ค้นหาบทความ 🙄

5/01/65

ทมะ คืออะไร ?

ทมะ เป็น ๑ ใน ๔ ประการ ของคุณสมบัติผู้ประสบความสำเร็จในทางโลก หรือเรียกว่า หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ๑. สัจจะ ๒. ทมะ ๓. ขันติ ๔. จาคะ

secular dharma ทมะ คืออะไร


ฆราวาสธรรม ๔ คือ หลักธรรม มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างความสงบสุขทางสังคม อีกทั้งยังเป็นคุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นชีวิตการครองเรือน ชีวิตการทำงาน และทั้งยังช่วยให้สังคมเกิดความสงบผาสุข ราบรื่น และลดความขัดแย้ง

๑. สัจจะ คือ ความจริงแท้ การมีความซื่อตรงต่อกัน เป็นฐานพื้น
๒. ทมะ คือ ความสามารถในการฝึกตน การรู้จักข่มจิต รักษาใจ ไม่หุนหันพลันแล่น
๓. ขันติ คือ ความอดทน และอดกลั้นต่อกิเลส และให้อภัย
๔. จาคะ คือ การเสียสละแบ่งปันของตนแก่คนที่ควรแบ่งปัน
ทมะ คือ ความสามารถในการฝึกให้รู้จัก การข่มจิตของตน การฝึกตน กล่าวคือ การบังคับควบคุมตนเองได้ หรือการข่มใจตนเอง การฝึกนิสัย และปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยเฉพาะการปรับตัวเข้าหากัน ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติและปัญญา

ทมะ ในบริบทของสังคมในปัจจุบันนี้ จึงมีบทบาทอย่างมากในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน และการอยู่ร่วมกันในสังคม ทั้งโลกจริง หรือโลกสังคมออนไลน์ ได้อย่างสันติสุข

    นอกจากนี้  หลักทมะ ย่อมเป็นเหตุให้คนในสังคมการทำงานร่วมกันในหมู่มาก อยู่และปฎิบัติการงาน ด้วยความราบรื่น ไม่กระทบกระทั่งกัน มีความใจเย็น ส่งผลให้เกิดความสามารถในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น การปรับตัวเข้าหากัน การเอื้อเฟื้อต่อกัน  การยับยั้งตัวเอง ข่มใจตัวเองได้เมื่อจะทำผิด หรือทำร้าย ไม่พูดผิด ไม่พูดร้าน ทำผิด ทำร้าย เพราะอารมณ์ชั่ววูบ หลักของทมะ สามารถช่วยปรับปรุง และพิจารณาตนเองตลอดเวลา เป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป ไม่มีเวรร้ายกับใครๆ เพราะการทะเลาะถกเถียงกัน    

     ในสังคมโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะโลกออนไลน์ มีคนที่หลากหลายประเภทรวมอยู่กันมาก เป็นเรื่องธรรมดาที่แต่ละคนจะมีนิสัยใจคอที่ "แตกต่าง" กันออกไป จะด้วยเหตุผลจากปัจจัยใดๆก็แล้วแต่ เช่น พื้นฐานการศึกษา และการเลี้ยงดู  


      การที่จะเปลี่ยนแปลงให้คนทุกคนในสังคม ให้มี "นิสัยเหมือนกัน" คิดเหมือนกัน เห็นเหมือนกันนั่น ย่อมเป็นไปไม่ได้ แม้แต่ตัวเราเอง หรือคุณที่กำลังอ่านบทความอยู่นี้ ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้คิดเห็น หรือเปลี่ยนนิสัยให้เหมือนกับคนอื่นๆ ได้เลย จริงหรือไม่ ? 

      ด้วยหลักของ ทมะ นี้ จะช่วย "แปลง" ความแตกต่าง ที่ก่อเกิดความ "ขัดแย้ง" เป็นการ "เติมเต็ม" ซึ่งกันและกัน  ด้วยหลักคิดที่ว่า คนเราในโลกนี้ ไม่มีสักคนเลยที่จะสมบูรณ์แบบ ทั้งหมด ทุกเรื่อง  เมื่อคนสองคน หรือหลายคน มีข้อที่แตกต่างกัน โดยใช้หลักของ ทมะ เข้ามาช่วย มาเสริมกัน ก็จะกลายเป็นเรื่องดี การงานก็จะราบรื่น หรือสังคม ก็จะเกิดความสันติสุข   

ความแตกต่างนั้น ถ้าใช้ไม่เป็น ก็เป็นความ "ขัดแย้ง" แต่ถ้าใช้ความแตกต่าง ในทางที่ถูกต้อง ความแตกต่างจะช่วยให้เป็นการ "เติมเต็ม" ได้ เพราะว่าคนเรา ไม่มีใครที่ "สมบูรณ์แบบ" สักคน 

  💬  Reference  

  • ข้อมูลโดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ - สวนโมกข์กรุงเทพ

 หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เรื่อง ฆราวาสธรรม

หนังสือ เรื่อง ฆราวาสธรรม เป็นหนังสือชุดที่แปลมาจากพระไตรปิฎกมาเรียบเรียงขยายความ ในสำนวนของพระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ) โดยเนื้อหาที่นำมาแปลแล้ว ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ มีจำนวน ๗๙ เล่ม ๗๘ เรื่อง
 


Admin Bee

Author & Editor

ความรู้รอบตัวสั้นๆ 🌱 Miscellaneous บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ สังคม , ทัศนะ - Social Views , ประวัติศาสตร์ , วัฒนธรรม ,ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ


กระเป๋าหนังแท้ แบรนด์ไทย


  Smart Wallet bi-fold 


“The art of painted edges.”
100% Handstitcing Made with 💖

    กระเป๋าสตางค์หนังแท้ ที่ใช้กรรมวิธี การตัดเย็บด้วยมือ ( Hand-stitcing 100% ) จากวัสดุหนังแท้ ชนิดฟอกฝาด ที่มีคุณลักษณะ ของความแข็งแกร่ง ทำให้มีอายุการใช้งานสูง ดีไซน์การออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายกระทัดรัด ช่อง full-lengthbillfold อยู่ด้านนอก

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

ศิราณี คือใคร ?

"ศิราณี" คือ นามปากกา ของคอลัมนิสต์ ท่านหนึ่ง ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ นิตยสาร "ขวัญเรือน"   นักตอบปัญหาชีวิต และเป็นผู...

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุน

ชุด Top Bestseller Set ประกอบด้วยหนังสือขายดี จำนวน 2 เล่ม | ศึกชิงพระคลังข้างที่ ๒๔๗๕ จากปล้นพระราชทรัพย์ถึงคดีสวรรคต ร.๘ และ สถาบันกษัตริย์ ความจริงที่ถูกบิดเบือน    

ป้ายกำกับ / Tag labels

กฎหมาย (2) กฐิน (2) กรรม (4) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (17) กรุงศรีอยุธยา (9) กล้องถ่ายภาพ (6) กลาโหม (7) การจัดเก็บ (1) การเมือง (5) การศึกษา (80) กิจกรรมกลางแจ้ง (1) กีฬา (2) เกษตร (1) เกี่ยวกับสัตว์ (10) ไกลกังวล (1) ขนม (1) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ขันที (1) ข้าว (1) ข่าวสาร (18) ขิง (1) เขมร (9) โขน (2) คณะราษฎร (4) คนเล่านิทาน (11) ครู (4) ความรู้ (88) คอมมิวนิสต์ (15) เครื่องบิน (4) เงินตรา (3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (9) จีน (40) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (2) ญี่ปุ่น (7) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (3) เดนมาร์ก (1) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตือนภัย (11) แต่งงาน (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (8) ท่องเที่ยว (24) ทะเล (2) ทัศนะ (19) ทำบุญ (2) เทคโนโลยี (10) โทรศัพท์มือถือ (2) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรรมชาติ (4) ธรรมะ (1) ธุรกิจ (6) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นางใน (2) นาซี (1) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) แนะนำสินค้า (18) โนรา (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (9) บริการ (1) บริหาร (1) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บุคคล (33) บุญ (2) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (3) โบราณวัตถุ (11) โบราณสถาน (3) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (9) ประท้วง (1) ประเทศไทย (100) ประวัติศาสตร์ (107) ปรัชญาชีวิต (16) ปูติน (1) ผลิต (2) ผิวสี (1) ฝรั่งเศส (2) พม่า (5) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระพุฒาจารย์ (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (6) พิพิธภัณฑ์ (5) เพชรบุรี (2) เพลง (6) แพทย์ (2) ฟาโรห์ (1) ไฟ (2) ไฟฉาย (1) ภาคใต้ (3) ภาคอีสาน (1) ภาษา (5) ภูมิปัญญา (6) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (3) มุมไบ (2) มุสลิม (2) ไม้ไผ่ (1) ยิว (1) ยูนนาน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (3) รัชกาลที่ ๕ (5) รัชกาลที่7 (5) รัชกาลที่ ๘ (1) รัสเซีย (9) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (1) เรื่องเก่า (68) เรื่องเล่า (9) โรค (1) โรคระบาด (1) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (5) โรงเรียน (10) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ล้านนา (2) ลาว (4) เลือกตั้ง (1) โลกร้อน (1) วัด (10) วันสำคัญ (2) วิทยาศาสตร์ (8) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศาสนา (23) ศิริราช (4) ศิลปะ (3) ศิลปาชีพ (1) สงขลา (1) สงคราม (32) สถานีรถไฟ (1) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (1) สมัยเมจิ (1) สยาม (10) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (1) สังคม (26) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (5) สุขภาพ (9) สุภาพจิต (3) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (20) ห้องเรียน (2) เหมาเจ๋อตง (1) เหรียญ (1) อเมริกา (23) อังกฤษ (3) อาหาร (5) อาหารจานโปรด (3) อิตาลี (2) อินเดีย (8) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (3) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (4) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (64) startup (1) UNESCO (3) xiaomi (1)

Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand