ค้นหาบทความ 🙄

4/23/66

มะนาวแพง !! แล้วไง ?

การกินอาหาร  (ผลผลิตทางการเกษตร) ตามฤดูกาล และการบริโภคอาหารที่หลากหลาย เป็นส่วนหนึ่งของการมีสุขภาพที่ดี และเอื้ออำนวยต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และฟื้นฟูการผลิตที่ยั่งยืนของพวกเรา
     ช่วงเดือนมีนาคม เมษายน และ พฤษภาคม หรือยาวไปจนถึงมิถุนายนของทุกปี เป็นช่วงมะนาวแพง เพราะมะนาวเป็นพืชที่ต้องการน้ำในการให้ผล บางปี มะนาวราคาสูงถึงมากกว่าลูกละ ๑๐ บาทก็มี 

     และนี่ก็เป็นวัฎจักรของเกษตรกรรมตามฤดูกาล ที่จริงเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากนัก เพราะถึงแม้ราคามะนาวจะแพงแต่ก็ไม่มีผลผลิตออกมาขาย ซึ่งเมื่อถัวเฉลี่ยกับช่วงที่มะนาวราคาถูก ต้องเอามาใส่ถุงใบใหญ่ๆเร่ขาย ราคามะนาวที่สูงขึ้นตามฤดูกาลก็เป็นเรื่องที่ควรยอมรับได้ ? ... 

     จะว่าไปแล้ว  กลิ่นและรสเปรี้ยว ในอาหารไทยไม่ได้มีเฉพาะที่ได้มาจากมะนาวเท่านั้น เพียงแต่มะนาวเป็นที่นิยมมากกว่า หาได้ง่าย มีกลิ่นหอมของผิว (แต่ต้องใช้อย่างพอเหมาะ) และนำมาใช้สะดวก

      รสเปรี้ยวและกลิ่นที่ใช้ในการปรุงอาหารไทยนั้นมีหลากหลายมากกว่ามะนาว แน่นอนว่า ไม่อาจมาแทนที่มะนาวได้ทั้งหมด  แต่ก็ต้องยอมรับว่าพืชพรรณเหล่านี้ล้วนมีรสชาติ มีมนต์เสน่ห์สำหรับปรุงอาหารเฉพาะตัว อาทิ  ...  
 
 •  มะขาม .... ใช้ได้ทั้งฝักสด  มะขามสุกที่เก็บไว้ในรูปมะขามเปียกเก็บไว้ใช้ได้นานเป็นปี  หรือ ใบมะขามที่มีรสเปรี้ยวอ่อน ปรุงอาหารที่ให้รสเปรี้ยวหลากหลาย มะขามสด มักใช้เป็นส่วนผสมของน้ำพริก เช่น น้ำพริกมะขามสด ซึ่งให้ทั้งรสเปรี้ยว ฝาด มะขามเปียก ให้รสเปรี้ยวนุ่มนวล มีรสหวานแทรกกว่ามะขามสด ใช้ปรุงอาหารได้สารพัด เช่นแกงส้ม ต้มส้มต่างๆ ยอดมะขามอ่อน มีรสเปรี้ยวอ่อนๆ ใช้สำหรับต้มโคล้ง
 • มะดัน... เปรี้ยวแหลมจัดกว่ามะนาว มีกลิ่นเฉพาะ มะดัน มักใช้ทำน้ำพริก หรือ อาหารประเภทต้ม เช่น ต้มกะทิสายบัว โดยอาจใส่ทั้งลูก หรือฝานเอาเนื้อใส่บางส่วน

 • มะม่วง ...  มีรสเปรี้ยวมากน้อยตามแต่ละสายพันธุ์ หรือความแก่อ่อน ใช้ทำน้ำพริก แต่ที่นิยมมากคือใช้ในยำ หรือผสมในน้ำปรุงรสยำ เช่น ยำปลาดุกฟู

 • มะเฟือง ใช้ปรุงรสเปรี้ยวของน้ำพริก หรือยำ

 • สับปะรด  ให้รสเปรี้ยวปนหวานแล้วแต่สายพันธุ์ นิยมนำมาปรุงในแกงส้ม แกงคั่ว ต้ม รวมทั้งเป็นส่วนประกอบของอาหารอื่นๆที่ต้องการรสเปรี้ยวอ่อนๆปนรสหวาน เช่น ข้าวอบ เป็นต้น

 • มะกอก  มีนสเปรี้ยวไม่จัด แต่มีกลิ่นหอม เมื่อกินแล้วจะมีรสหวานน้อยๆ ติดลิ้น มีความฝาดจากเปลือกผสมด้วย นิยมปรุงในส้มตำ ยอดมะกอกอ่อนให้รสเปรี้ยวและฝาดนิดๆ กินเป็นผักแนม

 • ส้มจี๊ด มีรสเปรี้ยวแต่ ....ไม่ค่อยนิยมเหมือนมะนาว รสเปรี้ยวไม่จัด แต่ก็นำมาใช้ปรุงอาหาร ในฟิลิปินส์มีการใช้อย่างแพร่หลายเหมือนที่ในประเทศไทยใช้มะนาว

 • มะกรูด คนนิยมใช้ใบและผิวมะกรูดมาปรุงอาหาร แต่น้ำมะกรูดมีรสเปรี้ยวใช้แทนมะนาวหรือผสมกับมะนาวปรุงอาหารได้เช่นกัน โดยลดกลิ่นจากการปอกเอาเปลือกออก แล้วค่อยคั้นน้ำเอามาใช้

 • มะมุด เป็นไม้ผลสกุลเดียวกับมะม่วง นิยมใช้ปรุงแกงส้ม หั่นเป็นชิ้นหนาปานกลาง ลูกอ่อนไม่แก่เกินไปหั่นเป็นชิ้นๆกินเป็นผักแนมกับน้ำพริก

 • มะตาด  ที่ใช้ประกอบอาหารคือ มะตาดข้าวเหนียว เนื้อนิ่ม เส้นกากน้อย สีเขียวเข้ม รสเปรี้ยวอมฝาด ชาวมอญนิยมนำมาใช้แกงส้มและแกงคั่ว

 • มะปริง ใช้ตำน้ำพริก และให้รสเปรี้ยวในแกงส้ม

 • มะอึก ผลกลมมีขนอ่อนๆ ปกคลุม ผลอ่อนสีเขียวเมื่อสุกเป็นสีส้มอมเหลือง มีรสเปรี้ยวอ่อนๆ กลิ่นหอม นิยมใส่ในน้ำพริกได้น้ำพริกรสนัวอร่อย แกงคั่ว ยำ ใส่ในส้มตำ แกงส้ม

 • ตะลิงปลิง ให้รสเปรี้ยวไม่จัดนัก ใช้ใส่ในแกงส้ม โดยต้มทั้งผล

 • ส้มแขก เปรี้ยวจัด นิยมฝานเป็นชิ้นบางๆ ตากแห้งเก็บไว้ใช้ได้นาน นิยมปรุงแกงส้ม หรือต้มส้ม คล้ายๆมะขามเปียก

 • ชะมวง  ใช้ใบอ่อนในการปรุงอาหาร อาหารที่ขึ้นชื่อคือ ต้มส้มใส่ใบชะมวง และหมูชะมวง ของภาคตะวันออก

 • กระท้อน ใส่แกงส้ม แกงคั่ว ให้รสเปรี้ยวอมหวานเจือฝาดนิดๆ

 • ส้มจังกระ  ใช้ปรุงแกงเหลือง แกงเทโพ รสเปรี้ยวในผัดสะตอ ให้กลิ่นหอมเฉพาะตัวกลิ่นผสมระหว่างมะนาว กับมะกรูด

 • ส้มซ่า ใช้ทั้งใบ ผิว และน้ำส้มซ่า ปรุงอาหารที่มีรสและกลิ่นเฉพาะตัว โดยเฉพาะหมี่กรอบรสดั้งเดิมที่ผสมผิวส้มซ่าใส่เพื่อปรุงรสให้ความหอม

 • ส้มป่อย ใบอ่อนให้รสเปรี้ยว กินเป็นผักสดร่วมกับลาบ แจ่ว หรือนำมาปรุงรส เช่น ต้มปลา เนื้อเปื่อย หรือนำมาปรุงเป็นอาหาร เช่น แกงส้ม ต้มส้ม ต้มข่าไก่ ใส่ในแกงปลาหรือเนื้อเพิ่มรสเปรี้ยว

 • ออบแอบ  ใช้ยอด ใบเพสลาด หรือใบแก่ นำมาประกอบอาหารให้มีรสเปรี้ยว ในภาคอีสานนิยมนำมาใช้ใส่แกงเห็ด ต้มไก่ ต้มปลา

 • เถาคัน หรือ เขาคัน เป็นไม้เลื้อย ทางภาคใต้ใช้ผลดิบของเถาคันขาวซึ่งให้รสเปรี้ยวสำหรับทำแกงส้ม

 • แตงเปรี้ยว เป็นแตงพื้นเมืองของไทย มีรสเปรี้ยว ไปจนถึงเปรี้ยวจัด ใช้ใส่แกงส้ม ยำ หรือปรุงน้ำพริกให้รสเปรี้ยว ผลยังกินเป็นผักสด จิ้มน้ำพริก หรือผัดใส่ไข่ ก็ได้

 • ระกำ มีรสเปรี้ยวและกลิ่มหอมมากเฉพาะตัว นิยมปรุงน้ำพริก หรืออาหารประเภทต้ม และต้มยำ

 • หลุมพี คล้ายกับระกำและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ทางภาคใต้นิยมปรุงน้ำพริก

 • น้ำส้มโหนด คือน้ำส้มสายชูหมักซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการทำน้ำตาลโตนด รสเปรี้ยวหอมเฉพาะตัว นิยมใช้ในการปรุงแต่งรสชาดอาหารของชาวคาบสมุทรสทิงพระ เช่น แกงส้ม ต้มส้ม พริกน้ำส้ม น้ำจิ้ม อาจาด เป็นต้น

การกินอาหารตามฤดูกาล การบริโภคที่หลากหลาย เป็นส่วนหนึ่งของการมีสุขภาพที่ดี และเอื้ออำนวยต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูการผลิตที่ยั่งยืนของพวกเราเครดิตภาพและข้อมูลโดย : เพจ facebook : นิเวศเกษตร Biodiversity and Agroecology
| ให้ความรู้และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ เกษตรกรรมเชิงนิเวศ

 

 


Admin Bee

Author & Editor

ความรู้รอบตัวสั้นๆ 🌱 Miscellaneous บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ สังคม , ทัศนะ - Social Views , ประวัติศาสตร์ , วัฒนธรรม ,ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ


เครื่องดื่มมหัศจรรย์ เพื่อสุขภาพที่ดี


  ชาหมักคอมบูชะ Scoby doit  


“ จุลินทรีย์ โพรไบโอติก ที่มีอยู่ในชาหมัก คอมบูชะ ( Kombucha ) สามารถแก้ไขปัญหาของระบบทางเดินอาหาร และลำไส้”
KOMBUCHA ORIGINAL 101 / by Scoby Do it 💖

    เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ คอมบูชา หรือ คอมบูชะ ( Kombucha ) Scoby do it คือ เครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการหมัก มีสรรพคุณทางยา โดยมี “จุลินทรีย์ โพรไบโอติก Probiotics” ที่เป็นพระเอกของเครื่องดื่มชนิดนี้ “จุลินทรีย์” ที่อยู่ในชาหมักที่เกิดจากการหมักชา จะมี สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และอาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง และโรคอัลไซเมอร์ได้ 

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

พิน็อกคิโอ Pinocchio

สังคมไทย ต้องช่วยกันจับโกหกพวกนักการเมือง เพราะคนโกหกไม่ควรมีที่ยืน ถ้านักการเมืองโกหกประชาชนได้แม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อย อำพรางความจริง พูด...

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุนป้ายกำกับ / Tag labels

กฎหมาย (3) กฐิน (2) กรรม (4) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (17) กรุงศรีอยุธยา (9) กล้องถ่ายภาพ (6) กลอน (1) กลาโหม (8) การเกษตร (2) การจัดเก็บ (2) การเมือง (22) การศึกษา (95) กิจกรรมกลางแจ้ง (2) กีฬา (3) เกษตร (1) เกี่ยวกับสัตว์ (11) ไกลกังวล (1) ขนม (1) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ขันที (1) ข้าว (2) ข่าวสาร (21) ขิง (1) เขมร (9) โขน (2) คณะราษฎร (4) คนเล่านิทาน (12) ครู (4) ความเชื่อ (4) ความรู้ (113) คอมมิวนิสต์ (23) คำภีร์ (1) คำสอน (1) เครื่องบิน (6) เงินตรา (3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (10) จีน (47) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (2) ญี่ปุ่น (12) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (3) เดนมาร์ก (1) ต้นไม้ (2) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตา (1) เตือนภัย (12) แต่งงาน (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (9) ท่องเที่ยว (26) ทะเล (2) ทัศนะ (22) ทำบุญ (2) ทำอาหาร (4) เทคโนโลยี (12) โทรศัพท์มือถือ (2) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรรมชาติ (4) ธรรมะ (2) ธรรมาธิปไตย (1) ธุรกิจ (7) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นางใน (2) นาซี (1) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) แนะนำสินค้า (26) โนรา (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (11) บริการ (2) บริหาร (2) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บัตรประชาชน (1) บุคคล (39) บุญ (2) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (5) โบราณวัตถุ (11) โบราณสถาน (3) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (28) ประท้วง (2) ประเทศไทย (130) ประวัติศาสตร์ (120) ปรัชญาชีวิต (17) ปลูกต้นไม้ (2) ปูติน (1) ผลิต (2) ผิวสี (1) แผ่นดินไหว (1) ฝรั่งเศส (2) พม่า (6) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระนเรศ (1) พระพุฒาจารย์ (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (7) พราหมณ์ (1) พิพิธภัณฑ์ (6) เพชรบุรี (2) เพลง (6) เพลงผ้า ปรพากย์ (1) แพทย์ (2) ฟาโรห์ (1) ไฟ (4) ไฟฉาย (1) ไฟฟ้า (1) ภาคใต้ (5) ภาคอีสาน (1) ภาษา (6) ภูมิปัญญา (13) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (5) มุมไบ (2) มุสลิม (2) แม่ (1) ไม้ไผ่ (1) ยิว (2) ยูนนาน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (3) รัชกาลที่ ๕ (6) รัชกาลที่7 (6) รัชกาลที่ ๘ (2) รัสเซีย (12) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (1) เรื่องเก่า (71) เรื่องเล่า (13) โรค (2) โรคระบาด (3) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (5) โรงเรียน (11) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ลัทธิ (1) ล้านนา (2) ลาว (4) เลือกตั้ง (7) โลก (3) โลกร้อน (1) วัด (10) วันสำคัญ (2) วิทยาศาสตร์ (8) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศาสนา (29) ศิริราช (4) ศิลปะ (4) ศิลปาชีพ (1) เศรษฐกิจ (2) สงขลา (1) สงคราม (38) สถานีรถไฟ (1) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (1) สมัยเมจิ (1) สยาม (12) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (2) สังคม (29) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (9) สุขภาพ (11) สุภาพจิต (3) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (22) ห้องเรียน (3) เหมาเจ๋อตง (1) เหรียญ (1) อเมริกา (28) ออสเตรีย (1) อังกฤษ (3) อาหาร (10) อาหารจานโปรด (6) อิตาลี (2) อินเดีย (8) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (4) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (6) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (88) startup (1) UNESCO (3) xiaomi (1)

Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand