ค้นหาบทความ 🙄

6/22/66

ประเทศไทยกำลังจะเป็น Dystopia

ทำไม ผมถึงคิดว่า นโยบายของ รัฐบาลใกล้กาว ( พรรคก้าวไกล ) เป็นอันตรายกับประเทศไทย และสุ่มเสี่ยงที่นำพาให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมแบบ "ดิสโทเปีย"  [ Dystopia ] มากกว่า "ยูโทเปีย" ที่เขาพยายาม "โฆษณาชวนเชื่อ"

Dystopia

     ขอออกความเห็น  เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนี้หน่อย

    อย่างน้อย  ก็พูดในนามของคนที่มีอายุมาเกินครึ่งร้อย ได้รับการศึกษาไม่น้อยหน้าท่านว่าที่นายกฯ  และมีประสบการณ์ ในการใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ ที่พวกเรามักจะคิดกันเสมอว่าเจริญและเลิศเลอ ทั้งประเทศอเมริกา ประเทศอังกฤษ หรือ เยอรมนี  และได้เดินทางไปเห็นบ้านเมืองมาเกือบทุกมุมของโลก ได้พบได้เห็นประเทศที่ยากจนและผ่านสงครามการเมืองมาก็หลายแห่ง  รู้จักวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมโลกมาไม่น้อยกว่าว่าที่รัฐมนตรีศึกษา และรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลตัวตึงด้อมส้ม ด้อมสตอเบอรี่ ... 

   แล้ว...  ทำไม ผมถึงคิดว่า นโยบายของ รัฐบาลใกล้กาว ( พรรคก้าวไกล )  เป็นอันตรายกับประเทศไทย และสุ่มเสี่ยงที่นำพาให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมแบบ "ดิสโทเปีย"  
[ Dystopia]  มากกว่า "ยูโทเปีย" ที่เขาพยายาม "โฆษณาชวนเชื่อ" 

     หากพิจารณานโยบาย ๔ ด้านของกลุ่มนี้ จะพบว่าเป็นนโยบายที่น่ากลัว และอันตรายกว่าที่คิด ดังนี้

๑. นโยบายทางการเมืองและสังคม

“เลือกก้าวไกล ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิม”

      อันนี้เป็นนโยบายที่เขาใช้หาเสียงเป็นหลัก และถูกใจกลุ่มชนที่ต้องการจะ “รื้อสร้าง” ระบอบการปกครองของไทย พูดกันชัดๆ จุดมุ่งหมายในที่สุด คือ

 "การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากราชอาณาจักรไทย เป็นแบบสาธารณรัฐสังคมนิยม"   (อาจจะมีคำว่าประชาธิปไตยอยู่ในวงเล็บ ) 

   โดยวิธีการล้มล้างสถาบัน ที่เขาคิดว่าเป็นอุปสรรคกับการเปลี่ยนแปลง อันได้แก่

    สถาบันกษัตริย์ , วุฒิสภา , ศาลรัฐธรรมนูญ  และ ทหาร  โดยอ้างว่า ต้องการให้มีความเท่าเทียมเสมอภาค ?? แต่แท้จริงแล้ว คือ อยากให้พวกกลุ่มของตน มีอำนาจขึ้นมาแทน ไม่ต่างอะไรกับการดำเนินการของ กลุ่มคณะราษฎร ปี ๒๔๗๕ ซึ่งแสดงให้เห็นมาแล้วว่า ล้มเหลวมาตลอด ๙๐ ปี 

     น่าแปลกใจว่า  ทำไม ?  ไม่มีการพูดถึงการปฏิรูปโครงสร้างของตำรวจ ทั้งที่จริงๆแล้วที่ผ่านมา สถาบันตำรวจ ได้สร้างปัญหาให้กับสังคมมากกว่า กองทัพมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๐ และยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อคราวที่รัฐบาลทักษิณขึ้นมามีอำนาจ ...


๒. นโยบายทางเศรษฐกิจ

       อันนี้ก็ชัด ...  คือ ต้องการเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ แบบทุนนิยมผูกขาด (? มันคือระบบเศรษฐกิจแบบอเมริกา ที่คุณเชิดชูนะครับ )  ไปเป็น สังคมนิยมประชาธิปไตย ( ซึ่งอีกนิดเดียวก็เป็นแบบ คอมมิวนิสต์ และ oligarch แบบรัสเซียแล้ว )

     เมื่อยิ่งฟัง  ว่าที่ รัฐมนตรีคลัง ( ศิริกัญญา ตันสกุล )
ออกมาให้สัมภาษณ์แล้ว ยิ่งชัดเลยว่า เธอคิดจะใช้แต่ทฤษฎีที่เชื่อ โดยไม่เข้าใจระบบเศรษฐกิจทั้งมหภาคจุลภาคอะไรเลย !!??  คิดแต่เพียงว่า จะลดจำนวนคนรวยลง และลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยโดยเอาเงินของคนรวย คนสูงวัยที่ทำงาน และจ่ายภาษีมาทั้งชีวิต มาใช้แจกคนจน  แนวประชานิยม (แต่เรียกว่าสวัสดิการรัฐ)  โดยที่ไม่ได้ส่งเสริมการหารายได้ และโอกาสให้กับคนชั้นกลางและวัยทำงาน ซึ่งต้องเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐ แต่กลับเอาผลประโยชน์เล็กน้อยที่จะแจกมาล่อหลอกคนในกลุ่มนี้ เพื่อให้มาเป็นฐานเสียง ของตัวเอง

 ความไม่รู้ และไม่มีประสบการณ์ของคนในพรรคนี้   ทำให้ดูด้อยในสายตาของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ แต่ก็ใช้ฐานเสียงพวก ส้มเน่าออกมาปกป้อง และโจมตีคนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของตน  ( ศัพท์โซเชียล เรียกการกระทำนี้ว่า "ทัวร์ลง" ) 


๓. นโยบายด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

      ตรงนี้ก็ใช้โมเดลของ  ยุวชนแดง  สมัยเหมา แต่คราวนี้มาใช้ “ยุวชนสามกีบทะลุฟ้าทะลุเหว” มาเป็นหน่วยปฏิบัติการ

     มีการสร้างวาทะกรรม การถูกกดทับ ระบบชนชั้น ในโรงเรียน  อำนาจนิยม สิทธิมนุษยชน เท่าเทียม  แต่ ...ไม่เน้นเรื่อง ระเบียบวินัย จริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ แต่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยการ ด่าทอ ก้าวร้าว รุนแรง จนจะสร้างให้กลายเป็นสังคมแบบ “อานารยชน” ในที่สุด.... 


๔. นโยบายด้านต่างประเทศ 

 ถือเป็น นโยบายด้านที่ ด้อย และน่าเป็นห่วงที่สุดของรัฐบาล ใกล้กาว ( ก้าวไกล ) 

     ที่ผ่านมา  รัฐบาลไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา วางตัวได้อย่างเหมาะสม และสง่างามในเวทีโลกมาตลอด  ....  ซึ่งเป็นสิ่งที่เราชาวไทยทุกคน ควรจะภาคภูมิใจ และช่วยกันดำรงสถานะ (status quo) ตรงนี้ไว้ตลอดไป ... การออกมาแสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่า เราจะเลือกข้างยืนอยู่ฝั่งอเมริกาและยุโรป โดยไม่สนใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระดับภูมิภาค และโลกนั้น เป็นความเขลาอย่างที่ไม่ควรให้อภัยเลย   

      บทเรียน ก็มีให้เห็นทั่วไปในส่วนอื่นๆของโลกมากมายทั้งในอดีตถึงปัจจุบัน  เช่น ในเวียดนาม , เกาหลี , ตะวันออกกลาง หรือยูเครน ราคาที่ต้องจ่าย  มันไม่คุ้มกับความเท่ ที่พวกคุณคิดว่ามันเป็นหรอก

      การได้พูดภาษาอังกฤษ อยู่บนเวทีโลก มันไม่ได้ทำให้ฝรั่งพวกนี้ มองเห็นเราเป็นพวกเดียวกับเขาหรอก

      โลกในยุคปัจจุบัน ไม่ควรถูกแบ่งแยกเป็น ๒ ขั้ว เช่นในสมัยสงครามเย็น อีกต่อไป เราควรภูมิใจในความเป็นเอกราช ความเป็นไทย ความเป็นมิตรที่ดีกับทุกคน (ทุกประเทศ)  และ วัฒนธรรมอันงดงามหลากหลายของเรา และภูมิภาคอาเซียน อยู่กันอย่างสงบไม่ดีกว่าหรือ ? 


ข้อเขียน โดย : นพ.ธัญญพงษ์ ณ นครค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ดิสโทเปีย
วรรณกรรมโลกสมมติ Dystopia Utopia 1984 ยูโทเปีย ดินแดนคนตาบอด 


 หนังสือแนะนำ >>   สั่งซื้อ 

นวนิยายแนวดิสโทเปียมักสื่อถึงโลกที่วุ่นวายโกลาหล เป็นอนาคตที่แย่กว่าในปัจจุบัน (ไม่ว่าจะในความหมายหรือรูปแบบใด) ซึ่งทำให้ผู้อ่านติดอยู่ระหว่างความรู้สึกสองอย่าง คือ อยากรู้อยากเห็น เป็นการหนีออกจากโลกแห่งความเป็นจริงชั่วขณะ (เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องมัก 'ยัง' ไม่เกิดขึ้นจริง) กระหายที่จะเรียนรู้บางอย่างจากมัน แต่ในขณะเดียวกัน เรื่องราวในนวนิยายก็สร้างความรู้สึกรบกวนจิตใจ (เพราะลึกๆ แล้วเราก็ทราบว่าเรื่องเหล่านี้ ‘มีโอกาส’ เกิดขึ้น)

 


Admin Bee

สนับสนุน Misc.Today

นี่คือ ลิ้งค์พันธมิตร หรือที่เรียกว่า affiliate link ซึ่งหมายความว่า... หากคุณคลิ๊กลิ้งค์นี้ และซื้อผลิตภัณฑ์ อะไรก็ได้ ฉันจะได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อย สิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนเว็บไซด์ และช่วยให้กำลังใจเราต่อไป 

คุณอาจสนใจ

เครื่องดื่มมหัศจรรย์ เพื่อสุขภาพที่ดี


  ชาหมักคอมบูชะ Scoby doit  “ จุลินทรีย์ โพรไบโอติก ที่มีอยู่ในชาหมัก คอมบูชะ ( Kombucha ) สามารถแก้ไขปัญหาของระบบทางเดินอาหาร และลำไส้”

KOMBUCHA ORIGINAL 101 / by Scoby Do it 💖
    เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ คอมบูชา หรือ คอมบูชะ ( Kombucha ) Scoby do it คือ เครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการหมัก มีสรรพคุณทางยา โดยมี “จุลินทรีย์ โพรไบโอติก Probiotics” ที่เป็นพระเอกของเครื่องดื่มชนิดนี้ “จุลินทรีย์” ที่อยู่ในชาหมักที่เกิดจากการหมักชา จะมี สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และอาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง และโรคอัลไซเมอร์ได้ 

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

คริสเตียนไซออนนิสท์ คือใคร ? - Christian Zionist

ช่วงนี้ ผมติดตามหาข้อมูลเกี่ยวกับ อิสราเอล กับ ปาเลสไตน์ ครับ ส่วนใหญ่จะเป็นแนวประวัติศาสตร์เสียมาก เพราะผมมีความเชื่อส่วนตัวว่า การที่เราจะ...

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุนXiaomi Kingsmith Walking Pad

 Xiaomi Kingsmith Walking Pad R1 Pro/ R2 ลู่เดิน/วิ่งไฟฟ้า พับเก็บได้ สำหรับการออกกำลังกายภายในบ้าน >> คลิ๊กดูเพิ่มอีก


ป้ายกำกับ / Tag labels

2475 (1) กฎหมาย (4) กฐิน (2) กรรม (5) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (19) กรุงศรีอยุธยา (11) กล้องถ่ายภาพ (7) กลอน (4) กลาโหม (9) การเกษตร (7) การจัดเก็บ (2) การเมือง (50) การศึกษา (129) กิจกรรมกลางแจ้ง (2) กีฬา (3) เกษตร (2) เกี่ยวกับสัตว์ (12) ไกลกังวล (1) ขงจื้อ (1) ขนม (2) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ข้าว (3) ข่าวสาร (22) ขิง (1) เขมร (10) โขน (2) คณะราษฎร (10) คติธรรม (1) คนเล่านิทาน (14) ครู (6) ความเชื่อ (12) ความรู้ (149) คอมมิวนิสต์ (31) คำภีร์ (2) คำสอน (11) เครื่องบิน (7) เงินตรา (4) จอมพล ป. พิบูล (1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (13) จีน (53) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (5) ญี่ปุ่น (15) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (5) เดนมาร์ก (1) ต้นไม้ (4) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตา (1) เตือนภัย (16) แต่งงาน (1) ทรัพยากร (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (9) ท่องเที่ยว (27) ทะเล (3) ทัศนะ (49) ทำบุญ (5) ทำอาหาร (5) เทคโนโลยี (13) โทรศัพท์มือถือ (2) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรณี (1) ธรรมชาติ (8) ธรรมในคำกลอน (1) ธรรมะ (6) ธรรมาธิปไตย (2) ธุรกิจ (10) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นักบิน (1) นักเรียน (4) นางใน (1) นาซี (1) นายกรัฐมนตรี (3) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) นิวเคลียร์ (1) เนปาล (1) แนะนำสินค้า (36) โนรา (1) ในหลวง ร.10 (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (15) บริการ (3) บริหาร (3) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บัตรประชาชน (1) บุคคล (42) บุญ (3) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (5) โบราณวัตถุ (13) โบราณสถาน (6) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (52) ประท้วง (7) ประเทศไทย (174) ประวัติศาสตร์ (147) ปรัชญาชีวิต (21) ปรีดี (2) ปลูกต้นไม้ (3) ปูติน (1) ผลไม้ (1) ผลิต (3) ผิวสี (1) แผ่นดินไหว (1) ฝรั่งเศส (6) พม่า (6) พยาบาล (1) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระนเรศ (1) พระพุฒาจารย์ (1) พระพุทธเจ้า (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (10) พราหมณ์ (1) พิบูลสวัสดี (1) พิพิธภัณฑ์ (9) พุทธทาส (1) พุทธศาสนา (11) เพชรบุรี (3) เพลง (8) เพลงผ้า ปรพากย์ (1) แพทย์ (4) ฟาโรห์ (1) ไฟ (4) ไฟฉาย (1) ไฟฟ้า (1) ภัยพิบัติ (1) ภาคใต้ (6) ภาคอีสาน (1) ภาษา (9) ภาษิต (1) ภูเขาไฟ (1) ภูมิปัญญา (19) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (5) มาเลเซีย (1) มุมไบ (2) มุสลิม (2) แม่ (1) ไม้ไผ่ (1) ยา (1) ยิว (3) ยูนนาน (1) เยาวชน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (3) รัชกาลที่ ๕ (7) รัชกาลที่ ๖ (1) รัชกาลที่7 (8) รัชกาลที่ ๘ (5) รัฐประหาร (6) รัสเซีย (12) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (2) เรื่องเก่า (80) เรื่องเล่า (23) โรค (5) โรคระบาด (3) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (9) โรงเรียน (16) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ลัทธิ (2) ลัทธิมาร์กซ์ (2) ล้านนา (3) ลาว (4) เลือกตั้ง (9) โลก (5) โลกร้อน (3) วัฒนธรรม (2) วัด (14) วันแม่ (1) วันสำคัญ (5) วิทยาศาสตร์ (9) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศัพท์ (1) ศาสนา (36) ศิริราช (5) ศิลปะ (4) ศิลปาชีพ (1) เศรษฐกิจ (3) สงขลา (1) สงคราม (50) สถานีรถไฟ (1) สนามบิน (2) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (2) สมัยเมจิ (1) สยาม (12) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (2) สังคม (36) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (13) สื่อ (3) สุขภาพ (14) สุภาพจิต (6) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (31) หนังสือพิมพ์ (1) ห้องเรียน (4) เหมาเจ๋อตง (2) เหรียญ (1) อเมริกา (36) ออสเตรีย (1) อังกฤษ (6) อาชีพ (1) อาหาร (16) อาหารจานโปรด (9) อิตาลี (3) อินเดีย (8) อิสราเอล (3) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (4) ไอร์แลนด์ (1) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (6) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (114) startup (1) UNESCO (4) xiaomi (1)


Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand