ค้นหาบทความ 🙄

5/29/65

ไม่ชอบความเป็นไทย เลิกเป็นคนไทย ง่ายที่สุด

ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่นิยมใช้เป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกันทั้งโลก ในขณะที่ภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกคือ ภาษาจีน เนื่องจากจีนมีประชากรอยู่ถึงพันกว่าล้านคน 

ตัวเลขไทยโดย อัษฎางค์ ยมนาค
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ภาษาอังกฤษที่พูดกันทั้งโลกนั้น ไม่มีตัวอักษรอังกฤษเป็นของตัวเอง แต่ภาษาอังกฤษที่พูดกันนั้น ใช้อักษรโรมันสำหรับการเขียน 

ตัวเลขที่นิยมใช้กันอยู่ทั้งโลก  คือ ตัวเลขฮินดู-อารบิค ที่เรียกว่าฮินดู-อารบิค เพราะชาวยุโรปเอาตัวเลขที่ชาวอาหรับใช้ไปใช้ต่อ แล้วเข้าใจว่ามันคือตัวเลขที่ขาวอาหรับคิดขึ้น แต่ต่อมาภายหลังถึงได้รู้ว่าชาวอาหรับเอามาจากชาวอินเดียอีกที

ปีคริสต์ศักราช  ที่นิยมใช้ในประเทศอังกฤษ , อเมริกา , ออสเตรเลีย และประเทศต่างๆ ที่ประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ และใช้เป็นปีอ้างอิงสากล ก็ยึดตามปีเกิดของพระเยซู ซึ่งเป็นชาวยิว

การที่ประเทศใดๆ จะมีภาษาเป็นของตนเอง มีตัวอักษรและตัวเลขเป็นของตนเองนั้น บ่งบอกถึงความมีอารยธรรม มีความศิวิไลน์ 
    ก่อนที่มนุษยชาติจะมีอินเตอร์เน็ต มีคอมพิวเตอร์ มีดาวเทียม มียานอวกาศ มีเครื่องบิน มีรถยนต์ มีสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ที่บ่งบอกถึงศิวิไลน์นั้น เราต้องมีภาษา เพื่อการสื่อสารก่อน แล้วจึงมีตัวอักษรและตัวเลข ซึ่งมันหมายถึงการมีอารยธรรมอันรุ่งเรืองที่สืบทอดมายาวนาน

ของเก่าบางอย่างก็ล้าสมัย และต้องเลิกใช้ แต่ของเก่าอีกมากมายบ่งบอกถึงคุณค่า ความรุ่งเรืองและประโยชน์ใช้สอย ตัวอย่างเช่น 

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด หนึ่งมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา ก็ยังคงมหาวิทยาลัยที่มีการยอมรับในระดับที่สูงยิ่ง
……………………………………………………………….

  • ทวีปออสเตรเลีย ถูกอังกฤษยึดครองเมื่อ 200 กว่าปีก่อน แล้วขนย้ายชาวอังกฤษเข้ามาอยู่ ก่อนจะมีชาวยุโรปและเอเชียตามเข้ามาเป็นลำดับ 
       ทุกวันนี้ออสเตรเลียมีปกครอง และวิถีการดำเนินชีวิตแบบชาวยุโรป ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ  ออสเตรเลียไม่มีภาษาเป็นของตนเอง ไม่มีตัวอักษรเป็นของตนเอง ไม่มีอาหารประจำชาติ ไม่มีศิลปะประจำชาติ (อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ก็เช่นกัน)

        แต่ออสเตรเลีย ยังคงรักษาศิลปะของชาวอะบอริจิน ซึ่งเป็นชาวพื้นเมือง และยกย่องให้เป็นศิลปะของชาติ ชื่อเมืองหรือสถานที่ต่างๆ ที่เคยถูกเรียกเป็นภาษาอะบอริจิน ก็ยังคงใช้เป็นชื่อทางราชการอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ โดยเขียนด้วยอักษรโรมัน 

บอนดิ หรือบอนดี้  แต่ความจริงคนออสเตรเลียออกเสียงว่า บอนได


ตัวอย่างเช่น   ชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของซิดนีย์ชื่อ Bondi ซึ่งเวลาคนทั่วไปเห็นตัวสะกดนี้จะอ่านออกเสียงตามแบบภาษาอังกฤษว่า บอนดิ หรือบอนดี้  แต่ความจริงคนออสเตรเลียออกเสียงว่า บอนได ตามชื่อดั่งเดิมของชาวอะบอริจิ้น     การที่ออสเตรเลียยังคงใช้ชื่อที่เป็นภาษาของชาวพื้นเมือง หรือยกย่องศิลปะของชาวพื้นเมืองเป็นศิลปะประจำชาติ การพูดภาษาอังกฤษในแบบของตัวเอง ก็เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของความเป็นออสเตรเลีย เพื่อสร้างความเชื่อมโยงความทันสมัยในปัจจุบันนั้นได้รับการสืบทอดมาจากอารยธรรมโบราณ เพื่อประกาศกับชาวโลกด้วยความภาคภูมิใจ ว่านี่คือ ออสเตรเลีย ดินแดนที่มีอารยธรรมที่ต่อเนื่องยาวนานมาถึงปัจจุบัน

แต่ไทยเรามีศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีเป็นของตนเอง มีภาษาเป็นของตนเอง มีตัวอักษรและตัวเลขเป็นของตนเอง ทำไมเราถึงไม่ภูมิใจในความเป็นไทย ? 
……………………………………………………………….
ลูกชายของผมเกิดที่เมืองไทยแต่มาเติบโตในออสเตรเลีย เวลาอยู่ในออสเตรเลียเขาเรียกผมว่า Daddy เรียกแม่ของเขาว่า Mummy 

    แต่เวลากลับเยี่ยมบ้านที่เมืองไทย เขาจะเรียกผมเหมือนเดิม แต่เวลาพูดกับคนไทย เมื่อเขาคุยกับคนอื่นแล้วพูดถึงผม เขาจะพยายามเรียกผมว่าพ่อ และเรียก Mummy ของเขาว่าแม่

    ช่วงเวลาที่อยู่เมืองไทย มักมีญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน ขอให้ลูกชายของผมพูดภาษาอังกฤษให้ฟัง หรือพยายามมาคุยกับลูกชายของผมด้วยภาษาอังกฤษ แต่ลูกชายผมไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษกับคนไทยเลย ไม่ว่าจะเจอคนไทยในออสเตรเลียหรือในเมืองไทยก็ตาม จนบ่อยครั้งถูกแซวว่า ตกลงพูดอังกฤษได้หรือเปล่า ? 

คำตอบของลูกชายผมตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นเด็กเล็กๆ คือ เราเป็นคนไทย ทำไมเราต้องพูดภาษาอังกฤษกับคนไทยด้วยกัน

เป็นยังไงล่ะ เจอคำตอบนี่เข้าไป ผมได้แต่นั่งอมยิ้มด้วยความชอบใจในคำตอบของลูก ย้ำว่า ลูกชายของผมเกิดที่เมืองไทย แต่เติบโตและได้รับการศึกษาในประเทศฝรั่งตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย
……………………………………………………………….

“คนที่ไม่มีอดีต ย่อมไม่มีปัจจุบันและจะไม่มีอนาคต”

ปัจจุบัน ผมเคยพูดกับลูกชายบ่อยครั้งว่า ในเมืองไทยตอนนี้ เขาต้องการปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จารีตประเพณี โดยต้องการให้เมืองไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นประเทศที่ทันสมัย

พวกเขาจะปฏิรูปประเทศไทยด้วยการยกเลิกหลายสิ่งหลายอย่างที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย ยิ่งไปกว่านั้น เบื้องหลังของการอยากปฏิรูปนั้น แอบแฝงไปด้วยการปลุกปั่นให้คนไทยต่อต้านความเป็นไทยและรังเกียจความเป็นไทย

ลูกชายของผมซึ่งยังเรียนกำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย ยังไม่เป็นบัณฑิต แต่เขาพูดกับผมบ่อยๆ ว่า
“คนที่ไม่มีอดีต ย่อมไม่มีปัจจุบันและจะไม่มีอนาคต”

ซึ่งผมชอบใจกับคำจำกัดความนี้ของลูกชายมาก และมันทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจที่จะให้คำจำกัดความเพิ่มเติมว่า “ไม่มีไก่ก็ไม่มีไข่ และถ้าไม่มีไข่ก็จะไม่มีไก่”

……………………………………………………………….

ไม่มีใครในโลกจะชื่นชมยกย่อง…

ถ้า...คุณเป็นคนบ้านนอก แล้วพอย้ายมาอยู่กรุงเทพก็แสดงความรังเกียจความเป็นคนบ้านนอก
ถ้า...คุณเป็นคนไทย แล้วพออพยพมาอยู่เมืองนอกก็แสดงความรังเกียจความเป็นคนไทย
……………………………………………………………….

ก่อนจบ ผมอยากฝากคำถามหนึ่งว่า

   ถ้าสมมติคุณคนไทยคนหนึ่งทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่ง แล้วเขาจ่ายเงินเดือนน้อย สวัสดิการไม่ดี ให้ยกมือไหว้ทักทายกัน ให้นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ให้ยืนตรงเคารพธงชาติ ให้ยืนตรงเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี ให้เขียนตัวเลขไทย แต่คุณอึดอัดและไม่อยากทำสิ่งเหล่านั้นเลย คุณคนไทยคนนั้นควรทำอย่างไร

๑. ยอมรับและทำตามกฎระเบียบ จารีตประเพณี
๒. ไม่ยอมรับ ไม่ยอมลาออก ไม่ทำตามและต่อต้าน ซึ่งสุดท้ายต้องโดนไล่ออกอยู่ดี แล้วถ้าโดนไล่ออกย่อมเป็นการยากที่จะหางานใหม่ เพราะไม่มีบริษัทไหนที่จะยอมให้ใครไม่ทำตามกฎระเบียบ
๓. ลาออก ย้ายที่ทำงาน ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด
……………………………………………………………….

ในทางเดียวกัน ถ้า….

“ไม่ชอบความเป็นไทย เลิกเป็นคนไทย ง่ายที่สุด”

คุณจะปฏิรูป หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อความเป็นไทย กันแน่ บอกกันมาตรงๆ อยากรู้

“คนที่ไม่มีอดีต ย่อมไม่มีปัจจุบันและจะไม่มีอนาคต”


๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


 


Admin Bee

Author & Editor

ความรู้รอบตัวสั้นๆ 🌱 Miscellaneous บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ สังคม , ทัศนะ - Social Views , ประวัติศาสตร์ , วัฒนธรรม ,ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ


กระเป๋าหนังแท้ แบรนด์ไทย


  Smart Wallet bi-fold 


“The art of painted edges.”
100% Handstitcing Made with 💖

    กระเป๋าสตางค์หนังแท้ ที่ใช้กรรมวิธี การตัดเย็บด้วยมือ ( Hand-stitcing 100% ) จากวัสดุหนังแท้ ชนิดฟอกฝาด ที่มีคุณลักษณะ ของความแข็งแกร่ง ทำให้มีอายุการใช้งานสูง ดีไซน์การออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายกระทัดรัด ช่อง full-lengthbillfold อยู่ด้านนอก

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

ศิราณี คือใคร ?

"ศิราณี" คือ นามปากกา ของคอลัมนิสต์ ท่านหนึ่ง ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ นิตยสาร "ขวัญเรือน"   นักตอบปัญหาชีวิต และเป็นผู...

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุน

ชุด Top Bestseller Set ประกอบด้วยหนังสือขายดี จำนวน 2 เล่ม | ศึกชิงพระคลังข้างที่ ๒๔๗๕ จากปล้นพระราชทรัพย์ถึงคดีสวรรคต ร.๘ และ สถาบันกษัตริย์ ความจริงที่ถูกบิดเบือน    

ป้ายกำกับ / Tag labels

กฎหมาย (2) กฐิน (2) กรรม (4) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (17) กรุงศรีอยุธยา (9) กล้องถ่ายภาพ (6) กลาโหม (7) การจัดเก็บ (1) การเมือง (5) การศึกษา (80) กิจกรรมกลางแจ้ง (1) กีฬา (2) เกษตร (1) เกี่ยวกับสัตว์ (10) ไกลกังวล (1) ขนม (1) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ขันที (1) ข้าว (1) ข่าวสาร (18) ขิง (1) เขมร (9) โขน (2) คณะราษฎร (4) คนเล่านิทาน (11) ครู (4) ความรู้ (88) คอมมิวนิสต์ (15) เครื่องบิน (4) เงินตรา (3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (9) จีน (40) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (2) ญี่ปุ่น (7) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (3) เดนมาร์ก (1) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตือนภัย (11) แต่งงาน (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (8) ท่องเที่ยว (24) ทะเล (2) ทัศนะ (19) ทำบุญ (2) เทคโนโลยี (10) โทรศัพท์มือถือ (2) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรรมชาติ (4) ธรรมะ (1) ธุรกิจ (6) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นางใน (2) นาซี (1) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) แนะนำสินค้า (18) โนรา (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (9) บริการ (1) บริหาร (1) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บุคคล (33) บุญ (2) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (3) โบราณวัตถุ (11) โบราณสถาน (3) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (9) ประท้วง (1) ประเทศไทย (100) ประวัติศาสตร์ (107) ปรัชญาชีวิต (16) ปูติน (1) ผลิต (2) ผิวสี (1) ฝรั่งเศส (2) พม่า (5) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระพุฒาจารย์ (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (6) พิพิธภัณฑ์ (5) เพชรบุรี (2) เพลง (6) แพทย์ (2) ฟาโรห์ (1) ไฟ (2) ไฟฉาย (1) ภาคใต้ (3) ภาคอีสาน (1) ภาษา (5) ภูมิปัญญา (6) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (3) มุมไบ (2) มุสลิม (2) ไม้ไผ่ (1) ยิว (1) ยูนนาน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (3) รัชกาลที่ ๕ (5) รัชกาลที่7 (5) รัชกาลที่ ๘ (1) รัสเซีย (9) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (1) เรื่องเก่า (68) เรื่องเล่า (9) โรค (1) โรคระบาด (1) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (5) โรงเรียน (10) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ล้านนา (2) ลาว (4) เลือกตั้ง (1) โลกร้อน (1) วัด (10) วันสำคัญ (2) วิทยาศาสตร์ (8) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศาสนา (23) ศิริราช (4) ศิลปะ (3) ศิลปาชีพ (1) สงขลา (1) สงคราม (32) สถานีรถไฟ (1) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (1) สมัยเมจิ (1) สยาม (10) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (1) สังคม (26) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (5) สุขภาพ (9) สุภาพจิต (3) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (20) ห้องเรียน (2) เหมาเจ๋อตง (1) เหรียญ (1) อเมริกา (23) อังกฤษ (3) อาหาร (5) อาหารจานโปรด (3) อิตาลี (2) อินเดีย (8) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (3) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (4) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (64) startup (1) UNESCO (3) xiaomi (1)

Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand