ผู้สนับสนุน5/01/65

ทมะ คืออะไร ?

ทมะ เป็น ๑ ใน ๔ ประการ ของคุณสมบัติผู้ประสบความสำเร็จในทางโลก หรือเรียกว่า หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ๑. สัจจะ ๒. ทมะ ๓. ขันติ ๔. จาคะ

secular dharma ทมะ คืออะไร


ฆราวาสธรรม ๔ คือ หลักธรรม มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างความสงบสุขทางสังคม อีกทั้งยังเป็นคุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นชีวิตการครองเรือน ชีวิตการทำงาน และทั้งยังช่วยให้สังคมเกิดความสงบผาสุข ราบรื่น และลดความขัดแย้ง

๑. สัจจะ คือ ความจริงแท้ การมีความซื่อตรงต่อกัน เป็นฐานพื้น
๒. ทมะ คือ ความสามารถในการฝึกตน การรู้จักข่มจิต รักษาใจ ไม่หุนหันพลันแล่น
๓. ขันติ คือ ความอดทน และอดกลั้นต่อกิเลส และให้อภัย
๔. จาคะ คือ การเสียสละแบ่งปันของตนแก่คนที่ควรแบ่งปัน
ทมะ คือ ความสามารถในการฝึกให้รู้จัก การข่มจิตของตน การฝึกตน กล่าวคือ การบังคับควบคุมตนเองได้ หรือการข่มใจตนเอง การฝึกนิสัย และปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยเฉพาะการปรับตัวเข้าหากัน ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติและปัญญา

ทมะ ในบริบทของสังคมในปัจจุบันนี้ จึงมีบทบาทอย่างมากในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน และการอยู่ร่วมกันในสังคม ทั้งโลกจริง หรือโลกสังคมออนไลน์ ได้อย่างสันติสุข

    นอกจากนี้  หลักทมะ ย่อมเป็นเหตุให้คนในสังคมการทำงานร่วมกันในหมู่มาก อยู่และปฎิบัติการงาน ด้วยความราบรื่น ไม่กระทบกระทั่งกัน มีความใจเย็น ส่งผลให้เกิดความสามารถในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น การปรับตัวเข้าหากัน การเอื้อเฟื้อต่อกัน  การยับยั้งตัวเอง ข่มใจตัวเองได้เมื่อจะทำผิด หรือทำร้าย ไม่พูดผิด ไม่พูดร้าน ทำผิด ทำร้าย เพราะอารมณ์ชั่ววูบ หลักของทมะ สามารถช่วยปรับปรุง และพิจารณาตนเองตลอดเวลา เป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป ไม่มีเวรร้ายกับใครๆ เพราะการทะเลาะถกเถียงกัน    

     ในสังคมโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะโลกออนไลน์ มีคนที่หลากหลายประเภทรวมอยู่กันมาก เป็นเรื่องธรรมดาที่แต่ละคนจะมีนิสัยใจคอที่ "แตกต่าง" กันออกไป จะด้วยเหตุผลจากปัจจัยใดๆก็แล้วแต่ เช่น พื้นฐานการศึกษา และการเลี้ยงดู  


      การที่จะเปลี่ยนแปลงให้คนทุกคนในสังคม ให้มี "นิสัยเหมือนกัน" คิดเหมือนกัน เห็นเหมือนกันนั่น ย่อมเป็นไปไม่ได้ แม้แต่ตัวเราเอง หรือคุณที่กำลังอ่านบทความอยู่นี้ ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้คิดเห็น หรือเปลี่ยนนิสัยให้เหมือนกับคนอื่นๆ ได้เลย จริงหรือไม่ ? 

      ด้วยหลักของ ทมะ นี้ จะช่วย "แปลง" ความแตกต่าง ที่ก่อเกิดความ "ขัดแย้ง" เป็นการ "เติมเต็ม" ซึ่งกันและกัน  ด้วยหลักคิดที่ว่า คนเราในโลกนี้ ไม่มีสักคนเลยที่จะสมบูรณ์แบบ ทั้งหมด ทุกเรื่อง  เมื่อคนสองคน หรือหลายคน มีข้อที่แตกต่างกัน โดยใช้หลักของ ทมะ เข้ามาช่วย มาเสริมกัน ก็จะกลายเป็นเรื่องดี การงานก็จะราบรื่น หรือสังคม ก็จะเกิดความสันติสุข   

ความแตกต่างนั้น ถ้าใช้ไม่เป็น ก็เป็นความ "ขัดแย้ง" แต่ถ้าใช้ความแตกต่าง ในทางที่ถูกต้อง ความแตกต่างจะช่วยให้เป็นการ "เติมเต็ม" ได้ เพราะว่าคนเรา ไม่มีใครที่ "สมบูรณ์แบบ" สักคน 

  💬  Reference  

  • ข้อมูลโดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ - สวนโมกข์กรุงเทพ

 หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เรื่อง ฆราวาสธรรม

หนังสือ เรื่อง ฆราวาสธรรม เป็นหนังสือชุดที่แปลมาจากพระไตรปิฎกมาเรียบเรียงขยายความ ในสำนวนของพระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ) โดยเนื้อหาที่นำมาแปลแล้ว ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ มีจำนวน ๗๙ เล่ม ๗๘ เรื่อง
 
Hanging hook ตะขอแขวนห้อยของ วัสดุเป็นซิลิโคน ดัดทรงปรับท่าทางได้

Admin Bee

Author & Editor

🌱 Miscellaneous บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ สังคม , ทัศนะ - Social Views , ประวัติศาสตร์ , วัฒนธรรม ,ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ และอื่นๆ อีกมากมาย

5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน
🟡 โพสต์แนะนำ

ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

     เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 “ให้พิจารณาใช้ คลองลัดโพธิ์ จ.สม...

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY

🏆 บทความพิเศษ


9NOMAD by IODINE
แนะนำผลิตภัณฑ์น่าสนใจ ซื้อของออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ แนะนำหนังสือมือสองสภาพดี หนังสือเก่าเก็บมือเดียว ซื้อมาอ่านเอง มีหลากหลายประเภท เป็นหนังสือที่อ่านได้เรื่อยๆ ร่วมสมัย เช่น หนังสือแนวประวัติศาสตร์ หนังสือชีวประวัติบุคคล, หนังสือพัฒนาตนเอง และจิตวิทยา เป็นต้น เราอัพเดทเล่มใหม่เรื่อยๆ สามารถเลือกซื้อได้ทาง Shopee


Popular Posts

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

หนังสือการตลาดออนไลน์

ผู้สนับสนุน

กระเป๋า Macbook Messenger Style หนังแท้ สำหรับใส่ Mac 13

กระเป๋าหนังแท้ สำหรับผู้ชาย Messenger Macbook Smart Satchel Super Black Color    

ป้ายกำกับ / Tag labels

กฎหมาย (2) กรรม (4) กรุงเทพฯ (14) กรุงศรีอยุธยา (8) กล้องถ่ายภาพ (5) กลาโหม (7) การศึกษา (79) กีฬา (2) เกษตร (1) เกี่ยวกับสัตว์ (10) ไกลกังวล (1) ขนม (1) ขอมไม่ใช่เขมร (4) ขันที (1) ข้าว (1) ข่าวสาร (17) เขมร (7) โขน (2) คณะราษฎร (3) คนเล่านิทาน (11) ครู (3) ความรู้ (78) คอมมิวนิสต์ (15) เครื่องบิน (4) เงินตรา (3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (7) จีน (34) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (2) ญี่ปุ่น (2) ดอกไม้ (1) เด็ก (2) เดนมาร์ก (1) ตลาดนัด (1) เตือนภัย (10) แต่งงาน (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (8) ท่องเที่ยว (22) ทะเล (2) ทัศนะ (19) ทำบุญ (2) เทคโนโลยี (10) ธนาคาร (3) ธรรมชาติ (4) ธรรมะ (1) ธุรกิจ (4) นราธิวาส (3) นางใน (2) นาซี (1) น้ำมัน (1) นิยาย (1) โนรา (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (8) บริหาร (1) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บุคคล (28) บุญ (2) บุหรี่ (1) เบตง (1) โบราณวัตถุ (11) โบราณสถาน (3) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (6) ประเทศไทย (79) ประวัติศาสตร์ (89) ปรัชญาชีวิต (15) ปูติน (1) ฝรั่งเศส (2) พม่า (3) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระพุฒาจารย์ (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (4) พิพิธภัณฑ์ (2) เพชรบุรี (2) เพลง (5) ฟาโรห์ (1) ไฟ (1) ภาคใต้ (3) ภาคอีสาน (1) ภาษา (5) ภูมิปัญญา (4) มวยไทย (1) มุมไบ (2) มุสลิม (1) ยิว (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๔ (1) รัชกาลที่ ๕ (4) รัชกาลที่7 (4) รัชกาลที่ ๘ (1) รัสเซีย (9) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (1) เรื่องเก่า (58) เรื่องเล่า (1) โรค (1) โรคระบาด (1) โรงพยาบาล (2) โรงเรียน (9) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ล้านนา (1) ลาว (4) โลกร้อน (1) วัด (10) วันสำคัญ (1) วิทยาศาสตร์ (7) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (3) ไวรัล (1) ศาสนา (19) ศิลปะ (3) ศิลปาชีพ (1) สงคราม (29) สถานีรถไฟ (1) สเปน (1) สยาม (10) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (1) สังคม (25) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (3) สุขภาพ (6) สุภาพจิต (3) สุสาน (1) หนังแท้ (2) หนังสือ (16) ห้องเรียน (1) เหมาเจ๋อตง (1) เหรียญ (1) อเมริกา (22) อังกฤษ (3) อาหาร (1) อิตาลี (2) อินเดีย (7) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (3) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) metaverse (1) Nuclear (1) OPENUP (1) Social media (2) social views (57) startup (1) UNESCO (2)

 
miscthailand