ค้นหาบทความ 🙄

6/03/65

Platinum Jubilee พิธีเฉลิมฉลองสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

สถาบันพระมหากษัตริย์ของอังกฤษ มีความเหมือนหรือแตกต่างกับของไทยอย่างไร ?  Platinum Jubilee คือ  พิธีเฉลิมฉลองสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ครองราชย์ครบ 70 ปี  

พิธีเฉลิมฉลองสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

Platinum Jubilee 2022
พิธีเฉลิมฉลองสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ครองราชย์ครบ 70 ปี
.... โดย อัษฎางค์ ยมนาค

สถาบันพระมหากษัตริย์ของอังกฤษ มีความเหมือน หรือแตกต่าง กับของไทยอย่างไร ?

     การที่ประเทศยังคง Royal Families มีพระราชพิธี มีอะไรต่างๆ นานา แบบนี้นั้น ผมว่า มันแสดงถึงความศิวิไลซ์ ที่สืบทอดความมีอารยธรรม จารีตประเพณี มายาวนานของชนชาติ ไม่ใช่ความเลื่อมล้ำของชนชั้น ส่วนกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ คือพวกบั่นทอนหรือมุ่งทำลายความศิวิไลซ์ของชาติ มากกว่าที่จะเป็นการเรียกร้องสิทธิความเสมอภาค ซึ่งเป็นคนละเรื่องเดียวกัน

ชาติตะวันตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโลกในปัจจุบันคือสหรัฐอเมริกา .. 

   ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ไม่ใช่เพราะการปกครองแบบสาธารณรัฐ จะทำให้ประเทศทันสมัยเจริญรุ่งเรืองกว่า การปกครองในแบบราชอาณาจักร แต่อย่างใด ..

เพียงแต่ .... ตั้งแต่จุดเริ่มต้นหลังจากประกาศอิสระภาพจากอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศของตนเองซึ่งก็ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์อยู่แล้ว ...

กรีซและอิตาลี คืออดีต กรีกและโรมัน 
๒ ประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมของชาวตะวันตกก็เคยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ที่ปัจจุบันกลายเป็นสาธารณรัฐ สาเหตุเพราะการล้มสลายทางการเมือง ...

แม้แต่ฝรั่งเศส  ก็เคยยิ่งใหญ่มาก่อนอังกฤษ แต่การล้มสลายทางการเมือง ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์หายไป ...

จีนก็เช่นกัน ราชวงศ์สุดท้ายของจีน คือ ราชวังศ์แมนจู ซึ่งไม่ใช่จีนแท้ แต่เป็นชนเผ่าป่าเถื่อนนอกเมือง ที่ชาวจีนไม่มีความจงรักภักดี

ญี่ปุ่น มหาอำนาจแห่งเอเชีย   เคยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของโลก หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ปัจจุบัน เพิ่งถูกจีนแซงหน้า ก็ยังคงเป็นปกครองแบบราชอาณาจักร ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ..

อังกฤษ คือตัวอย่างที่ดีที่สุด ของปกครองแบบราชอาณาจักร ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เชื่อว่า มีหลายคนยังสงสัยว่า ประเทศอังกฤษ มีขนาดใกล้เคียงกับประเทศไทย แต่ทำไมยังคงความยิ่งใหญ่ระดับโลก ?  
📜  อ้างอิงจากข้อมูลของ BBC   

"ประเทศอังกฤษ ยังคงเป็นผู้นำของประเทศในเครือจักรภพของอังกฤษ ที่ประกอบไปด้วย ๕๓ ประเทศ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร ยังคงเป็นประมุขของเครือจักภพ" 
หากเอาอาณาเขตของชาติสมาชิกทั้งหมดมารวมกัน ก็จะกินเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาล คิดเป็น 1 ใน 4 ของผืนดินในโลกเครือจักรภพอังกฤษ มีประชากรเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรโลก โดยมีประชากรอยู่ราว 2,400 ล้านคน จากประชากรทั้งโลก 7,400 ล้านคน
  • แคนาดา ประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก
  • ออสเตรเลีย ประเทศมหาอำนาจอันดับ 6 ของโลก ยังคงมีพระมหากษัตริย์ของอังกฤษเป็นประมุข
ประเทศสมาชิกของเครือจักรภพแห่งชาติอังกฤษ มีอำนาจปกครองตนเองโดยเสรี แต่จะยังคงแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อังกฤษ ... 

 

ประเทศอังกฤษ ยังคงเป็นผู้นำของประเทศในเครือจักรภพของอังกฤษ


ในเมืองไทย ฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หลอกเยาวชนและประชาชนคนไทยว่า ต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์มีอำนาจมากเกินและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ !!!??

มาลองดูพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ของอังกฤษด้วยกัน ... 
พระราชอำนาจของพระราชินีอังกฤษ ได้แก่ ...
  • ทรงมีสิทธิ ที่จะปฏิเสธนายกรัฐมนตรี ที่ไม่เหมาะกับรัฐตามพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์   ในประวัติศาสตร์ของบริเตนใหญ่ (ประเทศอังกฤษ) สมเด็จพระนางเลยเอลิซาเบธที่ 2 เคยแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์ถึง 2 ครั้ง นอกจากนี้ สมเด็จพระราชินีสามารถยุบสภาได้ด้วยเสียงสนับสนุน 2/3 จากสภา
  • ทรงเป็นจอมทัพ ผู้มีสิทธิประกาศสงครามหรือยุติสงคราม 
  • ทุกสัปดาห์ นายกรัฐมนตรีต้องเข้ามาถวายการรายงาน เรื่องการบริหารราชการ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ต่อสมเด็จพระราชินีเพื่อ "แลกเปลี่ยนความคิดเห็น"
นอกจากนี้ คณะองคมนตรี ต้องส่งเอกสารที่ต้องใช้เพื่อการศึกษา หรือเพื่อให้คำปรึกษา ส่งไปยังสมเด็จพระราชินีทุกวัน ... 

ที่สำคัญ ประชาชนอังกฤษไม่สามารถฟ้องร้องเอาผิดต่อพระมหากษัตริย์ได้ 

ในขณะที่ในเมืองไทย ฝ่ายที่เป็นปฏิปัคต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หลอกเด็กให้ออกมาเรียกร้องให้ยกเลิก กฎหมายมาตรา 112 อันเป็นกฎหมายเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 

พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของไทย รัฐบาลในขณะนั้น ใช้งบประมาณในการจัดงาน ๔๐๐ ล้านบาท
และเมื่อ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นับเป็น ๗๐ ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ มิได้มีงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากทรงพระประชวรและสวรรคตในปีเดียวกันเมื่อ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
Platinum Jubilee 2022 
พระราชพิธี เฉลิมฉลองสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ครองราชย์ครบ 70 ปี

 " ใช้งบประมาณเกือบ £30 million หรือราว 1,300 ล้านบาท "

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
God Save the Queen


บทความโดย :  อัษฎางค์ ยมนาค
ข้อมูล และภาพ :  https://platinumjubilee.gov.uk/


 


Admin Bee

Author & Editor

ความรู้รอบตัวสั้นๆ 🌱 Miscellaneous บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ สังคม , ทัศนะ - Social Views , ประวัติศาสตร์ , วัฒนธรรม ,ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ


กระเป๋าหนังแท้ แบรนด์ไทย


  Smart Wallet bi-fold 


“The art of painted edges.”
100% Handstitcing Made with 💖

    กระเป๋าสตางค์หนังแท้ ที่ใช้กรรมวิธี การตัดเย็บด้วยมือ ( Hand-stitcing 100% ) จากวัสดุหนังแท้ ชนิดฟอกฝาด ที่มีคุณลักษณะ ของความแข็งแกร่ง ทำให้มีอายุการใช้งานสูง ดีไซน์การออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายกระทัดรัด ช่อง full-lengthbillfold อยู่ด้านนอก

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

ศิราณี คือใคร ?

"ศิราณี" คือ นามปากกา ของคอลัมนิสต์ ท่านหนึ่ง ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ นิตยสาร "ขวัญเรือน"   นักตอบปัญหาชีวิต และเป็นผู...

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุน

ชุด Top Bestseller Set ประกอบด้วยหนังสือขายดี จำนวน 2 เล่ม | ศึกชิงพระคลังข้างที่ ๒๔๗๕ จากปล้นพระราชทรัพย์ถึงคดีสวรรคต ร.๘ และ สถาบันกษัตริย์ ความจริงที่ถูกบิดเบือน    

ป้ายกำกับ / Tag labels

กฎหมาย (2) กฐิน (2) กรรม (4) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (17) กรุงศรีอยุธยา (9) กล้องถ่ายภาพ (6) กลาโหม (7) การจัดเก็บ (1) การเมือง (5) การศึกษา (80) กิจกรรมกลางแจ้ง (1) กีฬา (2) เกษตร (1) เกี่ยวกับสัตว์ (10) ไกลกังวล (1) ขนม (1) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ขันที (1) ข้าว (1) ข่าวสาร (18) ขิง (1) เขมร (9) โขน (2) คณะราษฎร (4) คนเล่านิทาน (11) ครู (4) ความรู้ (88) คอมมิวนิสต์ (15) เครื่องบิน (4) เงินตรา (3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (9) จีน (40) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (2) ญี่ปุ่น (7) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (3) เดนมาร์ก (1) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตือนภัย (11) แต่งงาน (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (8) ท่องเที่ยว (24) ทะเล (2) ทัศนะ (19) ทำบุญ (2) เทคโนโลยี (10) โทรศัพท์มือถือ (2) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรรมชาติ (4) ธรรมะ (1) ธุรกิจ (6) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นางใน (2) นาซี (1) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) แนะนำสินค้า (18) โนรา (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (9) บริการ (1) บริหาร (1) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บุคคล (33) บุญ (2) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (3) โบราณวัตถุ (11) โบราณสถาน (3) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (9) ประท้วง (1) ประเทศไทย (100) ประวัติศาสตร์ (107) ปรัชญาชีวิต (16) ปูติน (1) ผลิต (2) ผิวสี (1) ฝรั่งเศส (2) พม่า (5) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระพุฒาจารย์ (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (6) พิพิธภัณฑ์ (5) เพชรบุรี (2) เพลง (6) แพทย์ (2) ฟาโรห์ (1) ไฟ (2) ไฟฉาย (1) ภาคใต้ (3) ภาคอีสาน (1) ภาษา (5) ภูมิปัญญา (6) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (3) มุมไบ (2) มุสลิม (2) ไม้ไผ่ (1) ยิว (1) ยูนนาน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (3) รัชกาลที่ ๕ (5) รัชกาลที่7 (5) รัชกาลที่ ๘ (1) รัสเซีย (9) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (1) เรื่องเก่า (68) เรื่องเล่า (9) โรค (1) โรคระบาด (1) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (5) โรงเรียน (10) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ล้านนา (2) ลาว (4) เลือกตั้ง (1) โลกร้อน (1) วัด (10) วันสำคัญ (2) วิทยาศาสตร์ (8) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศาสนา (23) ศิริราช (4) ศิลปะ (3) ศิลปาชีพ (1) สงขลา (1) สงคราม (32) สถานีรถไฟ (1) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (1) สมัยเมจิ (1) สยาม (10) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (1) สังคม (26) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (5) สุขภาพ (9) สุภาพจิต (3) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (20) ห้องเรียน (2) เหมาเจ๋อตง (1) เหรียญ (1) อเมริกา (23) อังกฤษ (3) อาหาร (5) อาหารจานโปรด (3) อิตาลี (2) อินเดีย (8) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (3) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (4) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (64) startup (1) UNESCO (3) xiaomi (1)

Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand