วันศุกร์, พฤษภาคม 28, 2564

ไม้ข่มเหง คืออะไร


ไม้ข่มเหง

" ไม้ข่มเหง " คือ ไม้ ๒ ท่อนขนาดใหญ่ ที่ใช้สำหรับวางขนาบโลงบนกองฟืน ก่อนที่จะทำการเผา
 
      "ไม้ข่มเหง" นับเป็นปรัชญาในความเชื่อทางพุทธศาสนาของชาวอีสาน คือ โลกนี้มีธรรม และอธรรม เปรียบเสมือน ไม้ ๒ ท่อนที่วางคู่ขนานไปกับผู้ตาย ..ไม้ท่อนใดถูกเพลิงเผาผลาญจนไหม้ไปพร้อมศพ 
 
     ไม้สองท่อนนั้น ไม่มีผู้ใดทราบได้ว่า ทอนใดเป็น ฝ่ายธรรมหรือ ฝ่ายอธรรม จะมีเพียงแต่ผู้ที่ตายไปแล้วเท่านั้นจะล่วงรู้ได้ว่า เมื่อครั้งยังมีชีวิต ตนได้ทำกรรมดีหรือกรรมชั่วไว้อย่างไร ในการเผาศพจึงมีพิธีกรรม และคาถา สำหรับ ไม้ข่มเหง กำกับไว้ว่า 
 
     "นะหิธัมโม อะธัมโม จะอุโภ สะมะวิปากิโน อะธัมโม นิระยัง เนติ ธัมโม ปาเปติ สุคะติง" 
 
     มีความหมายว่า "ความดีกับความชั่วให้ผลต่างกัน ความชั่วพาไปตกทุกข์ ความดีพาไปถึงสุข" 
 
cr.ภาพประกอบ ภาพจิตรกรรมฝาผนังพจาก หอแจก วัดศรีชมชื่น จ.นครพนม 
/กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรม กองโบราณคดี กรมศิลปากร

 

Miscellaneous

Author & Editor

บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด Miscellaneous เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ และอื่นๆ อีกมากมายป้ายกำกับ / Tag labelsPopular Posts

อุปกรณ์เสริม สำหรับนักถ่ายภาพราชบัลลังก์พม่า วาระสุดท้ายแห่งระบบกษัตริย์ !!


   เรื่องราวประวัติศาสตร์พม่า สมัยพระเจ้ามินดง จนถึงวาระสุดท้ายของระบอบกษัตริย์ในสมัยพระเจ้าธีบอ อ่านแล้วทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพม่า รูปแบบการปกครอง ยิ่งในบทที่บรรยายถึงความโหดร้ายของพระเจ้าธีบอและพระนางศุภยาลัต ความเหี้ยมโหดของการสังหารเชื้อพระวงศ์ด้วยกัน เพียงเพื่อต้องการบัลลังก์ 

    หนังสือ "ราชบัลลังก์พม่า วาระสุดท้ายแห่งระบบกษัตริย์" เล่มนี้ เขียนโดย ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร ผู้เขียนยังได้เสนอมุมมองอันหลากหลาย ผ่านการวิเคราะห์ให้เห็นถึงปัญหาของพม่าในยุคเวลานั้น โดยเฉพาะการฉายภาพเรื่องอำนาจวาสนา กิเลสตัณา และความมักใหญ่ใฝ่สูงของคนในช่วงเวลาดังกล่าว อันกลายเป็นปฐมเหตุแห่งการสูญเสียเอกราชของพม่าแก่อังกฤษ

ตอน 1 ความเบื้องต้น
ตอน 2 สร้างกรุงมัณฑะเลย์
ตอน 3 พระที่นั่ง มเหสี และเสนาบดี
ตอน 4 เจ้าชายธีบอและฝรั่งในราชสำนัก
ตอน 5 พระเจ้ามินดงกับอังกฤษ
ตอน 6 มินดงสร้างมหากุศล
ตอน 7 กบฏวังหลวง
ตอน 8 ชิงราชบัลลังก์
ตอน 9 มินดงสวรรคต, ธีบอครองราชย์
ตอน 10 การประหารครั้งยิ่งใหญ่
ฯลฯ


  ซื้อหนังสือออนไลน์

บทความพิเศษ 
miscthailand