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (8) ท่องเที่ยว (24) ทะเล (2) ทัศนะ (19) ทำบุญ (2) เทคโนโลยี (10) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรรมชาติ (4) ธรรมะ (1) ธุรกิจ (6) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นางใน (2) นาซี (1) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) แนะนำสินค้า (12) โนรา (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (9) บริการ (1) บริหาร (1) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บุคคล (31) บุญ (2) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (3) โบราณวัตถุ (11) โบราณสถาน (3) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (9) ประท้วง (1) ประเทศไทย (97) ประวัติศาสตร์ (104) ปรัชญาชีวิต (16) ปูติน (1) ผลิต (2) ผิวสี (1) ฝรั่งเศส (2) พม่า (3) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระพุฒาจารย์ (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (6) พิพิธภัณฑ์ (3) เพชรบุรี (2) เพลง (6) แพทย์ (1) ฟาโรห์ (1) ไฟ (2) ไฟฉาย (1) ภาคใต้ (3) ภาคอีสาน (1) ภาษา (5) ภูมิปัญญา (5) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (2) มุมไบ (2) มุสลิม (2) ยิว (1) ยูนนาน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (2) รัชกาลที่ ๕ (5) รัชกาลที่7 (5) รัชกาลที่ ๘ (1) รัสเซีย (9) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (1) เรื่องเก่า (67) เรื่องเล่า (8) โรค (1) โรคระบาด (1) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (4) โรงเรียน (9) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ล้านนา (2) ลาว (4) เลือกตั้ง (1) โลกร้อน (1) วัด (10) วันสำคัญ (2) วิทยาศาสตร์ (7) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศาสนา (23) ศิลปะ (3) ศิลปาชีพ (1) สงคราม (31) สถานีรถไฟ (1) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (1) สมัยเมจิ (1) สยาม (10) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (1) สังคม (26) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (5) สุขภาพ (7) สุภาพจิต (3) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (17) ห้องเรียน (2) เหมาเจ๋อตง (1) เหรียญ (1) อเมริกา (23) อังกฤษ (3) อาหาร (4) อาหารจานโปรด (2) อิตาลี (2) อินเดีย (7) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (3) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (3) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (64) startup (1) UNESCO (3) xiaomi (1)

Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand