ผู้สนับสนุน6/01/65

ขอม คือต้นตระกูลไทย ขอม ไม่ใช่เขมร และไม่ใช่ชื่อประเทศ ตอนที่ ๒

“ไทยลอกแบบมาจากเขมร หรือเขมรลอกไปจากไทย” ตอนที่ ๒ ขอม คือต้นตระกูลไทย |  โดย อัษฎางค์ ยมนาค

ขอม คือต้นตระกูลไทย

บรรพบุรุษของคนไทยมาจากเทือกเขาอัลไต !

เราเคยถูกสอนประวัติศาสตร์ที่ผิดเพี้ยนว่า บรรพบุรุษของคนไทย อพยพมาจากเทือกเขาอัลไตในมองโกเลียตอนเหนือของจีน

ตอนเด็กๆ คนรุ่นผม เรียนหนังสือที่ในตำราเรียนระบุว่า 

เดิมชนชาติไทยเคยอาศัยอยู่แถบเทือกเขาอัลไต ต่อมา ได้อพยพลงมายังแม่น้ำหวงเหอ และได้อพยพลงมาอีกจนถึงลุ่มแม่น้ำแยงซี แต่ต่อมาได้เสียเมืองให้กับจีน จึงต้องอพยพลงมาทางใต้ต่อไป ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมาจากงานเขียนเรื่อง "หลักไทย" ของขุนวิจิตรมาตรา ที่ถูกบรรจงอยู่ในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และถูกยกเลิกตามหลักสูตรใน พ.ศ. ๒๕๒๑

เนื่องจากขุนวิจิตรมาตรา ยอมรับว่าเป็นเพียงเรื่องแต่ง ที่แต่งเข้าประกวดในงานประกวด โดยไม่ได้ตั้งใจให้เป็นตำราประวัติศาสตร์ !!! 

     นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับมีนาคม 2523 ตีพิมพ์ถ้อยคำของ ขุนวิจิตรฯ ว่าท่านไม่ได้คิดขึ้นเอง แต่ได้มาจากหมอวิลเลียม คลิฟตัน ดอดด์ ผู้เขียน The Thai Race-The Elder Brother of Chinese

"ผมเขียนตามของหมอดอดด์ เขาว่างั้นนะ ไม่ใช่ผมมาเม้คขึ้นเองเมื่อไหร่ ผมก็ไม่รู้ ผมไม่รู้หรอก ว่าจริงหรือไม่จริง" 

  • สุโขทัยคืออาณาจักรแรกของไทย !

     นอกจากสอนว่า บรรพบุรุษของคนไทยมาจากเทือกเขาอัลไตแล้ว ยังสอนว่า สุโขทัย คืออาณาจักรแรกของคนไทย อีกด้วย !! 

ทั้งที่คนไทยในปัจจุบันสืบเชื้อสายมากจากกรุงศรีอยุธยา

โดยในเวลาที่กรุงศรีอยุธยากำเนิดขึ้นนั้น กรุงสุโขทัยยังดำรงอยู่ ก่อนที่จะรบแพ้ และโดนกรุงศรีอยุธยาควบรวมมาเป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาหลังจากก่อตั้งอยุธยามาเกือบร้อยปี หลังจากนั้นอีกเป็นร้อยปีสมเด็จพระมหาธรรมราชา พระบิดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งราชวงศ์สุโขทัย ก็ได้เข้ามาครองกรุงศรีอยุธยาด้วยความช่วยเหลือของบุเรงนอง ทำให้ราชวงศ์จากสุโขทัยเข้ามาครอบครองอยุธยาในที่สุด... 

ว่ากันว่า ต้นตระกูลของรัชกาลที่ ๑ ก็สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์สุโขทัยอีกด้วย ดังนั้นไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่ได้เริ่มต้นที่สุโขทัย และอยุธยาไม่ได้สืบทอดมาจากสุโขทัย แล้วอยุธยาสืบทอดมาจากไหน ?

  • กรุงศรีอยุธยาสืบเชื้อสายมาจากสุโขทัยหรือละโว้ !
“ขอม” ที่เราเรียก และสอน กันมาตลอดว่า คือ ชาวเขมรโบราณ จริงๆ หนึ่งในขอมก็คือ คนไทยโบราณ ที่มีสร้างบ้านเมืองอยู่ที่ละโว้ (ลพบุรี) ซึ่งนักประวัติศาสตร์มักเรียกว่า ขอมละโว้ 

    บรรพบุรุษคนไทยในปัจจุบัน สืบเชื้อสายมากจากกรุงศรีอยุธยา และบรรพบุรุษของชาวกรุงศรีอยุธยา คือขอมละโว้ .. 

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ หรือพระเจ้าอู่ทอง เป็น ขอมละโว้ ราชวงศ์อู่ทองปกครองอยุธยาอยู่เพียง ๓ รัชกาล รวมเวลานี้เพียง ๔๒ ปีเท่านั้น 

ต่อมาราชวงศ์สุพรรณภูมิ (สุพรรณบุรี) ซึ่งเป็นเครือญาตกับขอมละโว้ (ลพบุรี) ก็ยึดอยุธยาไปครอบครอง
คนละโว้และสุพรรณภูมิ ที่มาร่วมกันสร้าง กรุงศรีอยุธยาขึ้นมาคือบรรพบุรุษของชาวอยุธยา ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชนชาติไทยในปัจจุบัน
พงศาวดาร ”หมิงสือลู่” ของจีน…
เรียก สุโขทัย ว่า สุกุไท่
เรียก ละโว้ ว่า หลอหู
เรียก สุพรรณภูมิ ว่า เสียน(เรียกเพี้ยนมาจากคำว่า สยาม)
ต่อมาภายหลังถึงเรียก ประเทศไทย ว่า ไท่กั๊ว
“หมิงสือลู่”เรียก”สุพรรณภูมิ” ว่าเสียน/เสียนก๊ก มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง-ชิง มีบันทึกว่า “ละโว้กับสุพรรณภูมิ”รวมตัวกันเป็นอยุธยา จีนจึงเรียก”กรุงศรีอยุธยา”ว่า"เสียนหลอหู" กรุงศรีอยุธยาในยุคต้น มีราชวงศ์ละโว้และสุวรรณภูมิผลัดกันเป็นใหญ่ ก่อนที่จะควบรวมสุโขทัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยา แล้วสุดท้ายในเวลาต่อมาราชวงศ์สุโขทัยจะเข้ามาครองอยุธยาในที่สุด

ขอม คือ บรรพบุรุษของไทย

สุโขทัย ที่เราถูกสอนมาว่า เป็นอาณาจักรแรกของไทย ก็เรียกคนภาคกลาง หรือคนที่อาศัยในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาว่า “ขอม”

    ถ้ายังจำตำนานเรื่อง ”ขอมดำดิน” ที่เราเรียนกันมาตอนเด็กๆ ได้ ก็น่าจะจำได้ว่า ขอมดำดินที่ถูกพระร่วง ผู้มีวาจาสิทธิ์ สาบให้กลายเป็นหินนั้น คือขอมละโว้ ไม่ใช่ขอมนครวัด ..

ขอมละโว้  คือขอมที่เป็นต้นตระกูลไทย ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาตกับสุพรรณภูมิ นั้นตั้งบ้านเมืองอยู่บนที่ราบลุ่มภาคกลาง มานานนับพันปี ก่อนพระเจ้าอู่ทอง ลูกหลานของราชวงศ์ละโว้-สุพรรณภูมิ จะก่อตั้งเมืองอโยธยาขึ้นอยู่ตรงข้ามเกาะอยุธยา  แล้วในที่สุดก็ข้ามฝั่งแม่น้ำ ไปสร้างเมืองใหม่ขึ้นบนเกาะที่มีแม่น้ำ 3 สายล้อมรอบ ในนาม ”กรุงศรีอยุธยา” อันเป็นบ้านเมืองของคนไทยที่ยิ่งใหญ่สืบเนื่องต่อมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน

ขอมละโว้-สุพรรณภูมิ  คือต้นตระกูลไทยสายอยุธยา ที่เป็นอาณาจักรเก่าแก่อายุนับพันปีก่อนอยุธยาและสุโขทัยเกิดด้วยซ้ำ แต่คนไทยเราเป็นคนไม่ชอบจดบันทึก เราจึงไม่เคยมีประวัติศาสตร์ตรงนี้ แต่เพื่อนบ้านเรา ทั้งพม่า มอญ เขมร แม้แต่จีน มีบันทึกโบราณเหล่านั้นอยู่

โปรดติดตามตอนต่อไป จาก ป้ายกำกับนี้ คลิ๊ก >> ขอมไม่ใช่เขมร

หมายเหตุ

บทความ “ไทยลอกแบบมาจากเขมรหรือเขมรลอกไปจากไทย”

เกิดจากคนไทยชังชาติสร้างข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนขึ้นมา มิใช่เรื่องที่เกิดจากชาวกัมพูชาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ดี และไม่เคยคิดร้ายในแง่ลบกับไทย  บทความนี้มีจุดประสงค์สำคัญ เพื่อเสนอความจริง เพื่อลบล้างข้อมูลยุยง ปลุกปั่นของคนไทยชังชาติบางกลุ่มที่ต้องการทำให้ความสัมพันธ์ไทยและกัมพูชา ร้าวฉาน  
Hanging hook ตะขอแขวนห้อยของ วัสดุเป็นซิลิโคน ดัดทรงปรับท่าทางได้

Admin Bee

Author & Editor

🌱 Miscellaneous บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ สังคม , ทัศนะ - Social Views , ประวัติศาสตร์ , วัฒนธรรม ,ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ และอื่นๆ อีกมากมาย

5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน
🟡 โพสต์แนะนำ

ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

     เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 “ให้พิจารณาใช้ คลองลัดโพธิ์ จ.สม...

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY

🏆 บทความพิเศษ


9NOMAD by IODINE
แนะนำผลิตภัณฑ์น่าสนใจ ซื้อของออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ แนะนำหนังสือมือสองสภาพดี หนังสือเก่าเก็บมือเดียว ซื้อมาอ่านเอง มีหลากหลายประเภท เป็นหนังสือที่อ่านได้เรื่อยๆ ร่วมสมัย เช่น หนังสือแนวประวัติศาสตร์ หนังสือชีวประวัติบุคคล, หนังสือพัฒนาตนเอง และจิตวิทยา เป็นต้น เราอัพเดทเล่มใหม่เรื่อยๆ สามารถเลือกซื้อได้ทาง Shopee


Popular Posts

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

หนังสือการตลาดออนไลน์

ผู้สนับสนุน

กระเป๋า Macbook Messenger Style หนังแท้ สำหรับใส่ Mac 13

กระเป๋าหนังแท้ สำหรับผู้ชาย Messenger Macbook Smart Satchel Super Black Color    

ป้ายกำกับ / Tag labels

กฎหมาย (2) กรรม (4) กรุงเทพฯ (14) กรุงศรีอยุธยา (8) กล้องถ่ายภาพ (5) กลาโหม (7) การศึกษา (79) กีฬา (2) เกษตร (1) เกี่ยวกับสัตว์ (10) ไกลกังวล (1) ขนม (1) ขอมไม่ใช่เขมร (4) ขันที (1) ข้าว (1) ข่าวสาร (17) เขมร (7) โขน (2) คณะราษฎร (3) คนเล่านิทาน (11) ครู (3) ความรู้ (78) คอมมิวนิสต์ (15) เครื่องบิน (4) เงินตรา (3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (7) จีน (34) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (2) ญี่ปุ่น (2) ดอกไม้ (1) เด็ก (2) เดนมาร์ก (1) ตลาดนัด (1) เตือนภัย (10) แต่งงาน (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (8) ท่องเที่ยว (22) ทะเล (2) ทัศนะ (19) ทำบุญ (2) เทคโนโลยี (10) ธนาคาร (3) ธรรมชาติ (4) ธรรมะ (1) ธุรกิจ (4) นราธิวาส (3) นางใน (2) นาซี (1) น้ำมัน (1) นิยาย (1) โนรา (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (8) บริหาร (1) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บุคคล (28) บุญ (2) บุหรี่ (1) เบตง (1) โบราณวัตถุ (11) โบราณสถาน (3) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (6) ประเทศไทย (79) ประวัติศาสตร์ (89) ปรัชญาชีวิต (15) ปูติน (1) ฝรั่งเศส (2) พม่า (3) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระพุฒาจารย์ (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (4) พิพิธภัณฑ์ (2) เพชรบุรี (2) เพลง (5) ฟาโรห์ (1) ไฟ (1) ภาคใต้ (3) ภาคอีสาน (1) ภาษา (5) ภูมิปัญญา (4) มวยไทย (1) มุมไบ (2) มุสลิม (1) ยิว (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๔ (1) รัชกาลที่ ๕ (4) รัชกาลที่7 (4) รัชกาลที่ ๘ (1) รัสเซีย (9) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (1) เรื่องเก่า (58) เรื่องเล่า (1) โรค (1) โรคระบาด (1) โรงพยาบาล (2) โรงเรียน (9) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ล้านนา (1) ลาว (4) โลกร้อน (1) วัด (10) วันสำคัญ (1) วิทยาศาสตร์ (7) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (3) ไวรัล (1) ศาสนา (19) ศิลปะ (3) ศิลปาชีพ (1) สงคราม (29) สถานีรถไฟ (1) สเปน (1) สยาม (10) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (1) สังคม (25) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (3) สุขภาพ (6) สุภาพจิต (3) สุสาน (1) หนังแท้ (2) หนังสือ (16) ห้องเรียน (1) เหมาเจ๋อตง (1) เหรียญ (1) อเมริกา (22) อังกฤษ (3) อาหาร (1) อิตาลี (2) อินเดีย (7) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (3) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) metaverse (1) Nuclear (1) OPENUP (1) Social media (2) social views (57) startup (1) UNESCO (2)

 
miscthailand