ค้นหาบทความ 🙄

6/01/65

ขอม ไม่ใช่เขมร และไม่ใช่ชื่อประเทศ แล้ว ขอม เป็นใครกันแน่ ? ตอนที่ ๑

ไทยลอกแบบมาจากเขมร หรือ เขมรลอกไปจากไทย ตอนที่ ๑ “ขอม” ไม่ใช่เขมร ไม่ใช่ชื่อประเทศ  | โดย อัษฎางค์ ยมนาคขอม เป็นใครกันแน่?

ในวิชาประวัติศาสตร์ไทย ที่สอนกันมาตลอดชั่วนาตาปี บอกว่า “ขอม” คือ “เขมร” แต่ประวัติศาสตร์ของเขมรโบราณ ไม่เคยเรียกตัวเองว่า “ขอม”  


    มีการค้นพบศิลาจารึกในพม่า ที่มีอายุนับพันปี เป็นศิลาจารึกที่เขียนด้วยอักษรขอม แต่เมื่ออ่านแล้ว ไม่ได้เป็นอักขรวิธีที่เขียนแบบภาษาบาลีหรือภาษาเขมร แต่เป็นอักขรวิธีแบบไทย ศิลาจารึกแผ่นนี้ มีอายุเก่าแก่กว่าศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงแห่งกรุงสุโขทัย ซึ่งเมื่ออ่านลงไปแล้ว สามารถอ่านออกมาเป็นภาษาไทยได้ตรงๆ เลย ศิลาจารึกอันนั้น เขียนด้วยอักษรขอม แต่อ่านออกเสียงเป็นภาษาไทย น้องอิงนั่งอยู่ในใกล้ๆ ได้ยินที่ผมดูคลิปรายการนี้ เลยถามขึ้นมาด้วยความสงสัย ว่า มันแปลว่าอะไร ? ไม่เข้าใจว่า เขียนด้วยอักษรขอม แต่อ่านออกเสียงเป็นภาษาไทย มันคืออะไร ?

ผมอธิบายแบบนี้ครับ เผื่อมีเพื่อนๆ ไม่เข้าใจเหมือนน้องอิง ... 

  ผมบอกน้องอิงว่า  .... เขียนชื่อจริงน้องอิงออกมาให้พ่อดูซิ .. ( น้องอิงเขียนภาษาไทยไม่ได้ครับ ไม่เคยเรียน แต่พูดและฟังภาษาไทยไทยได้ดี)   น้องอิงก็เขียนชื่อตัวเอง เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ลงมาว่า  Yommanak

   ผมก็บอกน้องอิงว่า มองด้วยตา เราก็เห็นอย่างชัดเจน ว่ามันคือตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช่มั้ย ? เพราะฉะนั้น ถ้าเวลาผ่านไปพันปี  มีคนมาเห็นที่น้องอิงเขียนอันนี้  คนอีกพันปีข้างหน้า อาจจะบอกว่า "คนฝรั่งเป็นคนเขียน"
แต่ถ้าบังเอิญมีคนที่รู้ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย มาอ่าน คนๆ จะอ่านชื่อน้องอิงที่เขียนด้วยตัวอักษรอังกฤษว่าอะไร ?  เขาก็จะอ่านว่า “ยมนาค”

เห็นมั้ยว่า ตัวอักษรอังกฤษ แต่อ่านออกเสียงเป็นภาษาไทย เข้าใจแล้วใช่มั้ย ? 
     ตัวอักษรภาษาอังกฤษ แต่อ่านออกเสียงเป็นภาษาไทย เพราะคนไทยเป็นคนเขียน เช่นเดียวกัน ตัวอักษรขอม แต่อ่านออกเสียงเป็นภาษาไทย เพราะคนไทยเป็นคนเขียน เข้าใจแล้วใช่มั้ยครับ (จริงๆ แล้วตัวอักษรที่เราเรียกว่า เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนั้น มันคือตัวอักษร โรมัน)

ในสมัยพระเจ้าอนิรุทธิ์แห่งอาณาจักรพุกาม 

     ได้มีการบันทึกไว้ว่า ขอมได้ยกทัพมาตีหงสาวดี พระเจ้าพระเจ้าอนิรุทธิ์จึงยกทัพมาต่อสู้ และก็บอกว่า “ขอม” ที่ว่านี้ก็คือ “คนไทยโบราณ” นั่นเอง  มีชนชาติที่พูดภาษาไต หรือภาษาไทย อยู่ทั่วไปในดินแดนแถบนี้ แต่คนที่พูดภาษาไต หรือไทย ที่อยู่ทางเหนือ เช่น ไทยใหญ่ ล้านนา สิบสองปันนา เรียกคนที่พูดภาษาไทย ที่อาศัยอยู่ทางใต้ ( ใต้ของคนทางเหนือ ซึ่งก็คือบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ) ว่า “ขอม” แม้แต่ในบันทึกของอาณาจักรพม่าโบราณก็เรียก คนที่พูดไทย และอาศัยอยู่ในภาคกลางของไทยในปัจจุบันว่า “ขอม”

      สมัยโบราณ  ไม่มีเส้นแบ่งพรมแดนที่ชัดเจน ในเมืองแต่ละเมือง อาจมีคนหลายเผ่าพันธุ์ หลายเชื้อชาติ อาศัยปะปนกันอยู่ เวลาเราจะระบุว่าใครเป็นใคร เขามักจะระบุว่า คนนั้นคนนี้ เป็นชาวสุโขทัย เป็นชาวลพบุรี เป็นชาวเชียงตุง แต่เขาจะไม่ได่ระบุว่า คนนั้นคนนี้ เป็นคนไทย เป็นพม่า เป็นมอญ นึกภาพออกมั้ย ? 

      คนไทยภาคกลาง พม่า มอญ ลาว คนไทยทางเหนือ(ล้านนาเชียงใหม่) คนไทยอีสาน หรือแม้แต่เขมร มีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายคลึงกันมาก จนบางทีแยกไม่ออกด้วยซ้ำ แต่เราสามารถแยกได้ว่า เป็นชาวโคราช เป็นชาวเชียงใหม่ เป็นชาวสุพรรณบุรี เป็นชาวกรุงเทพ ตามถิ่นที่อยู่ ... 

     ลองนึกง่ายๆ ในปัจจุบัน  เวลาเราไปถามคนที่อยู่ในกรุงเทพว่าเป็นคนที่ไหน เด็กรุ่นใหม่จะตอบว่า ตัวเองเป็นคนกรุงเทพ ทั้งๆ ที่เขามีหน้าตาไม่เหมือนคนกรุงเทพ และเขาก็มีพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ที่อาจจะเป็นคนเหนือ อีสาน ใต้ เป็นคนจีน เป็นแขก เป็นฝรั่ง เป็นลูกครึ่ง ที่เพิ่งย้ายมาอยู่กรุงเทพ แล้วก็ให้กำเนิดลูกในกรุงเทพ เด็กที่เกิดมาใหม่ ก็บอกว่าตัวเองเป็นคนกรุงเทพ นึกออกมั้ย  ... 
ขอมไทย หรืออักษรที่เขียนด้วยตัวอักษรขอม แต่อ่านเป็นอักขรวิธีแบบไทยนี้ ถูกยกเลิกการเรียนการสอน ไปเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๐ มานี่เอง ท่านรู้หรือไม่ ? 
     ปัจจุบันมีการขุดพบหลักฐานมากมาย รวมทั้งค้นพบโครงกระดูกมนุษย์อายุนับหมื่นปี ในดินแดนแทบนี้
คนไทย พม่า มอญ เขมร ลาว และอีกหลายชนชาติ เริ่มต้นกันมาบนดินแดนนี้ ไม่เคยอพยพย้ายถิ่นมาจากที่อื่นใดเลย พวกเราอยู่ตรงนี้มากันนับเป็นหมื่นปีแล้ว ... 

สรุป คนโบราณที่อาศัยอยู่ในดินแดนแหลมทอง หรือแหลมอินโดจีน นับตั้งแต่ฝั่งพม่าทางตะวันตก ผ่านมาดินแดนสิบสองปันนาทางเหนือ ไปจนสุดลุ่มแม่น้ำโขงทางตะวันออก เรียกคนที่พูดภาษาไต หรือไทย ที่อาศัยอยู่ในลุ่มแม่น้ำตอนกลางของดินแดนสุวรรณภูมิ ที่อยู่ใกล้กับทะเล ซึ่งก็คือภาคกลางของประเทศไทยในปัจจุบัน เหล่านี้ว่า “ขอม” 

    ซึ่ง “ขอม” ในที่นี้ ก็คือ “คนไทยในสมัยโบราณ” ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “ขอม”นั้นเอง ..ขอมนครวัดเคยรุ่งเรืองเมื่อพันกว่าปีก่อน และสูญหายไปนานมากแล้ว และเขมร ๔๐๐ ปีหลังมานี้ รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากไทย เพราะเขมรเป็นเมืองขึ้นของไทยมา ๔๐๐ ปี

คลิปของ อ.มิกกี้ นักวิชาการชาวพม่า ที่โชว์หลักฐานว่า ในประวัติศาสตร์ของพม่าบอกว่าขอม คือคนไทยโบราณ ตามลิงค์นี้

  • ที่มา: อ.มิกกี้ ฮาร์ท |  นักวิชาการประวัติศาสตร์ชาวพม่า
  • รายการโยเดีย ที่คิดถึง ทาง Thai PBS  
  • อัษฎางค์ ยมนาค รวบรวม เรียบเรียง และอธิบายเพิ่มเติม

โปรดติดตามตอนต่อไป จาก ป้ายกำกับนี้ คลิ๊ก >>   ขอมไม่ใช่เขมร

 
หนังสือขอมโบราณ แนะนำ 


"ขอม" เป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชนชาติหนึ่ง ในภูมิภาคอุษาคเนย์  

    รวบรวมเรื่องราวของชนชาติขอม ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา ช่วงรัชสมัยต่างๆ ทั้งอารยธรรมที่ขอมได้ฝากไว้ กระทั่งสงครามหรืออิทธิพลที่ขอมมีต่อไทย เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ขอมได้เห็นภาพรวมตามลำดับเวลา เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านพร้อมบันทึกของยอดนักบันทึกโจวต้ากวน เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวขอมไม่มากนัก หรือไม่มีพื้นฐานเลย

     


Admin Bee

Author & Editor

ความรู้รอบตัวสั้นๆ 🌱 Miscellaneous บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ สังคม , ทัศนะ - Social Views , ประวัติศาสตร์ , วัฒนธรรม ,ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ


กระเป๋าหนังแท้ แบรนด์ไทย


  Smart Wallet bi-fold 


“The art of painted edges.”
100% Handstitcing Made with 💖

    กระเป๋าสตางค์หนังแท้ ที่ใช้กรรมวิธี การตัดเย็บด้วยมือ ( Hand-stitcing 100% ) จากวัสดุหนังแท้ ชนิดฟอกฝาด ที่มีคุณลักษณะ ของความแข็งแกร่ง ทำให้มีอายุการใช้งานสูง ดีไซน์การออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายกระทัดรัด ช่อง full-lengthbillfold อยู่ด้านนอก

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

ศิราณี คือใคร ?

"ศิราณี" คือ นามปากกา ของคอลัมนิสต์ ท่านหนึ่ง ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ นิตยสาร "ขวัญเรือน"   นักตอบปัญหาชีวิต และเป็นผู...

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุน

ชุด Top Bestseller Set ประกอบด้วยหนังสือขายดี จำนวน 2 เล่ม | ศึกชิงพระคลังข้างที่ ๒๔๗๕ จากปล้นพระราชทรัพย์ถึงคดีสวรรคต ร.๘ และ สถาบันกษัตริย์ ความจริงที่ถูกบิดเบือน    

ป้ายกำกับ / Tag labels

กฎหมาย (2) กฐิน (2) กรรม (4) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (17) กรุงศรีอยุธยา (9) กล้องถ่ายภาพ (6) กลาโหม (7) การจัดเก็บ (1) การเมือง (5) การศึกษา (80) กิจกรรมกลางแจ้ง (1) กีฬา (2) เกษตร (1) เกี่ยวกับสัตว์ (10) ไกลกังวล (1) ขนม (1) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ขันที (1) ข้าว (1) ข่าวสาร (18) ขิง (1) เขมร (9) โขน (2) คณะราษฎร (4) คนเล่านิทาน (11) ครู (4) ความรู้ (88) คอมมิวนิสต์ (15) เครื่องบิน (4) เงินตรา (3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (9) จีน (40) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (2) ญี่ปุ่น (7) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (3) เดนมาร์ก (1) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตือนภัย (11) แต่งงาน (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (8) ท่องเที่ยว (24) ทะเล (2) ทัศนะ (19) ทำบุญ (2) เทคโนโลยี (10) โทรศัพท์มือถือ (2) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรรมชาติ (4) ธรรมะ (1) ธุรกิจ (6) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นางใน (2) นาซี (1) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) แนะนำสินค้า (18) โนรา (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (9) บริการ (1) บริหาร (1) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บุคคล (33) บุญ (2) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (3) โบราณวัตถุ (11) โบราณสถาน (3) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (9) ประท้วง (1) ประเทศไทย (100) ประวัติศาสตร์ (107) ปรัชญาชีวิต (16) ปูติน (1) ผลิต (2) ผิวสี (1) ฝรั่งเศส (2) พม่า (5) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระพุฒาจารย์ (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (6) พิพิธภัณฑ์ (5) เพชรบุรี (2) เพลง (6) แพทย์ (2) ฟาโรห์ (1) ไฟ (2) ไฟฉาย (1) ภาคใต้ (3) ภาคอีสาน (1) ภาษา (5) ภูมิปัญญา (6) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (3) มุมไบ (2) มุสลิม (2) ไม้ไผ่ (1) ยิว (1) ยูนนาน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (3) รัชกาลที่ ๕ (5) รัชกาลที่7 (5) รัชกาลที่ ๘ (1) รัสเซีย (9) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (1) เรื่องเก่า (68) เรื่องเล่า (9) โรค (1) โรคระบาด (1) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (5) โรงเรียน (10) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ล้านนา (2) ลาว (4) เลือกตั้ง (1) โลกร้อน (1) วัด (10) วันสำคัญ (2) วิทยาศาสตร์ (8) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศาสนา (23) ศิริราช (4) ศิลปะ (3) ศิลปาชีพ (1) สงขลา (1) สงคราม (32) สถานีรถไฟ (1) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (1) สมัยเมจิ (1) สยาม (10) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (1) สังคม (26) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (5) สุขภาพ (9) สุภาพจิต (3) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (20) ห้องเรียน (2) เหมาเจ๋อตง (1) เหรียญ (1) อเมริกา (23) อังกฤษ (3) อาหาร (5) อาหารจานโปรด (3) อิตาลี (2) อินเดีย (8) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (3) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (4) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (64) startup (1) UNESCO (3) xiaomi (1)

Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand