ค้นหาบทความ 🙄

4/20/66

อายุมาก

 ...  " ผู้มีศีล มีสมาธิ มีชีวิตอยู่วันเดียว  ประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปี ของคนทุศีล ไร้สมาธิ "
 Though one should live a hundred years,  Without conduct and concentration, Yet, better is a single day's life  Of one who is moral and meditative. 

อายุมาก


บทความโดย :  พลเรือตรี ทองย้อย แสงสินชัย | ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ |  ๑๗:๑๙

       เคยรู้สึกไหมครับ  .... ว่า  คนเรามักจะรู้สึกตื่นเต้น เมื่อมีใครมาบอกว่า คนนั้นคนโน้น อายุตั้งเก้าสิบ อายุเกือบร้อย หรือร้อยกว่าไปแล้ว ...  

       หรือ ....

       เวลามีข่าวคนตาย หากผู้ตายอายุมาก -ประมาณว่า ๙๐ ขึ้นไป ลูกหลานญาติมิตรผู้แจ้งข่าวก็มักระบุบอกอายุผู้ตายลงไปด้วย-อ่านอารมณ์ได้ว่า-ด้วยความภาคภูมิใจว่า ญาติมิตรของข้าพเจ้าอายุมากตั้งเท่านี้ๆ ยังไม่รู้เลยว่าทำดีทำชั่วอะไรมาบ้าง   แค่อายุมากกว่าปกติ  คนก็ทึ่งแล้ว

พูดอย่างนี้ ญาติมิตรและคนที่มีญาติอายุมากๆ ทั้งหลายอย่าเพิ่งโกรธกันนะครับ

      อายุมากนั้นดีแน่ๆ ไม่ต้องสงสัย การยกเอาความมีอายุมากขึ้นมาภาคภูมิใจก็เป็นเรื่องที่มีเหตุผลสมควร ไม่มีอะไรเสียหายเลย

       ที่ยกเอาประเด็นนี้ขึ้นมาพูด ก็-ตามวิสัยส่วนตัวของผมเท่านั้น คือมองอะไรก็ชอบโยงไปหาหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา

        พอดีว่า เรื่องอายุ ๑๐๐ ปี มีอยู่ในหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา และมีอยู่ในคัมภีร์ที่นักเรียนบาลีบ้านเราต้องเรียนกันมาเป็นด่านแรกกว่าจะเป็น “มหา” ได้ ก็อยากจะถือโอกาสยกมาเสนอเพื่อเป็นข้อชวนคิดไว้ในที่นี้


โย จ วสฺสสตํ ชีเว
ทุสฺสีโล อสมาหิโต
เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย
สีลวนฺตสฺส ฌายิโน ฯ
 
        ผู้มีศีล มีสมาธิ มีชีวิตอยู่วันเดียว ประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปี ของคนทุศีล ไร้สมาธิ  
Though one should live a hundred years,  Without conduct and concentration,  Yet, better is a single day's life  Of one who is moral and meditative.โย จ วสฺสสตํ ชีเว
ทุปฺปญฺโญ อสมาหิโต
เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย
ปญฺญวนฺตสฺส ฌายิโน ฯ

      ผู้มีปัญญา มีสมาธิ มีชีวิตอยู่วันเดียว  ประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปี ของผู้ทรามปัญญา ไร้สมาธิ
Though one shold live an hundred years,  Without wisdom and concentration, Yet, better is a single day's life
Of one who is wise and meditative.


โย จ วสฺสสตํ ชีเว
กุสีโต หีนวีริโย
เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย
วิริยํ อารภโต ทฬฺหํ ฯ
 
       ผู้มีความเพียรมั่นคง มีชีวิตอยู่วันเดียว  ประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปี  ของผู้เกียจคร้าน ไร้ความเพียร
    Though one should live a hundred years,  Sluggish and inactive Yet, better is a single day's life Of one who intensely exerts himself.โย จ วสฺสสตํ ชีเว
อปสฺสํ อุทยพฺพยํ
เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย
ปสฺสโต อุทยพฺพยํ ฯ

       ผู้พิจารณาเห็นความเกิด-ดับแห่งสังขาร มีชีวิตอยู่วันเดียว ประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปี ของผู้ไม่พิจารณาเห็น
   
Better is a single day's life of one  Who discerns the rise and fall of things Than a hundred years'life of one Who is not comprehending.


โย จ วสฺสสตํ ชีเว
อปสฺสํ อมตํ ปทํ
เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย
ปสฺสโต อมตํ ปทํ ฯ

        ผู้พบทางอมตะ มีชีวิตอยู่วันเดียว ประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปี ของผู้ไม่พบ
  Better is a single day's life of one Who sees the Deathless Than a hundred years's life of one Who sees not that state.


โย จ วสฺสสตํ ชีเว
อปสฺสํ ธมฺมมุตฺตมํ
เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย
ปสฺสโต ธมฺมมุตฺตมํ ฯ

       ผู้เห็นพระธรรมอันประเสริฐ มีชีวิตอยู่วันเดียว ประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปี ของผู้ไม่เห็น
   Better is a single day's life of one Who understands the truth sublime Than a hundred years's life of one
Who knows not that truth, so high.

ที่มา: บาลี-สหัสสวรรค ธรรมบท พระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ ข้อ ๑๘
ภาษาไทยและอังกฤษ-พุทธวจนะในธรรมบท โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
........................................................


สรุปหลักการของพระพุทธศาสนาก็คือ 

... อย่าเพียงแต่ตื่นเต้นเรื่องอายุว่ามากตั้งร้อยหรือเกือบร้อยหรือกว่าร้อย ...  

แต่ให้มองลึกลงไปว่า  ...  คนที่เราตื่นเต้นว่าอายุยืนขนาดนั้นมีคุณธรรมอะไรบ้าง --

มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา
มีความเพียรมั่นคง
เห็นความเกิด-ดับแห่งสังขาร
พบทางอมตะ
เห็นพระธรรมอันประเสริฐ

ถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้ด้วย โปรดช่วยกันอนุโมทนาและตื่นเต้นให้เต็มที่
ถ้าไม่มี ก็ควรถอยมาตั้งหลักกันใหม่ว่า จะมีอายุยืนขนาดนั้นไปทำไม?
แล้วจะต้องตื่นเต้นหรือภาคภูมิใจกับการมีอายุยืนขนาดนั้นไปทำไม?


๑๙ เมษายน ๒๕๖๖
๑๗:๑๙
 


Admin Bee

Author & Editor

ความรู้รอบตัวสั้นๆ 🌱 Miscellaneous บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ สังคม , ทัศนะ - Social Views , ประวัติศาสตร์ , วัฒนธรรม ,ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ


เครื่องดื่มมหัศจรรย์ เพื่อสุขภาพที่ดี


  ชาหมักคอมบูชะ Scoby doit  


“ จุลินทรีย์ โพรไบโอติก ที่มีอยู่ในชาหมัก คอมบูชะ ( Kombucha ) สามารถแก้ไขปัญหาของระบบทางเดินอาหาร และลำไส้”
KOMBUCHA ORIGINAL 101 / by Scoby Do it 💖

    เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ คอมบูชา หรือ คอมบูชะ ( Kombucha ) Scoby do it คือ เครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการหมัก มีสรรพคุณทางยา โดยมี “จุลินทรีย์ โพรไบโอติก Probiotics” ที่เป็นพระเอกของเครื่องดื่มชนิดนี้ “จุลินทรีย์” ที่อยู่ในชาหมักที่เกิดจากการหมักชา จะมี สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และอาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง และโรคอัลไซเมอร์ได้ 

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

พิน็อกคิโอ Pinocchio

สังคมไทย ต้องช่วยกันจับโกหกพวกนักการเมือง เพราะคนโกหกไม่ควรมีที่ยืน ถ้านักการเมืองโกหกประชาชนได้แม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อย อำพรางความจริง พูด...

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุนป้ายกำกับ / Tag labels

กฎหมาย (3) กฐิน (2) กรรม (4) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (17) กรุงศรีอยุธยา (9) กล้องถ่ายภาพ (6) กลอน (1) กลาโหม (8) การเกษตร (2) การจัดเก็บ (2) การเมือง (22) การศึกษา (95) กิจกรรมกลางแจ้ง (2) กีฬา (3) เกษตร (1) เกี่ยวกับสัตว์ (11) ไกลกังวล (1) ขนม (1) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ขันที (1) ข้าว (2) ข่าวสาร (21) ขิง (1) เขมร (9) โขน (2) คณะราษฎร (4) คนเล่านิทาน (12) ครู (4) ความเชื่อ (4) ความรู้ (113) คอมมิวนิสต์ (23) คำภีร์ (1) คำสอน (1) เครื่องบิน (6) เงินตรา (3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (10) จีน (47) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (2) ญี่ปุ่น (12) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (3) เดนมาร์ก (1) ต้นไม้ (2) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตา (1) เตือนภัย (12) แต่งงาน (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (9) ท่องเที่ยว (26) ทะเล (2) ทัศนะ (22) ทำบุญ (2) ทำอาหาร (4) เทคโนโลยี (12) โทรศัพท์มือถือ (2) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรรมชาติ (4) ธรรมะ (2) ธรรมาธิปไตย (1) ธุรกิจ (7) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นางใน (2) นาซี (1) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) แนะนำสินค้า (26) โนรา (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (11) บริการ (2) บริหาร (2) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บัตรประชาชน (1) บุคคล (39) บุญ (2) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (5) โบราณวัตถุ (11) โบราณสถาน (3) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (28) ประท้วง (2) ประเทศไทย (130) ประวัติศาสตร์ (120) ปรัชญาชีวิต (17) ปลูกต้นไม้ (2) ปูติน (1) ผลิต (2) ผิวสี (1) แผ่นดินไหว (1) ฝรั่งเศส (2) พม่า (6) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระนเรศ (1) พระพุฒาจารย์ (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (7) พราหมณ์ (1) พิพิธภัณฑ์ (6) เพชรบุรี (2) เพลง (6) เพลงผ้า ปรพากย์ (1) แพทย์ (2) ฟาโรห์ (1) ไฟ (4) ไฟฉาย (1) ไฟฟ้า (1) ภาคใต้ (5) ภาคอีสาน (1) ภาษา (6) ภูมิปัญญา (13) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (5) มุมไบ (2) มุสลิม (2) แม่ (1) ไม้ไผ่ (1) ยิว (2) ยูนนาน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (3) รัชกาลที่ ๕ (6) รัชกาลที่7 (6) รัชกาลที่ ๘ (2) รัสเซีย (12) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (1) เรื่องเก่า (71) เรื่องเล่า (13) โรค (2) โรคระบาด (3) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (5) โรงเรียน (11) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ลัทธิ (1) ล้านนา (2) ลาว (4) เลือกตั้ง (7) โลก (3) โลกร้อน (1) วัด (10) วันสำคัญ (2) วิทยาศาสตร์ (8) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศาสนา (29) ศิริราช (4) ศิลปะ (4) ศิลปาชีพ (1) เศรษฐกิจ (2) สงขลา (1) สงคราม (38) สถานีรถไฟ (1) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (1) สมัยเมจิ (1) สยาม (12) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (2) สังคม (29) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (9) สุขภาพ (11) สุภาพจิต (3) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (22) ห้องเรียน (3) เหมาเจ๋อตง (1) เหรียญ (1) อเมริกา (28) ออสเตรีย (1) อังกฤษ (3) อาหาร (10) อาหารจานโปรด (6) อิตาลี (2) อินเดีย (8) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (4) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (6) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (88) startup (1) UNESCO (3) xiaomi (1)

Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand