ค้นหาบทความ 🙄


 

6/21/67

จระเข้ กับ อัลลิเกเตอร์ เแตกต่างกัน อย่างไร ?

    ความเหมือนที่แตกต่าง ระหว่าง จระเข้ กับ อัลลิเกเตอร์ ที่มีลักษณะภายนอก ดูคล้ายคลึงกัน จนอาจคิดไปว่า สัตว์ทั้งสองชนิดนี้คือ สัตว์เดียวกัน ทว่าหาก ลองนำชื่อภาษาอังกฤษ ของสองตัวนี้ ไปแปลในกูเกิลแปลภาษา สิ่งที่เราได้กลับมาจะยิ่งตอกย้ำกับสิ่งที่คิดไปอีกว่าทั้งสองชื่อนี้ คือชนิดเดียวกัน


จระเข้ กับ อัลลิเกเตอร์ เแตกต่างกัน อย่างไร


       หากมองดูผิวเผินระหว่าง ‘จระเข้’ กับ ‘อัลลิเกเตอร์’ คงมีความสับสนปนงง กันบ้าง เพราะลักษณะภายนอกที่ดูคล้ายคลึงกันมาก จนอาจทำให้เราคิดไปว่า สัวต์ทั้งสองตัวนี้  คือ  สัตว์ชนิดเดียวกัน และหากเราลองนำชื่อภาษาอังกฤษของสองตัวนี้ไปแปลในกูเกิลแปลภาษา สิ่งที่เราได้กลับมาจะยิ่งตอกย้ำกับสิ่งที่คิดไปอีกว่าทั้งสองชื่อนี้คือชนิดเดียวกัน

       แม้จระเข้ กับอัลลิเกเตอร์ จะมีหน้าตาที่คล้ายคลึงกันมาก แต่แท้จริงทั้งสองตัวนี้เป็นคนละชนิดกัน เพื่อป้องกันการสับสน เราควรทำความเข้าใจให้ถูกต้อง และรู้จักว่า แต่ละตัวมีหน้าตาเป็นเช่นไร แล้วทั้งสองชนิดนี้จะมีความเหมือนที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง ?

จระเข้ กับ อัลลิเกเตอร์ ต่างกันอย่างไร ?

    จระเข้ (Crocodile) และอัลลิเกเตอร์ (Alligator) เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่   ในไฟลัมคอร์ดาตา (Phylum Chordata) แต่ไปแยกทางกันที่วงศ์ (Family) จระเข้อยู่ในวงศ์ Crocodylidae ในขณะที่ อัลลิเกเตอร์ อยู่ในวงศ์ Alligatoridae เป็นข้อสรุปได้ว่า จระเข้และอัลลิเกเตอร์นั้นเป็นคนละชนิดกัน

    จระเข้ และอัลลิเกเตอร์ เป็นสัตว์เลือดเย็น ที่มีอุณหภูมิร่างกายไม่คงที่ กล่าวคือ อุณหภูมิร่างกาย จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม จระเข้ และอัลลิเกเตอร์ จึงมักอาศัยอยู่ตามบึง หรือแหล่งน้ำ มีผิวหนังเป็นเกล็ดและมีนิ้วเท้าเป็นพังผืด เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมในถิ่นที่อยู่อาศัย โดยปกติสัตว์เลื้อยคลานจะมีหัวใจ 3 ห้อง หรือ 4 ห้อง ไม่สมบูรณ์ ยกเว้นจระเข้ที่มี 4 ห้องสมบูรณ์ เหมือนนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม


    จระเข้และอัลลิเกเตอร์มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน   คือ  ลักษณะของจมูก ขากรรไกรและปาก ปากของจระเข้ จะมีลักษณะที่ยาวและแหลมกว่า  เป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายรูปตัว V    ในขณะที่อัลลิเกเตอร์จะมีลักษณะปากที่กว้างคล้ายรูปตัว U

     ซึ่งลักษณะเฉพาะที่แตกต่างนี้ ถูกวิวัฒนาการให้มีความเหมาะสมกับชนิดของเหยื่อที่กิน จระเข้จะกินสัตว์ขนาดเล็ก ไปจนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดใหญ่  จึงต้องมีกรามที่ช่วยกัดเป็นพิเศษ ส่วนอัลลิเกเตอร์จะกินแต่สัตว์ขนาดเล็กเท่านั้น

     รวมถึงลักษณะฟันที่แตกต่างกัน คือลักษณะฟันจระเข้สามารถมองเห็นได้ทั้งฟันบนและฟันล่าง ในขณะที่หุบปาก ส่วนลักษณะฟันของอัลลิเกเตอร์จะมองเห็นได้แค่ฟันบนเพียงอย่างเดียว

 สีของลำตัว จระเข้ จะมีสีเขียวอมเทา ส่วนอัลลิเกเตอร์ มีลำตัวเป็นสีดำอมน้ำตาล 

     และอีกหนึ่งความแตกต่างทางกายภาพ  ที่เห็นได้ชัดคือ  สีของลำตัว จระเข้จะมีสีเขียวอมเทา ส่วนอัลลิเกเตอร์มีลำตัวเป็นสีดำอมน้ำตาล เนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน จระเข้สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งแหล่งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม สำหรับอัลลิเกเตอร์ส่วนใหญ่ จะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืด ดังนั้น สีของลำตัวในแต่ละถิ่นที่อยู่อาศัย จะช่วยพรางตัวในการล่าเหยื่อและป้องกันศัตรูได้


และเนื่องจากจระเข้มีต่อมขับเกลืออยู่ที่บริเวณลิ้น จึงทำให้จระเข้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งน้ำกร่อยและน้ำเค็มได้ดีกว่าอัลลิเกเตอร์

จระเข้และอัลลิเกเตอร์ แต่ละชนิดจะมีขนาดลำตัวที่แตกต่างกัน 

      โดยจะขึ้นอยู่กับอายุ อาหารและถิ่นอาศัย ซึ่งส่วนใหญ่  จระเข้จะมีขนาดลำตัวที่ใหญ่กว่า อัลลิเกเตอร์ แบ่งเป็นจระเข้น้ำจืด ตัวเต็มวัยจะมีขนาดประมาณ 3-4 เมตร น้ำหนักประมาณ 150-350 กิโลกรัม ส่วนจระเข้น้ำเค็ม มีขนาดลำตัวประมาณ 3-5 เมตร บางชนิดสามารถหนักได้ถึง 900 กิโลกรัม และอัลลิเกเตอร์ตัวเต็มวัยจะมีขนาดลำตัวประมาณ 2–4.5 เมตร น้ำหนักประมาณ 136-450 กิโลกรัม

      จากข้อมูลงานวิจัย พบว่า อัลลิเกเตอร์ส่วนใหญ่  ไม่มีนิสัยก้าวร้าว เว้นแต่ถูกรบกวน หรือถูกบุกรุกอาณาเขต ซึ่งต่างกับจระเข้ ที่มีนิสัยค่อนข้างก้าวร้าวและดุกว่า หากมีผู้บุกรุกเข้ามาในอาณาเขต จระเข้จะโจมตีทันที โดยเฉพาะจระเข้ที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำไนล์ อย่างจระเข้แม่น้ำไนล์ (Nile Crocodile) ที่ถือเป็นจระเข้ชนิดที่ดุมากและสามารถกินพวกเดียวกันได้

     จระเข้พบการกระจายพันธุ์ได้ในอเมริกาเหนือ อเมริกากลางและใต้ แอฟริกา ออสเตรเลีย และบางส่วนของเอเชีย และอัลลิเกเตอร์พบการกระจายพันธุ์ได้ในประเทศจีนและทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในรัฐฟลอริดา ลุยเซียนา จอร์เจีย และบางส่วนของชายฝั่งอ่าวไทย

     อย่างไรก็ตาม หากเราพบสัตว์เลื้อยคลานในป่าที่ดูอันตราย รวมถึงพบเจอสัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ  ต้องรักษาระยะห่างที่ปลอดภัย ต่างคนต่างอยู่ เข้าใจพฤติกรรมตามธรรมชาติ เห็นคุณค่า และปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า   
  วิธีการนี้จะช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อตัวเราและต่อสัตว์ป่า ถือเป็นการเคารพธรรมชาติและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข


ร่วมปกป้องผืนป่า สัตว์ป่า
 เพื่อความยั่งยืนของทุกชีวิต ...ข้อมูลเพิ่มเติม

https://biology.ipst.ac.th/?p=868


อ้างอิง 


สารานุกรมความรู้ โลกของสัตว์🦥สารานุกรมความรู้ โลกของสัตว์

ทำความรู้จักสัตว์น้อยใหญ่มากมายหลายชนิด ในอาณาจักรสัตว์ ตั้งแต่ไรน้ำขนาดเล็กจิ๋วไปจนถึงวาฬสีน้ำเงินตัวมหึมา


🦧  ท่องเข้าไปสำรวจและรู้จักอาณาจักรสัตว์ที่ประกอบด้วยสัตว์กลุ่มต่างๆ ได้แก่ สัตว์ไม่มีกระดูกสัหลัง ปลา สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และอีกมากมาย อัดแน่นด้วยข้อมูลน่าที่ง เกี่ยวกับสัตว์ทั้งชนิดที่รู้จักกันดีและชนิดที่น้อยคนรู้จักรวมกว่า 500 ชนิด สถิติน่าที่ง สนุก เข้าใจจ่าย พร้อมภาพสัตว์ชวนตื่นตาในท่วงท่าและมุมมองต่างๆ

Admin Bee

สนับสนุน Misc.Today

นี่คือ ลิ้งค์พันธมิตร หรือที่เรียกว่า affiliate link ซึ่งหมายความว่า... หากคุณคลิ๊กลิ้งค์นี้ และซื้อผลิตภัณฑ์ อะไรก็ได้ ฉันจะได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อย สิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนเว็บไซด์ และช่วยให้กำลังใจเราต่อไป


 

คุณอาจสนใจ

เครื่องดื่มมหัศจรรย์ เพื่อสุขภาพที่ดี


  ชาหมักคอมบูชะ Scoby doit  “ จุลินทรีย์ โพรไบโอติก ที่มีอยู่ในชาหมัก คอมบูชะ ( Kombucha ) สามารถแก้ไขปัญหาของระบบทางเดินอาหาร และลำไส้”

KOMBUCHA ORIGINAL 101 / by Scoby Do it 💖
    เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ คอมบูชา หรือ คอมบูชะ ( Kombucha ) Scoby do it คือ เครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการหมัก มีสรรพคุณทางยา โดยมี “จุลินทรีย์ โพรไบโอติก Probiotics” ที่เป็นพระเอกของเครื่องดื่มชนิดนี้ “จุลินทรีย์” ที่อยู่ในชาหมักที่เกิดจากการหมักชา จะมี สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และอาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง และโรคอัลไซเมอร์ได้ 

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

คริสเตียนไซออนนิสท์ คือใคร ? - Christian Zionist

ช่วงนี้ ผมติดตามหาข้อมูลเกี่ยวกับ อิสราเอล กับ ปาเลสไตน์ ครับ ส่วนใหญ่จะเป็นแนวประวัติศาสตร์เสียมาก เพราะผมมีความเชื่อส่วนตัวว่า การที่เราจะ...

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุนXiaomi Kingsmith Walking Pad

 Xiaomi Kingsmith Walking Pad R1 Pro/ R2 ลู่เดิน/วิ่งไฟฟ้า พับเก็บได้ สำหรับการออกกำลังกายภายในบ้าน >> คลิ๊กดูเพิ่มอีก


ป้ายกำกับ / Tag labels

2475 (1) กฎหมาย (4) กฐิน (2) กรรม (5) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (19) กรุงศรีอยุธยา (11) กล้องถ่ายภาพ (7) กลอน (4) กลาโหม (9) การเกษตร (7) การจัดเก็บ (3) การเมือง (51) การศึกษา (130) กิจกรรมกลางแจ้ง (2) กีฬา (3) เกษตร (3) เกี่ยวกับสัตว์ (13) ไกลกังวล (1) ขงจื้อ (1) ขนม (2) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ข้าว (3) ข่าวสาร (22) ขิง (1) เขมร (10) โขน (2) คณะราษฎร (10) คติธรรม (1) คนเล่านิทาน (14) ครัว (1) ครู (6) ความเชื่อ (12) ความรู้ (152) คอมมิวนิสต์ (31) คำภีร์ (2) คำสอน (11) เครื่องบิน (7) เงินตรา (4) จอมพล ป. พิบูล (1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (13) จีน (53) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (5) ญี่ปุ่น (15) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (5) เดนมาร์ก (1) ต้นไม้ (4) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตา (1) เตือนภัย (16) แต่งงาน (1) ทรัพยากร (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (9) ท่องเที่ยว (28) ทะเล (3) ทัศนะ (49) ทำบุญ (5) ทำอาหาร (5) เทคโนโลยี (13) โทรศัพท์มือถือ (2) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรณี (1) ธรรมชาติ (10) ธรรมในคำกลอน (1) ธรรมะ (6) ธรรมาธิปไตย (2) ธุรกิจ (10) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นักบิน (1) นักเรียน (4) นางใน (1) นาซี (1) นายกรัฐมนตรี (3) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) นิวเคลียร์ (1) เนปาล (1) แนะนำสินค้า (38) โนรา (1) ในหลวง ร.10 (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (15) บริการ (3) บริหาร (3) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บัตรประชาชน (1) บุคคล (42) บุญ (3) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (5) โบราณวัตถุ (13) โบราณสถาน (6) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (53) ประท้วง (7) ประเทศไทย (175) ประธานาธิบดี (1) ประวัติศาสตร์ (148) ปรัชญาชีวิต (21) ปรีดี (2) ปลูกต้นไม้ (3) ปูติน (1) ผลไม้ (2) ผลิต (3) ผัก (1) ผิวสี (1) แผ่นดินไหว (1) ฝรั่งเศส (6) พม่า (6) พยาบาล (1) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระนเรศ (1) พระพุฒาจารย์ (1) พระพุทธเจ้า (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (10) พราหมณ์ (1) พิบูลสวัสดี (1) พิพิธภัณฑ์ (9) พุทธทาส (1) พุทธศาสนา (11) เพชรบุรี (3) เพลง (8) เพลงผ้า ปรพากย์ (1) แพทย์ (4) ฟาโรห์ (1) ไฟ (4) ไฟฉาย (1) ไฟฟ้า (1) ภัยพิบัติ (1) ภาคใต้ (6) ภาคอีสาน (1) ภาษา (9) ภาษิต (1) ภูเขาไฟ (1) ภูมิปัญญา (19) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (5) มาเลเซีย (1) มุมไบ (2) มุสลิม (2) แม่ (1) ไม้ไผ่ (1) ยา (1) ยิว (3) ยูนนาน (1) เยาวชน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (3) รัชกาลที่ ๕ (7) รัชกาลที่ ๖ (1) รัชกาลที่7 (8) รัชกาลที่ ๘ (5) รัฐประหาร (7) รัสเซีย (12) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (2) เรื่องเก่า (80) เรื่องเล่า (23) โรค (5) โรคระบาด (3) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (9) โรงเรียน (16) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ลัทธิ (2) ลัทธิมาร์กซ์ (2) ล้านนา (3) ลาว (4) เลือกตั้ง (9) โลก (5) โลกร้อน (3) วัฒนธรรม (2) วัด (14) วันแม่ (1) วันสำคัญ (5) วิทยาศาสตร์ (9) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศัพท์ (1) ศาสนา (36) ศิริราช (5) ศิลปะ (5) ศิลปาชีพ (1) เศรษฐกิจ (3) สงขลา (1) สงคราม (50) สถานีรถไฟ (1) สนามบิน (2) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (2) สมัยเมจิ (1) สยาม (12) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (2) สังคม (36) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (13) สื่อ (3) สุขภาพ (14) สุภาพจิต (6) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (31) หนังสือพิมพ์ (1) ห้องเรียน (4) เหมาเจ๋อตง (2) เหรียญ (1) อเมริกา (37) ออสเตรีย (1) อังกฤษ (6) อาชีพ (1) อาหาร (16) อาหารจานโปรด (9) อิตาลี (3) อินเดีย (8) อิสราเอล (3) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (4) ไอร์แลนด์ (1) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (6) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (114) startup (1) UNESCO (4) xiaomi (1)


Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand