ค้นหาบทความ 🙄


 

10/01/66

สังฆทานเงิน คืออะไร ?

ถ้าอยากได้เงินเข้าวัดเพื่อชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าก่อสร้าง ฯลฯ ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่พระพุทธศาสนาต่อไป ดังที่มักอ้างกันทั่วไป วิธีที่ถูกต้องก็คือ เชิญชวนให้ญาติโยมถวายเงินโดยตรง 

Offering money to monks

การบริจาคเงินบำรุงวัดโดยตรงนั้น เราทำกันอยู่แล้วโดยทั่วไป ... 
บรรพบุรุษเราท่าน ทำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วด้วย ... 
การถวายเงิน ให้เป็นของสงฆ์ นั้นสามารถทำเป็นพิธีการ แบบเดียวกับถวายสังฆทานนั่นเลย ..

วิธีถวายเงิน ให้เป็นของสงฆ์ทำดังนี้ -

  เปิดบัญชีเงินฝากของวัด (วัดส่วนมากจะมีบัญชีเงินฝากของวัดอยู่แล้ว ก็ยิ่งสะดวกมาก)
๒  จัดคนที่ไว้วางใจได้ในความซื่อสัตย์เป็นเจ้าหน้าที่รับเงินสังฆทาน
๓  ผู้มีศรัทธาจะบริจาคเงินให้เป็นของสงฆ์แจ้งความประสงค์ว่าจะถวายเป็นจำนวนเท่าไร-บาทเดียวก็ถวายได้ ไม่ใช่พูดเล่น
  พิธีถวายปฏิบัติดังนี้
  •  นำเงินใส่พานตั้งไว้ตรงหน้าพระ
  •  บูชาพระ
  •  รับศีล
  •  กล่าวคำถวายต่อหน้าพระสงฆ์
คำถวายสังฆทานเงิน

นะโม ตัสสะ / ภะคะวะโต / อะระหะโต / สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

    ยัคเฆ ภันเต / สังโฆ ปะฏิชานาตุ / อิมัง ธะนัง / สังฆัสสะ / นิยยาเทมะ / สัพพะ/หิตูปะกะระณัตถายะ / พุทธะสาสะเน / อิมัสสะ / ธะนัสสะ / ทานัสสะ / อานิสังโส / สังวัตตะตุ / อัมหากัญเจวะ / มาตาปิตุ/ อาทีนัญจะ / ญาตะกานัง / ทีฆะรัตตัง / หิตายะ / สุขายะ.

    ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ / ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ / ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ขอมอบถวาย / ซึ่งทรัพย์นี้ / แก่สงฆ์ / เพื่อใช้ทำประโยชน์ทั้งปวง / ในพระพุทธศาสนา / ขออานิสงส์ / แห่งการถวายทรัพย์นี้ / จงเป็นไป / เพื่อประโยชน์ / เพื่อความสุข / แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย / และแก่ญาติทั้งหลาย / มีมารดาบิดาเป็นต้น / ตลอดกาลนาน เทอญ. 

  • มอบเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ ( อย่าถวายให้พระรับโดยตรง )
  • พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้ถวายรับพร เป็นอันเสร็จพิธี
 ๕  เจ้าหน้าที่ออกใบรับ หรืออนุโมทนาบัตร ให้เป็นหลักฐาน ... 
 ๖  เมื่อหมดเวลาในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่จะนำเงินสังฆทาน "ฝากเข้าบัญชีวัด" หรือกี่วันจึงจะนำฝากก็แล้วแต่จะกำหนด ...

     เงินสังฆทานนี้  ก็จะไปเป็นค่าน้ำค่าไฟของวัด บำรุงการศึกษาของภิกษุสามเณร ค่าภัตตาหาร , ค่ายารักษาโรค ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกสารพัดอย่าง อันเป็นประโยชน์แก่สงฆ์ คือพระพุทธศาสนาโดยตรง สมตามความมุ่งหมายของการถวายสังฆทานที่ถูกต้องทุกประการ
ไม่จำเป็นต้องเล่นละครบริจาคผ่านชุดสังฆทานแต่ประการใดทั้งสิ้น ...


การถวายสังฆทานเงินโดยตรง เช่นนี้  .... ดูเหมือนจะไปตัด หรือขัดผลประโยชน์ของผู้ผลิต และขายชุดสังฆทาน เช่นอาจจะขายได้น้อยลง ....  เป็นห่วงผู้ผลิตและผู้จำหน่วย ก็ดี เป็นความเมตตาหวังดี ....

 แต่โปรดเป็นห่วงความถูกต้องให้มากกว่า ...

นึกออกไหมครับ สมัยที่ “ถังเหลือง” เฟื่องฟู คนซื้อถังเหลือง ไปถวายสังฆทานจนถังเหลืองล้นวัด ... พอคนเริ่มเบื่อ และรู้ไส้ผู้ผลิต ที่เอากระดาษยัดไส้ ผู้ผลิต ก็เปลี่ยนรูปแบบจากถังมาเป็นกล่อง เป็นแพ็ก ดูดีไปอีกแบบ  ....แต่ก็ยังคงใช้ "หลักการเดิม" คือ ของข้างในมีสภาพอย่างไร แกะดูไม่ได้ บังคับขายยกกล่อง ... 

ผู้ประกอบอาชีพเช่นนั้น  มีวิธีเอาตัวรอดได้เสมอ ไม่ต้องเป็นห่วงเลย ...

   การไม่ซื้อชุดสังฆทาน แต่ถวายเงินโดยตรง อาจจะช่วยกระตุกสำนึก ของผู้มีศรัทธาให้ถวายเฉพาะของ ที่พระรับไปแล้ว ท่านฉันท่านใช้จริงๆ   ไม่ใช่รับแล้ว ก็ไปสุมกันเต็มอยู่ในห้อง ... ( ไม่ได้ใช้จริง หรือของใช้งานได้ไม่จริง )   เลือกถวายเป็นชิ้นๆ เฉพาะที่รับแล้วเอาไปฉันเอาไปใช้จริงๆ ... 

นึกไม่ออกว่าจะถวายอะไร ก็ถวายสังฆทานเงินนี่เลย .... 

วัดเอาเงินสังฆทานไปบริหารให้เกิดประโยชน์แก่วัดและชาววัดโดยตรง .... 
ไม่ต้องเล่นละคร-เล่นขายของ ผ่านชุดสังฆทาน
ผลพลอยได้อีกประการหนึ่ง ก็คือ เมื่อมีวิธีถวายเงินได้เช่นนี้ ก็ไม่ต้องเอาเงินใส่บาตรกันทุกเช้าให้พระต้องผิดศีล เป็นอาบัติ และ ผู้ถวายก็ได้บาปติดมากับบุญด้วย -ดังที่นิยมทำกันผิดๆ ทั่วโลกอยู่ทุกวันนี้

อยากถวายเงินให้พระ  ให้ใช้วิธีถวายสังฆทานเงิน ...
อยากได้เงินจากโยม บอกให้โยมถวายสังฆทานเงิน... 

ได้ทรัพย์จากคนมีปัญญา ...
บริสุทธิ์กว่า ได้จากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ....

เรื่องสังฆทานเวียน ที่พูดมาตั้งแต่ตอนต้นๆ กราบขออภัยที่ต้องกระทบกันตรงๆ 

       ญาติมิตรที่อ่านมาจนถึงตอนนี้ หลายท่านคงจะอุทานในใจว่า ....

   อ้าว แล้วที่วัดนั่น นี่ โน่น ทำๆ กันอยู่นั่นล่ะ ... แล้วที่ท่านผู้นั้นผู้โน้นทำนั่นล่ะ จะว่ายังไง ? 

ผมทราบดีว่า... สังฆทานเวียนนั้น มีทำกันแทบจะทุกวัด ...  วัดไทยมีที่ไหน สังฆทานเวียนมีที่นั่น -ทำกันทั่วโลก ....

แต่มิใช่ว่า อะไรๆ ที่ทำๆ กันมากๆ จะต้องถูกต้องเสมอไป ? 
ถ้าผิดจากหลักการ ทำกันมาก ก็คือผิด กันมากนั่นเอง ...

และ หลักการในพระพุทธศาสนานั้น มิใช่ว่าคนโน้นทำจึงผิด ถ้าคนนี้ทำ ไม่ผิด ... 
ถ้าผิดจากหลักการ ใครทำก็ผิดทั้งนั้น .... 

 กลัวญาติมิตรตลอดจน พระคุณเจ้าและวัดวาอาวาสต่างๆ จะโกรธ กระผมก็กลัวครับ ไม่ใช่ไม่กลัว
แต่การทรยศต่อหลักการ น่ากลัวมากกว่า ...

พลเรือตรี ทองย้อย แสงสินชัย
๓๐ กันยายน ๒๕๖๖


 • ข้อมูลภาพ 
สังฆทานเงิน คืออะไร

【新加坡华裔中奖暴富 携100万铢前往泰国佛寺还愿】泰国网报道,11月16日,新加坡华裔商人YC携100万泰铢前往泰国猜纳府瓦辛县Song Sawoei寺还愿。据悉,YC之前来佛寺许愿祈福后,如愿中了数百万泰铢。YC透露,他在泰国居住了逾20年,经泰国朋友介绍后知道上述佛寺,遂前来祈福许愿,若中奖愿望成真将拿出一部分钱修缮该寺。之后,他多次中奖,累计中了数百万泰铢,于是决定拿出100万泰铢来还愿。Song Sawoei寺住持表示,他将用这笔钱修缮拉玛五世万纪念碑等。

(来源:考宋)

สังฆทานเงิน คืออะไร


[ ชาวจีนสิงคโปร์ คว้าเงินรางวัล นําเงิน 1 ล้านบาทเข้าวัด ประเทศไทย เว็บไซต์ไทย รายงานว่า วันที่ 16 พฤศจิกายน นักธุรกิจชาวจีนชาวสิงคโปร์ วายซี หอบเงิน 1 ล้านบาทเข้าวัดซ่งเสว่ย ในเขต Wassin มณฑลจะนะ ประเทศไทย . มีรายงานว่า หลัง YC มาไหว้พระขอพร และสวดมนต์ ได้เงินล้าน วายซี เผยอยู่ ประเทศไทย มากว่า 20 ปี หลังจากได้รับการแนะนําจากเพื่อนชาวไทย เขาก็มาไหว้ขอพร ถ้าคําอธิษฐานชนะเป็นจริง ท่านจะเอาเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมวัด หลังจากนั้นก็ถูกรางวัลมากมาย ถูกเงินหลายล้านบาท จึงตัดสินใจมอบเงิน 1 ล้านบาท เพื่อตอบแทนความปรารถนา เจ้าอาวาสวัดทรงเสว่ย บอกจะนําเงินไปซ่อมแซมอนุสรณ์สถาน ร. 5 10,000 ท่ามกลางคนอื่นๆ

(来源:考宋)

 


Admin Bee

สนับสนุน Misc.Today

นี่คือ ลิ้งค์พันธมิตร หรือที่เรียกว่า affiliate link ซึ่งหมายความว่า... หากคุณคลิ๊กลิ้งค์นี้ และซื้อผลิตภัณฑ์ อะไรก็ได้ ฉันจะได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อย สิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนเว็บไซด์ และช่วยให้กำลังใจเราต่อไป


 

คุณอาจสนใจ

เครื่องดื่มมหัศจรรย์ เพื่อสุขภาพที่ดี


  ชาหมักคอมบูชะ Scoby doit  “ จุลินทรีย์ โพรไบโอติก ที่มีอยู่ในชาหมัก คอมบูชะ ( Kombucha ) สามารถแก้ไขปัญหาของระบบทางเดินอาหาร และลำไส้”

KOMBUCHA ORIGINAL 101 / by Scoby Do it 💖
    เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ คอมบูชา หรือ คอมบูชะ ( Kombucha ) Scoby do it คือ เครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการหมัก มีสรรพคุณทางยา โดยมี “จุลินทรีย์ โพรไบโอติก Probiotics” ที่เป็นพระเอกของเครื่องดื่มชนิดนี้ “จุลินทรีย์” ที่อยู่ในชาหมักที่เกิดจากการหมักชา จะมี สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และอาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง และโรคอัลไซเมอร์ได้ 

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

คริสเตียนไซออนนิสท์ คือใคร ? - Christian Zionist

ช่วงนี้ ผมติดตามหาข้อมูลเกี่ยวกับ อิสราเอล กับ ปาเลสไตน์ ครับ ส่วนใหญ่จะเป็นแนวประวัติศาสตร์เสียมาก เพราะผมมีความเชื่อส่วนตัวว่า การที่เราจะ...

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุนXiaomi Kingsmith Walking Pad

 Xiaomi Kingsmith Walking Pad R1 Pro/ R2 ลู่เดิน/วิ่งไฟฟ้า พับเก็บได้ สำหรับการออกกำลังกายภายในบ้าน >> คลิ๊กดูเพิ่มอีก


ป้ายกำกับ / Tag labels

2475 (1) กฎหมาย (4) กฐิน (2) กรรม (5) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (19) กรุงศรีอยุธยา (11) กล้องถ่ายภาพ (7) กลอน (4) กลาโหม (9) การเกษตร (7) การจัดเก็บ (3) การเมือง (51) การศึกษา (130) กิจกรรมกลางแจ้ง (2) กีฬา (3) เกษตร (3) เกี่ยวกับสัตว์ (13) ไกลกังวล (1) ขงจื้อ (1) ขนม (2) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ข้าว (3) ข่าวสาร (22) ขิง (1) เขมร (10) โขน (2) คณะราษฎร (10) คติธรรม (1) คนเล่านิทาน (14) ครัว (1) ครู (6) ความเชื่อ (12) ความรู้ (152) คอมมิวนิสต์ (31) คำภีร์ (2) คำสอน (11) เครื่องบิน (7) เงินตรา (4) จอมพล ป. พิบูล (1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (13) จีน (53) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (5) ญี่ปุ่น (15) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (5) เดนมาร์ก (1) ต้นไม้ (4) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตา (1) เตือนภัย (16) แต่งงาน (1) ทรัพยากร (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (9) ท่องเที่ยว (28) ทะเล (3) ทัศนะ (49) ทำบุญ (5) ทำอาหาร (5) เทคโนโลยี (13) โทรศัพท์มือถือ (2) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรณี (1) ธรรมชาติ (10) ธรรมในคำกลอน (1) ธรรมะ (6) ธรรมาธิปไตย (2) ธุรกิจ (10) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นักบิน (1) นักเรียน (4) นางใน (1) นาซี (1) นายกรัฐมนตรี (3) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) นิวเคลียร์ (1) เนปาล (1) แนะนำสินค้า (38) โนรา (1) ในหลวง ร.10 (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (15) บริการ (3) บริหาร (3) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บัตรประชาชน (1) บุคคล (42) บุญ (3) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (5) โบราณวัตถุ (13) โบราณสถาน (6) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (53) ประท้วง (7) ประเทศไทย (175) ประธานาธิบดี (1) ประวัติศาสตร์ (148) ปรัชญาชีวิต (21) ปรีดี (2) ปลูกต้นไม้ (3) ปูติน (1) ผลไม้ (2) ผลิต (3) ผัก (1) ผิวสี (1) แผ่นดินไหว (1) ฝรั่งเศส (6) พม่า (6) พยาบาล (1) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระนเรศ (1) พระพุฒาจารย์ (1) พระพุทธเจ้า (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (10) พราหมณ์ (1) พิบูลสวัสดี (1) พิพิธภัณฑ์ (9) พุทธทาส (1) พุทธศาสนา (11) เพชรบุรี (3) เพลง (8) เพลงผ้า ปรพากย์ (1) แพทย์ (4) ฟาโรห์ (1) ไฟ (4) ไฟฉาย (1) ไฟฟ้า (1) ภัยพิบัติ (1) ภาคใต้ (6) ภาคอีสาน (1) ภาษา (9) ภาษิต (1) ภูเขาไฟ (1) ภูมิปัญญา (19) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (5) มาเลเซีย (1) มุมไบ (2) มุสลิม (2) แม่ (1) ไม้ไผ่ (1) ยา (1) ยิว (3) ยูนนาน (1) เยาวชน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (3) รัชกาลที่ ๕ (7) รัชกาลที่ ๖ (1) รัชกาลที่7 (8) รัชกาลที่ ๘ (5) รัฐประหาร (7) รัสเซีย (12) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (2) เรื่องเก่า (80) เรื่องเล่า (23) โรค (5) โรคระบาด (3) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (9) โรงเรียน (16) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ลัทธิ (2) ลัทธิมาร์กซ์ (2) ล้านนา (3) ลาว (4) เลือกตั้ง (9) โลก (5) โลกร้อน (3) วัฒนธรรม (2) วัด (14) วันแม่ (1) วันสำคัญ (5) วิทยาศาสตร์ (9) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศัพท์ (1) ศาสนา (36) ศิริราช (5) ศิลปะ (5) ศิลปาชีพ (1) เศรษฐกิจ (3) สงขลา (1) สงคราม (50) สถานีรถไฟ (1) สนามบิน (2) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (2) สมัยเมจิ (1) สยาม (12) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (2) สังคม (36) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (13) สื่อ (3) สุขภาพ (14) สุภาพจิต (6) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (31) หนังสือพิมพ์ (1) ห้องเรียน (4) เหมาเจ๋อตง (2) เหรียญ (1) อเมริกา (37) ออสเตรีย (1) อังกฤษ (6) อาชีพ (1) อาหาร (16) อาหารจานโปรด (9) อิตาลี (3) อินเดีย (8) อิสราเอล (3) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (4) ไอร์แลนด์ (1) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (6) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (114) startup (1) UNESCO (4) xiaomi (1)


Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand