ค้นหาบทความ 🙄


 

5/29/65

ไม่ชอบความเป็นไทย เลิกเป็นคนไทย ง่ายที่สุด

ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่นิยมใช้เป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกันทั้งโลก ในขณะที่ภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกคือ ภาษาจีน เนื่องจากจีนมีประชากรอยู่ถึงพันกว่าล้านคน 

ตัวเลขไทยโดย อัษฎางค์ ยมนาค
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ภาษาอังกฤษที่พูดกันทั้งโลกนั้น ไม่มีตัวอักษรอังกฤษเป็นของตัวเอง แต่ภาษาอังกฤษที่พูดกันนั้น ใช้อักษรโรมันสำหรับการเขียน 

ตัวเลขที่นิยมใช้กันอยู่ทั้งโลก  คือ ตัวเลขฮินดู-อารบิค ที่เรียกว่าฮินดู-อารบิค เพราะชาวยุโรปเอาตัวเลขที่ชาวอาหรับใช้ไปใช้ต่อ แล้วเข้าใจว่ามันคือตัวเลขที่ขาวอาหรับคิดขึ้น แต่ต่อมาภายหลังถึงได้รู้ว่าชาวอาหรับเอามาจากชาวอินเดียอีกที

ปีคริสต์ศักราช  ที่นิยมใช้ในประเทศอังกฤษ , อเมริกา , ออสเตรเลีย และประเทศต่างๆ ที่ประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ และใช้เป็นปีอ้างอิงสากล ก็ยึดตามปีเกิดของพระเยซู ซึ่งเป็นชาวยิว

การที่ประเทศใดๆ จะมีภาษาเป็นของตนเอง มีตัวอักษรและตัวเลขเป็นของตนเองนั้น บ่งบอกถึงความมีอารยธรรม มีความศิวิไลน์ 
    ก่อนที่มนุษยชาติจะมีอินเตอร์เน็ต มีคอมพิวเตอร์ มีดาวเทียม มียานอวกาศ มีเครื่องบิน มีรถยนต์ มีสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ที่บ่งบอกถึงศิวิไลน์นั้น เราต้องมีภาษา เพื่อการสื่อสารก่อน แล้วจึงมีตัวอักษรและตัวเลข ซึ่งมันหมายถึงการมีอารยธรรมอันรุ่งเรืองที่สืบทอดมายาวนาน

ของเก่าบางอย่างก็ล้าสมัย และต้องเลิกใช้ แต่ของเก่าอีกมากมายบ่งบอกถึงคุณค่า ความรุ่งเรืองและประโยชน์ใช้สอย ตัวอย่างเช่น 

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด หนึ่งมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา ก็ยังคงมหาวิทยาลัยที่มีการยอมรับในระดับที่สูงยิ่ง
……………………………………………………………….

  • ทวีปออสเตรเลีย ถูกอังกฤษยึดครองเมื่อ 200 กว่าปีก่อน แล้วขนย้ายชาวอังกฤษเข้ามาอยู่ ก่อนจะมีชาวยุโรปและเอเชียตามเข้ามาเป็นลำดับ 
       ทุกวันนี้ออสเตรเลียมีปกครอง และวิถีการดำเนินชีวิตแบบชาวยุโรป ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ  ออสเตรเลียไม่มีภาษาเป็นของตนเอง ไม่มีตัวอักษรเป็นของตนเอง ไม่มีอาหารประจำชาติ ไม่มีศิลปะประจำชาติ (อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ก็เช่นกัน)

        แต่ออสเตรเลีย ยังคงรักษาศิลปะของชาวอะบอริจิน ซึ่งเป็นชาวพื้นเมือง และยกย่องให้เป็นศิลปะของชาติ ชื่อเมืองหรือสถานที่ต่างๆ ที่เคยถูกเรียกเป็นภาษาอะบอริจิน ก็ยังคงใช้เป็นชื่อทางราชการอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ โดยเขียนด้วยอักษรโรมัน 

บอนดิ หรือบอนดี้  แต่ความจริงคนออสเตรเลียออกเสียงว่า บอนได


ตัวอย่างเช่น   ชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของซิดนีย์ชื่อ Bondi ซึ่งเวลาคนทั่วไปเห็นตัวสะกดนี้จะอ่านออกเสียงตามแบบภาษาอังกฤษว่า บอนดิ หรือบอนดี้  แต่ความจริงคนออสเตรเลียออกเสียงว่า บอนได ตามชื่อดั่งเดิมของชาวอะบอริจิ้น     การที่ออสเตรเลียยังคงใช้ชื่อที่เป็นภาษาของชาวพื้นเมือง หรือยกย่องศิลปะของชาวพื้นเมืองเป็นศิลปะประจำชาติ การพูดภาษาอังกฤษในแบบของตัวเอง ก็เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของความเป็นออสเตรเลีย เพื่อสร้างความเชื่อมโยงความทันสมัยในปัจจุบันนั้นได้รับการสืบทอดมาจากอารยธรรมโบราณ เพื่อประกาศกับชาวโลกด้วยความภาคภูมิใจ ว่านี่คือ ออสเตรเลีย ดินแดนที่มีอารยธรรมที่ต่อเนื่องยาวนานมาถึงปัจจุบัน

แต่ไทยเรามีศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีเป็นของตนเอง มีภาษาเป็นของตนเอง มีตัวอักษรและตัวเลขเป็นของตนเอง ทำไมเราถึงไม่ภูมิใจในความเป็นไทย ? 
……………………………………………………………….
ลูกชายของผมเกิดที่เมืองไทยแต่มาเติบโตในออสเตรเลีย เวลาอยู่ในออสเตรเลียเขาเรียกผมว่า Daddy เรียกแม่ของเขาว่า Mummy 

    แต่เวลากลับเยี่ยมบ้านที่เมืองไทย เขาจะเรียกผมเหมือนเดิม แต่เวลาพูดกับคนไทย เมื่อเขาคุยกับคนอื่นแล้วพูดถึงผม เขาจะพยายามเรียกผมว่าพ่อ และเรียก Mummy ของเขาว่าแม่

    ช่วงเวลาที่อยู่เมืองไทย มักมีญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน ขอให้ลูกชายของผมพูดภาษาอังกฤษให้ฟัง หรือพยายามมาคุยกับลูกชายของผมด้วยภาษาอังกฤษ แต่ลูกชายผมไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษกับคนไทยเลย ไม่ว่าจะเจอคนไทยในออสเตรเลียหรือในเมืองไทยก็ตาม จนบ่อยครั้งถูกแซวว่า ตกลงพูดอังกฤษได้หรือเปล่า ? 

คำตอบของลูกชายผมตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นเด็กเล็กๆ คือ เราเป็นคนไทย ทำไมเราต้องพูดภาษาอังกฤษกับคนไทยด้วยกัน

เป็นยังไงล่ะ เจอคำตอบนี่เข้าไป ผมได้แต่นั่งอมยิ้มด้วยความชอบใจในคำตอบของลูก ย้ำว่า ลูกชายของผมเกิดที่เมืองไทย แต่เติบโตและได้รับการศึกษาในประเทศฝรั่งตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย
……………………………………………………………….

“คนที่ไม่มีอดีต ย่อมไม่มีปัจจุบันและจะไม่มีอนาคต”

ปัจจุบัน ผมเคยพูดกับลูกชายบ่อยครั้งว่า ในเมืองไทยตอนนี้ เขาต้องการปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จารีตประเพณี โดยต้องการให้เมืองไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นประเทศที่ทันสมัย

พวกเขาจะปฏิรูปประเทศไทยด้วยการยกเลิกหลายสิ่งหลายอย่างที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย ยิ่งไปกว่านั้น เบื้องหลังของการอยากปฏิรูปนั้น แอบแฝงไปด้วยการปลุกปั่นให้คนไทยต่อต้านความเป็นไทยและรังเกียจความเป็นไทย

ลูกชายของผมซึ่งยังเรียนกำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย ยังไม่เป็นบัณฑิต แต่เขาพูดกับผมบ่อยๆ ว่า
“คนที่ไม่มีอดีต ย่อมไม่มีปัจจุบันและจะไม่มีอนาคต”

ซึ่งผมชอบใจกับคำจำกัดความนี้ของลูกชายมาก และมันทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจที่จะให้คำจำกัดความเพิ่มเติมว่า “ไม่มีไก่ก็ไม่มีไข่ และถ้าไม่มีไข่ก็จะไม่มีไก่”

……………………………………………………………….

ไม่มีใครในโลกจะชื่นชมยกย่อง…

ถ้า...คุณเป็นคนบ้านนอก แล้วพอย้ายมาอยู่กรุงเทพก็แสดงความรังเกียจความเป็นคนบ้านนอก
ถ้า...คุณเป็นคนไทย แล้วพออพยพมาอยู่เมืองนอกก็แสดงความรังเกียจความเป็นคนไทย
……………………………………………………………….

ก่อนจบ ผมอยากฝากคำถามหนึ่งว่า

   ถ้าสมมติคุณคนไทยคนหนึ่งทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่ง แล้วเขาจ่ายเงินเดือนน้อย สวัสดิการไม่ดี ให้ยกมือไหว้ทักทายกัน ให้นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ให้ยืนตรงเคารพธงชาติ ให้ยืนตรงเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี ให้เขียนตัวเลขไทย แต่คุณอึดอัดและไม่อยากทำสิ่งเหล่านั้นเลย คุณคนไทยคนนั้นควรทำอย่างไร

๑. ยอมรับและทำตามกฎระเบียบ จารีตประเพณี
๒. ไม่ยอมรับ ไม่ยอมลาออก ไม่ทำตามและต่อต้าน ซึ่งสุดท้ายต้องโดนไล่ออกอยู่ดี แล้วถ้าโดนไล่ออกย่อมเป็นการยากที่จะหางานใหม่ เพราะไม่มีบริษัทไหนที่จะยอมให้ใครไม่ทำตามกฎระเบียบ
๓. ลาออก ย้ายที่ทำงาน ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด
……………………………………………………………….

ในทางเดียวกัน ถ้า….

“ไม่ชอบความเป็นไทย เลิกเป็นคนไทย ง่ายที่สุด”

คุณจะปฏิรูป หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อความเป็นไทย กันแน่ บอกกันมาตรงๆ อยากรู้

“คนที่ไม่มีอดีต ย่อมไม่มีปัจจุบันและจะไม่มีอนาคต”


๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


 


Admin Bee

สนับสนุน Misc.Today

นี่คือ ลิ้งค์พันธมิตร หรือที่เรียกว่า affiliate link ซึ่งหมายความว่า... หากคุณคลิ๊กลิ้งค์นี้ และซื้อผลิตภัณฑ์ อะไรก็ได้ ฉันจะได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อย สิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนเว็บไซด์ และช่วยให้กำลังใจเราต่อไป


 

คุณอาจสนใจ

เครื่องดื่มมหัศจรรย์ เพื่อสุขภาพที่ดี


  ชาหมักคอมบูชะ Scoby doit  “ จุลินทรีย์ โพรไบโอติก ที่มีอยู่ในชาหมัก คอมบูชะ ( Kombucha ) สามารถแก้ไขปัญหาของระบบทางเดินอาหาร และลำไส้”

KOMBUCHA ORIGINAL 101 / by Scoby Do it 💖
    เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ คอมบูชา หรือ คอมบูชะ ( Kombucha ) Scoby do it คือ เครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการหมัก มีสรรพคุณทางยา โดยมี “จุลินทรีย์ โพรไบโอติก Probiotics” ที่เป็นพระเอกของเครื่องดื่มชนิดนี้ “จุลินทรีย์” ที่อยู่ในชาหมักที่เกิดจากการหมักชา จะมี สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และอาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง และโรคอัลไซเมอร์ได้ 

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

คริสเตียนไซออนนิสท์ คือใคร ? - Christian Zionist

ช่วงนี้ ผมติดตามหาข้อมูลเกี่ยวกับ อิสราเอล กับ ปาเลสไตน์ ครับ ส่วนใหญ่จะเป็นแนวประวัติศาสตร์เสียมาก เพราะผมมีความเชื่อส่วนตัวว่า การที่เราจะ...

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุนXiaomi Kingsmith Walking Pad

 Xiaomi Kingsmith Walking Pad R1 Pro/ R2 ลู่เดิน/วิ่งไฟฟ้า พับเก็บได้ สำหรับการออกกำลังกายภายในบ้าน >> คลิ๊กดูเพิ่มอีก


ป้ายกำกับ / Tag labels

2475 (1) กฎหมาย (4) กฐิน (2) กรรม (5) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (19) กรุงศรีอยุธยา (11) กล้องถ่ายภาพ (7) กลอน (4) กลาโหม (9) การเกษตร (7) การจัดเก็บ (3) การเมือง (51) การศึกษา (130) กิจกรรมกลางแจ้ง (2) กีฬา (3) เกษตร (3) เกี่ยวกับสัตว์ (13) ไกลกังวล (1) ขงจื้อ (1) ขนม (2) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ข้าว (3) ข่าวสาร (22) ขิง (1) เขมร (10) โขน (2) คณะราษฎร (10) คติธรรม (1) คนเล่านิทาน (14) ครัว (1) ครู (6) ความเชื่อ (12) ความรู้ (152) คอมมิวนิสต์ (31) คำภีร์ (2) คำสอน (11) เครื่องบิน (7) เงินตรา (4) จอมพล ป. พิบูล (1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (13) จีน (53) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (5) ญี่ปุ่น (15) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (5) เดนมาร์ก (1) ต้นไม้ (4) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตา (1) เตือนภัย (16) แต่งงาน (1) ทรัพยากร (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (9) ท่องเที่ยว (28) ทะเล (3) ทัศนะ (49) ทำบุญ (5) ทำอาหาร (5) เทคโนโลยี (13) โทรศัพท์มือถือ (2) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรณี (1) ธรรมชาติ (10) ธรรมในคำกลอน (1) ธรรมะ (6) ธรรมาธิปไตย (2) ธุรกิจ (10) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นักบิน (1) นักเรียน (4) นางใน (1) นาซี (1) นายกรัฐมนตรี (3) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) นิวเคลียร์ (1) เนปาล (1) แนะนำสินค้า (38) โนรา (1) ในหลวง ร.10 (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (15) บริการ (3) บริหาร (3) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บัตรประชาชน (1) บุคคล (42) บุญ (3) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (5) โบราณวัตถุ (13) โบราณสถาน (6) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (53) ประท้วง (7) ประเทศไทย (175) ประธานาธิบดี (1) ประวัติศาสตร์ (148) ปรัชญาชีวิต (21) ปรีดี (2) ปลูกต้นไม้ (3) ปูติน (1) ผลไม้ (2) ผลิต (3) ผัก (1) ผิวสี (1) แผ่นดินไหว (1) ฝรั่งเศส (6) พม่า (6) พยาบาล (1) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระนเรศ (1) พระพุฒาจารย์ (1) พระพุทธเจ้า (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (10) พราหมณ์ (1) พิบูลสวัสดี (1) พิพิธภัณฑ์ (9) พุทธทาส (1) พุทธศาสนา (11) เพชรบุรี (3) เพลง (8) เพลงผ้า ปรพากย์ (1) แพทย์ (4) ฟาโรห์ (1) ไฟ (4) ไฟฉาย (1) ไฟฟ้า (1) ภัยพิบัติ (1) ภาคใต้ (6) ภาคอีสาน (1) ภาษา (9) ภาษิต (1) ภูเขาไฟ (1) ภูมิปัญญา (19) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (5) มาเลเซีย (1) มุมไบ (2) มุสลิม (2) แม่ (1) ไม้ไผ่ (1) ยา (1) ยิว (3) ยูนนาน (1) เยาวชน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (3) รัชกาลที่ ๕ (7) รัชกาลที่ ๖ (1) รัชกาลที่7 (8) รัชกาลที่ ๘ (5) รัฐประหาร (7) รัสเซีย (12) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (2) เรื่องเก่า (80) เรื่องเล่า (23) โรค (5) โรคระบาด (3) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (9) โรงเรียน (16) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ลัทธิ (2) ลัทธิมาร์กซ์ (2) ล้านนา (3) ลาว (4) เลือกตั้ง (9) โลก (5) โลกร้อน (3) วัฒนธรรม (2) วัด (14) วันแม่ (1) วันสำคัญ (5) วิทยาศาสตร์ (9) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศัพท์ (1) ศาสนา (36) ศิริราช (5) ศิลปะ (5) ศิลปาชีพ (1) เศรษฐกิจ (3) สงขลา (1) สงคราม (50) สถานีรถไฟ (1) สนามบิน (2) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (2) สมัยเมจิ (1) สยาม (12) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (2) สังคม (36) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (13) สื่อ (3) สุขภาพ (14) สุภาพจิต (6) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (31) หนังสือพิมพ์ (1) ห้องเรียน (4) เหมาเจ๋อตง (2) เหรียญ (1) อเมริกา (37) ออสเตรีย (1) อังกฤษ (6) อาชีพ (1) อาหาร (16) อาหารจานโปรด (9) อิตาลี (3) อินเดีย (8) อิสราเอล (3) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (4) ไอร์แลนด์ (1) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (6) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (114) startup (1) UNESCO (4) xiaomi (1)


Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand