ค้นหาบทความ 🙄

6/01/65

ขอม คือต้นตระกูลไทย ขอม ไม่ใช่ เขมร และไม่ใช่ชื่อประเทศ ตอนที่ ๒

“ไทยลอกแบบมาจากเขมร หรือเขมรลอกไปจากไทย” ตอนที่ ๒ ขอม คือต้นตระกูลไทย |  โดย อัษฎางค์ ยมนาค

ขอม คือต้นตระกูลไทย

บรรพบุรุษของคนไทยมาจากเทือกเขาอัลไต !

เราเคยถูกสอนประวัติศาสตร์ที่ผิดเพี้ยนว่า บรรพบุรุษของคนไทย อพยพมาจากเทือกเขาอัลไตในมองโกเลียตอนเหนือของจีน

ตอนเด็กๆ คนรุ่นผม เรียนหนังสือที่ในตำราเรียนระบุว่า 

เดิมชนชาติไทยเคยอาศัยอยู่แถบเทือกเขาอัลไต ต่อมา ได้อพยพลงมายังแม่น้ำหวงเหอ และได้อพยพลงมาอีกจนถึงลุ่มแม่น้ำแยงซี แต่ต่อมาได้เสียเมืองให้กับจีน จึงต้องอพยพลงมาทางใต้ต่อไป ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมาจากงานเขียนเรื่อง "หลักไทย" ของขุนวิจิตรมาตรา ที่ถูกบรรจงอยู่ในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และถูกยกเลิกตามหลักสูตรใน พ.ศ. ๒๕๒๑

เนื่องจากขุนวิจิตรมาตรา ยอมรับว่าเป็นเพียงเรื่องแต่ง ที่แต่งเข้าประกวดในงานประกวด โดยไม่ได้ตั้งใจให้เป็นตำราประวัติศาสตร์ !!! 

     นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับมีนาคม 2523 ตีพิมพ์ถ้อยคำของ ขุนวิจิตรฯ ว่าท่านไม่ได้คิดขึ้นเอง แต่ได้มาจากหมอวิลเลียม คลิฟตัน ดอดด์ ผู้เขียน The Thai Race-The Elder Brother of Chinese

"ผมเขียนตามของหมอดอดด์ เขาว่างั้นนะ ไม่ใช่ผมมาเม้คขึ้นเองเมื่อไหร่ ผมก็ไม่รู้ ผมไม่รู้หรอก ว่าจริงหรือไม่จริง" 

  • สุโขทัยคืออาณาจักรแรกของไทย !

     นอกจากสอนว่า บรรพบุรุษของคนไทยมาจากเทือกเขาอัลไตแล้ว ยังสอนว่า สุโขทัย คืออาณาจักรแรกของคนไทย อีกด้วย !! 

ทั้งที่คนไทยในปัจจุบันสืบเชื้อสายมากจากกรุงศรีอยุธยา

โดยในเวลาที่กรุงศรีอยุธยากำเนิดขึ้นนั้น กรุงสุโขทัยยังดำรงอยู่ ก่อนที่จะรบแพ้ และโดนกรุงศรีอยุธยาควบรวมมาเป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาหลังจากก่อตั้งอยุธยามาเกือบร้อยปี หลังจากนั้นอีกเป็นร้อยปีสมเด็จพระมหาธรรมราชา พระบิดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งราชวงศ์สุโขทัย ก็ได้เข้ามาครองกรุงศรีอยุธยาด้วยความช่วยเหลือของบุเรงนอง ทำให้ราชวงศ์จากสุโขทัยเข้ามาครอบครองอยุธยาในที่สุด... 

ว่ากันว่า ต้นตระกูลของรัชกาลที่ ๑ ก็สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์สุโขทัยอีกด้วย ดังนั้นไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่ได้เริ่มต้นที่สุโขทัย และอยุธยาไม่ได้สืบทอดมาจากสุโขทัย แล้วอยุธยาสืบทอดมาจากไหน ?

  • กรุงศรีอยุธยาสืบเชื้อสายมาจากสุโขทัยหรือละโว้ !
“ขอม” ที่เราเรียก และสอน กันมาตลอดว่า คือ ชาวเขมรโบราณ จริงๆ หนึ่งในขอมก็คือ คนไทยโบราณ ที่มีสร้างบ้านเมืองอยู่ที่ละโว้ (ลพบุรี) ซึ่งนักประวัติศาสตร์มักเรียกว่า ขอมละโว้ 

    บรรพบุรุษคนไทยในปัจจุบัน สืบเชื้อสายมากจากกรุงศรีอยุธยา และบรรพบุรุษของชาวกรุงศรีอยุธยา คือขอมละโว้ .. 

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ หรือพระเจ้าอู่ทอง เป็น ขอมละโว้ ราชวงศ์อู่ทองปกครองอยุธยาอยู่เพียง ๓ รัชกาล รวมเวลานี้เพียง ๔๒ ปีเท่านั้น 

ต่อมาราชวงศ์สุพรรณภูมิ (สุพรรณบุรี) ซึ่งเป็นเครือญาตกับขอมละโว้ (ลพบุรี) ก็ยึดอยุธยาไปครอบครอง
คนละโว้และสุพรรณภูมิ ที่มาร่วมกันสร้าง กรุงศรีอยุธยาขึ้นมาคือบรรพบุรุษของชาวอยุธยา ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชนชาติไทยในปัจจุบัน
พงศาวดาร ”หมิงสือลู่” ของจีน…
เรียก สุโขทัย ว่า สุกุไท่
เรียก ละโว้ ว่า หลอหู
เรียก สุพรรณภูมิ ว่า เสียน(เรียกเพี้ยนมาจากคำว่า สยาม)
ต่อมาภายหลังถึงเรียก ประเทศไทย ว่า ไท่กั๊ว
“หมิงสือลู่”เรียก”สุพรรณภูมิ” ว่าเสียน/เสียนก๊ก มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง-ชิง มีบันทึกว่า “ละโว้กับสุพรรณภูมิ”รวมตัวกันเป็นอยุธยา จีนจึงเรียก”กรุงศรีอยุธยา”ว่า"เสียนหลอหู" กรุงศรีอยุธยาในยุคต้น มีราชวงศ์ละโว้และสุวรรณภูมิผลัดกันเป็นใหญ่ ก่อนที่จะควบรวมสุโขทัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยา แล้วสุดท้ายในเวลาต่อมาราชวงศ์สุโขทัยจะเข้ามาครองอยุธยาในที่สุด

ขอม คือ บรรพบุรุษของไทย

สุโขทัย ที่เราถูกสอนมาว่า เป็นอาณาจักรแรกของไทย ก็เรียกคนภาคกลาง หรือคนที่อาศัยในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาว่า “ขอม”

    ถ้ายังจำตำนานเรื่อง ”ขอมดำดิน” ที่เราเรียนกันมาตอนเด็กๆ ได้ ก็น่าจะจำได้ว่า ขอมดำดินที่ถูกพระร่วง ผู้มีวาจาสิทธิ์ สาบให้กลายเป็นหินนั้น คือขอมละโว้ ไม่ใช่ขอมนครวัด ..

ขอมละโว้  คือขอมที่เป็นต้นตระกูลไทย ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาตกับสุพรรณภูมิ นั้นตั้งบ้านเมืองอยู่บนที่ราบลุ่มภาคกลาง มานานนับพันปี ก่อนพระเจ้าอู่ทอง ลูกหลานของราชวงศ์ละโว้-สุพรรณภูมิ จะก่อตั้งเมืองอโยธยาขึ้นอยู่ตรงข้ามเกาะอยุธยา  แล้วในที่สุดก็ข้ามฝั่งแม่น้ำ ไปสร้างเมืองใหม่ขึ้นบนเกาะที่มีแม่น้ำ 3 สายล้อมรอบ ในนาม ”กรุงศรีอยุธยา” อันเป็นบ้านเมืองของคนไทยที่ยิ่งใหญ่สืบเนื่องต่อมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน

ขอมละโว้-สุพรรณภูมิ  คือต้นตระกูลไทยสายอยุธยา ที่เป็นอาณาจักรเก่าแก่อายุนับพันปีก่อนอยุธยาและสุโขทัยเกิดด้วยซ้ำ แต่คนไทยเราเป็นคนไม่ชอบจดบันทึก เราจึงไม่เคยมีประวัติศาสตร์ตรงนี้ แต่เพื่อนบ้านเรา ทั้งพม่า มอญ เขมร แม้แต่จีน มีบันทึกโบราณเหล่านั้นอยู่

โปรดติดตามตอนต่อไป จาก ป้ายกำกับนี้ คลิ๊ก >> ขอมไม่ใช่เขมร

หมายเหตุ

บทความ “ไทยลอกแบบมาจากเขมรหรือเขมรลอกไปจากไทย”

เกิดจากคนไทยชังชาติสร้างข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนขึ้นมา มิใช่เรื่องที่เกิดจากชาวกัมพูชาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ดี และไม่เคยคิดร้ายในแง่ลบกับไทย  บทความนี้มีจุดประสงค์สำคัญ เพื่อเสนอความจริง เพื่อลบล้างข้อมูลยุยง ปลุกปั่นของคนไทยชังชาติบางกลุ่มที่ต้องการทำให้ความสัมพันธ์ไทยและกัมพูชา ร้าวฉาน  
หนังสือขอมโบราณ แนะนำ 


"ขอม" เป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชนชาติหนึ่ง ในภูมิภาคอุษาคเนย์  

    รวบรวมเรื่องราวของชนชาติขอม ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา ช่วงรัชสมัยต่างๆ ทั้งอารยธรรมที่ขอมได้ฝากไว้ กระทั่งสงครามหรืออิทธิพลที่ขอมมีต่อไทย เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ขอมได้เห็นภาพรวมตามลำดับเวลา เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านพร้อมบันทึกของยอดนักบันทึกโจวต้ากวน เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวขอมไม่มากนัก หรือไม่มีพื้นฐานเลย

     


Admin Bee

Author & Editor

ความรู้รอบตัวสั้นๆ 🌱 Miscellaneous บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ สังคม , ทัศนะ - Social Views , ประวัติศาสตร์ , วัฒนธรรม ,ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ


เครื่องดื่มมหัศจรรย์ เพื่อสุขภาพที่ดี


  ชาหมักคอมบูชะ Scoby doit  


“ จุลินทรีย์ โพรไบโอติก ที่มีอยู่ในชาหมัก คอมบูชะ ( Kombucha ) สามารถแก้ไขปัญหาของระบบทางเดินอาหาร และลำไส้”
KOMBUCHA ORIGINAL 101 / by Scoby Do it 💖

    เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ คอมบูชา หรือ คอมบูชะ ( Kombucha ) Scoby do it คือ เครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการหมัก มีสรรพคุณทางยา โดยมี “จุลินทรีย์ โพรไบโอติก Probiotics” ที่เป็นพระเอกของเครื่องดื่มชนิดนี้ “จุลินทรีย์” ที่อยู่ในชาหมักที่เกิดจากการหมักชา จะมี สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และอาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง และโรคอัลไซเมอร์ได้ 

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

กองกำลังยุวชนพิทักษ์แดง คืออะไร ?

  กลุ่มเยาวชน ที่มีพฤติกรรม หัวรุนแรง และคลั่ง "ลัทธิเหมาอิสซ์ " (Maoism) ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย   คือการ “โค่นล้มพวกลัทธิทุนนิยม และว...

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุนป้ายกำกับ / Tag labels

กฎหมาย (3) กฐิน (2) กรรม (4) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (17) กรุงศรีอยุธยา (9) กล้องถ่ายภาพ (6) กลอน (1) กลาโหม (8) การเกษตร (2) การจัดเก็บ (2) การเมือง (27) การศึกษา (99) กิจกรรมกลางแจ้ง (2) กีฬา (3) เกษตร (1) เกี่ยวกับสัตว์ (11) ไกลกังวล (1) ขนม (1) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ขันที (1) ข้าว (2) ข่าวสาร (21) ขิง (1) เขมร (9) โขน (2) คณะราษฎร (4) คนเล่านิทาน (13) ครู (4) ความเชื่อ (4) ความรู้ (114) คอมมิวนิสต์ (23) คำภีร์ (1) คำสอน (2) เครื่องบิน (6) เงินตรา (3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (10) จีน (49) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (2) ญี่ปุ่น (12) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (3) เดนมาร์ก (1) ต้นไม้ (2) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตา (1) เตือนภัย (14) แต่งงาน (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (9) ท่องเที่ยว (26) ทะเล (2) ทัศนะ (22) ทำบุญ (2) ทำอาหาร (5) เทคโนโลยี (12) โทรศัพท์มือถือ (2) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรรมชาติ (4) ธรรมะ (2) ธรรมาธิปไตย (1) ธุรกิจ (7) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นางใน (2) นาซี (1) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) แนะนำสินค้า (27) โนรา (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (11) บริการ (2) บริหาร (2) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บัตรประชาชน (1) บุคคล (40) บุญ (2) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (5) โบราณวัตถุ (11) โบราณสถาน (3) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (31) ประท้วง (2) ประเทศไทย (134) ประวัติศาสตร์ (121) ปรัชญาชีวิต (18) ปลูกต้นไม้ (2) ปูติน (1) ผลิต (2) ผิวสี (1) แผ่นดินไหว (1) ฝรั่งเศส (2) พม่า (6) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระนเรศ (1) พระพุฒาจารย์ (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (7) พราหมณ์ (1) พิพิธภัณฑ์ (6) เพชรบุรี (2) เพลง (6) เพลงผ้า ปรพากย์ (1) แพทย์ (2) ฟาโรห์ (1) ไฟ (4) ไฟฉาย (1) ไฟฟ้า (1) ภาคใต้ (6) ภาคอีสาน (1) ภาษา (6) ภูมิปัญญา (13) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (5) มุมไบ (2) มุสลิม (2) แม่ (1) ไม้ไผ่ (1) ยิว (2) ยูนนาน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (3) รัชกาลที่ ๕ (6) รัชกาลที่7 (6) รัชกาลที่ ๘ (2) รัสเซีย (12) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (1) เรื่องเก่า (71) เรื่องเล่า (13) โรค (2) โรคระบาด (3) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (5) โรงเรียน (11) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ลัทธิ (1) ล้านนา (2) ลาว (4) เลือกตั้ง (7) โลก (3) โลกร้อน (1) วัด (10) วันสำคัญ (3) วิทยาศาสตร์ (8) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศาสนา (29) ศิริราช (4) ศิลปะ (4) ศิลปาชีพ (1) เศรษฐกิจ (2) สงขลา (1) สงคราม (41) สถานีรถไฟ (1) สนามบิน (1) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (1) สมัยเมจิ (1) สยาม (12) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (2) สังคม (30) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (9) สื่อ (1) สุขภาพ (11) สุภาพจิต (3) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (23) ห้องเรียน (3) เหมาเจ๋อตง (1) เหรียญ (1) อเมริกา (30) ออสเตรีย (1) อังกฤษ (3) อาหาร (11) อาหารจานโปรด (7) อิตาลี (2) อินเดีย (8) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (4) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (6) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (91) startup (1) UNESCO (3) xiaomi (1)

Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand