ค้นหาบทความ 🙄

6/03/65

Platinum Jubilee พิธีเฉลิมฉลองสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

สถาบันพระมหากษัตริย์ของอังกฤษ มีความเหมือนหรือแตกต่างกับของไทยอย่างไร ?  Platinum Jubilee คือ  พิธีเฉลิมฉลองสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ครองราชย์ครบ 70 ปี  

พิธีเฉลิมฉลองสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

Platinum Jubilee 2022
พิธีเฉลิมฉลองสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ครองราชย์ครบ 70 ปี
.... โดย อัษฎางค์ ยมนาค

สถาบันพระมหากษัตริย์ของอังกฤษ มีความเหมือน หรือแตกต่าง กับของไทยอย่างไร ?

     การที่ประเทศยังคง Royal Families มีพระราชพิธี มีอะไรต่างๆ นานา แบบนี้นั้น ผมว่า มันแสดงถึงความศิวิไลซ์ ที่สืบทอดความมีอารยธรรม จารีตประเพณี มายาวนานของชนชาติ ไม่ใช่ความเลื่อมล้ำของชนชั้น ส่วนกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ คือพวกบั่นทอนหรือมุ่งทำลายความศิวิไลซ์ของชาติ มากกว่าที่จะเป็นการเรียกร้องสิทธิความเสมอภาค ซึ่งเป็นคนละเรื่องเดียวกัน

ชาติตะวันตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโลกในปัจจุบันคือสหรัฐอเมริกา .. 

   ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ไม่ใช่เพราะการปกครองแบบสาธารณรัฐ จะทำให้ประเทศทันสมัยเจริญรุ่งเรืองกว่า การปกครองในแบบราชอาณาจักร แต่อย่างใด ..

เพียงแต่ .... ตั้งแต่จุดเริ่มต้นหลังจากประกาศอิสระภาพจากอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศของตนเองซึ่งก็ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์อยู่แล้ว ...

กรีซและอิตาลี คืออดีต กรีกและโรมัน 
๒ ประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมของชาวตะวันตกก็เคยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ที่ปัจจุบันกลายเป็นสาธารณรัฐ สาเหตุเพราะการล้มสลายทางการเมือง ...

แม้แต่ฝรั่งเศส  ก็เคยยิ่งใหญ่มาก่อนอังกฤษ แต่การล้มสลายทางการเมือง ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์หายไป ...

จีนก็เช่นกัน ราชวงศ์สุดท้ายของจีน คือ ราชวังศ์แมนจู ซึ่งไม่ใช่จีนแท้ แต่เป็นชนเผ่าป่าเถื่อนนอกเมือง ที่ชาวจีนไม่มีความจงรักภักดี

ญี่ปุ่น มหาอำนาจแห่งเอเชีย   เคยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของโลก หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ปัจจุบัน เพิ่งถูกจีนแซงหน้า ก็ยังคงเป็นปกครองแบบราชอาณาจักร ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ..

อังกฤษ คือตัวอย่างที่ดีที่สุด ของปกครองแบบราชอาณาจักร ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เชื่อว่า มีหลายคนยังสงสัยว่า ประเทศอังกฤษ มีขนาดใกล้เคียงกับประเทศไทย แต่ทำไมยังคงความยิ่งใหญ่ระดับโลก ?  
📜  อ้างอิงจากข้อมูลของ BBC   

"ประเทศอังกฤษ ยังคงเป็นผู้นำของประเทศในเครือจักรภพของอังกฤษ ที่ประกอบไปด้วย ๕๓ ประเทศ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร ยังคงเป็นประมุขของเครือจักภพ" 
หากเอาอาณาเขตของชาติสมาชิกทั้งหมดมารวมกัน ก็จะกินเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาล คิดเป็น 1 ใน 4 ของผืนดินในโลกเครือจักรภพอังกฤษ มีประชากรเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรโลก โดยมีประชากรอยู่ราว 2,400 ล้านคน จากประชากรทั้งโลก 7,400 ล้านคน
  • แคนาดา ประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก
  • ออสเตรเลีย ประเทศมหาอำนาจอันดับ 6 ของโลก ยังคงมีพระมหากษัตริย์ของอังกฤษเป็นประมุข
ประเทศสมาชิกของเครือจักรภพแห่งชาติอังกฤษ มีอำนาจปกครองตนเองโดยเสรี แต่จะยังคงแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อังกฤษ ... 

 

ประเทศอังกฤษ ยังคงเป็นผู้นำของประเทศในเครือจักรภพของอังกฤษ


ในเมืองไทย ฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หลอกเยาวชนและประชาชนคนไทยว่า ต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์มีอำนาจมากเกินและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ !!!??

มาลองดูพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ของอังกฤษด้วยกัน ... 
พระราชอำนาจของพระราชินีอังกฤษ ได้แก่ ...
  • ทรงมีสิทธิ ที่จะปฏิเสธนายกรัฐมนตรี ที่ไม่เหมาะกับรัฐตามพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์   ในประวัติศาสตร์ของบริเตนใหญ่ (ประเทศอังกฤษ) สมเด็จพระนางเลยเอลิซาเบธที่ 2 เคยแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์ถึง 2 ครั้ง นอกจากนี้ สมเด็จพระราชินีสามารถยุบสภาได้ด้วยเสียงสนับสนุน 2/3 จากสภา
  • ทรงเป็นจอมทัพ ผู้มีสิทธิประกาศสงครามหรือยุติสงคราม 
  • ทุกสัปดาห์ นายกรัฐมนตรีต้องเข้ามาถวายการรายงาน เรื่องการบริหารราชการ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ต่อสมเด็จพระราชินีเพื่อ "แลกเปลี่ยนความคิดเห็น"
นอกจากนี้ คณะองคมนตรี ต้องส่งเอกสารที่ต้องใช้เพื่อการศึกษา หรือเพื่อให้คำปรึกษา ส่งไปยังสมเด็จพระราชินีทุกวัน ... 

ที่สำคัญ ประชาชนอังกฤษไม่สามารถฟ้องร้องเอาผิดต่อพระมหากษัตริย์ได้ 

ในขณะที่ในเมืองไทย ฝ่ายที่เป็นปฏิปัคต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หลอกเด็กให้ออกมาเรียกร้องให้ยกเลิก กฎหมายมาตรา 112 อันเป็นกฎหมายเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 

พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของไทย รัฐบาลในขณะนั้น ใช้งบประมาณในการจัดงาน ๔๐๐ ล้านบาท
และเมื่อ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นับเป็น ๗๐ ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ มิได้มีงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากทรงพระประชวรและสวรรคตในปีเดียวกันเมื่อ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
Platinum Jubilee 2022 
พระราชพิธี เฉลิมฉลองสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ครองราชย์ครบ 70 ปี

 " ใช้งบประมาณเกือบ £30 million หรือราว 1,300 ล้านบาท "

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
God Save the Queen


บทความโดย :  อัษฎางค์ ยมนาค
ข้อมูล และภาพ :  https://platinumjubilee.gov.uk/  จากปลายปากกาของโรเบิร์ต ฮาร์ดแมน นักข่าวผู้สามารถเข้าถึงข้อมูลสุด exclusive ของราชวงศ์อังกฤษ  


หนังสือ “Queen of the World”
พระราชประวัติของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 นี่ไม่ใช่แค่หนังสือชีวประวัติที่บอกเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ประสูติจนสวรรคต 💖

    ทว่า หนังสือจะพาผู้อ่านเดินทางไปพร้อมกับควีนฯ ขณะพระองค์ปฏิสัมพันธ์และข้องเกี่ยวในเหตุการณ์สำคัญทั้งในประเทศเครือจักรภพและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก อีกทั้งเผยให้เห็นวิธีการวางนโยบายทางการทูตที่ทำให้พระองค์เป็นราชินีผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่แค่ในประเทศ แต่ยังเป็นใหญ่ในเครือจักรภพด้วย พบกับบทสัมภาษณ์เชิงลึกของเอกอัครราชทูต บุคคลผู้ใกล้ชิดในวัง รวมถึงบรรดาเชื้อพระวงศ์ จากปลายปากกาของโรเบิร์ต ฮาร์ดแมน นักข่าวผู้สามารถเข้าถึงข้อมูลสุด exclusive ของราชวงศ์อังกฤษ มีความเชี่ยวชาญในประวัติราชวงศ์โดยเฉพาะ

   >> ดูเพิ่มเติม 

 


Admin Bee

สนับสนุน Misc.Today

นี่คือ ลิ้งค์พันธมิตร หรือที่เรียกว่า affiliate link ซึ่งหมายความว่า... หากคุณคลิ๊กลิ้งค์นี้ และซื้อผลิตภัณฑ์ อะไรก็ได้ ฉันจะได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อย สิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนเว็บไซด์ และช่วยให้กำลังใจเราต่อไป 

คุณอาจสนใจ

เครื่องดื่มมหัศจรรย์ เพื่อสุขภาพที่ดี


  ชาหมักคอมบูชะ Scoby doit  “ จุลินทรีย์ โพรไบโอติก ที่มีอยู่ในชาหมัก คอมบูชะ ( Kombucha ) สามารถแก้ไขปัญหาของระบบทางเดินอาหาร และลำไส้”

KOMBUCHA ORIGINAL 101 / by Scoby Do it 💖
    เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ คอมบูชา หรือ คอมบูชะ ( Kombucha ) Scoby do it คือ เครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการหมัก มีสรรพคุณทางยา โดยมี “จุลินทรีย์ โพรไบโอติก Probiotics” ที่เป็นพระเอกของเครื่องดื่มชนิดนี้ “จุลินทรีย์” ที่อยู่ในชาหมักที่เกิดจากการหมักชา จะมี สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และอาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง และโรคอัลไซเมอร์ได้ 

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

คริสเตียนไซออนนิสท์ คือใคร ? - Christian Zionist

ช่วงนี้ ผมติดตามหาข้อมูลเกี่ยวกับ อิสราเอล กับ ปาเลสไตน์ ครับ ส่วนใหญ่จะเป็นแนวประวัติศาสตร์เสียมาก เพราะผมมีความเชื่อส่วนตัวว่า การที่เราจะ...

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุนXiaomi Kingsmith Walking Pad

 Xiaomi Kingsmith Walking Pad R1 Pro/ R2 ลู่เดิน/วิ่งไฟฟ้า พับเก็บได้ สำหรับการออกกำลังกายภายในบ้าน >> คลิ๊กดูเพิ่มอีก


ป้ายกำกับ / Tag labels

2475 (1) กฎหมาย (4) กฐิน (2) กรรม (5) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (19) กรุงศรีอยุธยา (11) กล้องถ่ายภาพ (7) กลอน (4) กลาโหม (9) การเกษตร (7) การจัดเก็บ (2) การเมือง (50) การศึกษา (129) กิจกรรมกลางแจ้ง (2) กีฬา (3) เกษตร (2) เกี่ยวกับสัตว์ (12) ไกลกังวล (1) ขงจื้อ (1) ขนม (2) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ข้าว (3) ข่าวสาร (22) ขิง (1) เขมร (10) โขน (2) คณะราษฎร (10) คติธรรม (1) คนเล่านิทาน (14) ครู (6) ความเชื่อ (12) ความรู้ (149) คอมมิวนิสต์ (31) คำภีร์ (2) คำสอน (11) เครื่องบิน (7) เงินตรา (4) จอมพล ป. พิบูล (1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (13) จีน (53) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (5) ญี่ปุ่น (15) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (5) เดนมาร์ก (1) ต้นไม้ (4) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตา (1) เตือนภัย (16) แต่งงาน (1) ทรัพยากร (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (9) ท่องเที่ยว (27) ทะเล (3) ทัศนะ (49) ทำบุญ (5) ทำอาหาร (5) เทคโนโลยี (13) โทรศัพท์มือถือ (2) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรณี (1) ธรรมชาติ (8) ธรรมในคำกลอน (1) ธรรมะ (6) ธรรมาธิปไตย (2) ธุรกิจ (10) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นักบิน (1) นักเรียน (4) นางใน (1) นาซี (1) นายกรัฐมนตรี (3) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) นิวเคลียร์ (1) เนปาล (1) แนะนำสินค้า (36) โนรา (1) ในหลวง ร.10 (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (15) บริการ (3) บริหาร (3) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บัตรประชาชน (1) บุคคล (42) บุญ (3) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (5) โบราณวัตถุ (13) โบราณสถาน (6) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (52) ประท้วง (7) ประเทศไทย (174) ประวัติศาสตร์ (147) ปรัชญาชีวิต (21) ปรีดี (2) ปลูกต้นไม้ (3) ปูติน (1) ผลไม้ (1) ผลิต (3) ผิวสี (1) แผ่นดินไหว (1) ฝรั่งเศส (6) พม่า (6) พยาบาล (1) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระนเรศ (1) พระพุฒาจารย์ (1) พระพุทธเจ้า (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (10) พราหมณ์ (1) พิบูลสวัสดี (1) พิพิธภัณฑ์ (9) พุทธทาส (1) พุทธศาสนา (11) เพชรบุรี (3) เพลง (8) เพลงผ้า ปรพากย์ (1) แพทย์ (4) ฟาโรห์ (1) ไฟ (4) ไฟฉาย (1) ไฟฟ้า (1) ภัยพิบัติ (1) ภาคใต้ (6) ภาคอีสาน (1) ภาษา (9) ภาษิต (1) ภูเขาไฟ (1) ภูมิปัญญา (19) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (5) มาเลเซีย (1) มุมไบ (2) มุสลิม (2) แม่ (1) ไม้ไผ่ (1) ยา (1) ยิว (3) ยูนนาน (1) เยาวชน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (3) รัชกาลที่ ๕ (7) รัชกาลที่ ๖ (1) รัชกาลที่7 (8) รัชกาลที่ ๘ (5) รัฐประหาร (6) รัสเซีย (12) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (2) เรื่องเก่า (80) เรื่องเล่า (23) โรค (5) โรคระบาด (3) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (9) โรงเรียน (16) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ลัทธิ (2) ลัทธิมาร์กซ์ (2) ล้านนา (3) ลาว (4) เลือกตั้ง (9) โลก (5) โลกร้อน (3) วัฒนธรรม (2) วัด (14) วันแม่ (1) วันสำคัญ (5) วิทยาศาสตร์ (9) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศัพท์ (1) ศาสนา (36) ศิริราช (5) ศิลปะ (4) ศิลปาชีพ (1) เศรษฐกิจ (3) สงขลา (1) สงคราม (50) สถานีรถไฟ (1) สนามบิน (2) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (2) สมัยเมจิ (1) สยาม (12) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (2) สังคม (36) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (13) สื่อ (3) สุขภาพ (14) สุภาพจิต (6) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (31) หนังสือพิมพ์ (1) ห้องเรียน (4) เหมาเจ๋อตง (2) เหรียญ (1) อเมริกา (36) ออสเตรีย (1) อังกฤษ (6) อาชีพ (1) อาหาร (16) อาหารจานโปรด (9) อิตาลี (3) อินเดีย (8) อิสราเอล (3) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (4) ไอร์แลนด์ (1) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (6) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (114) startup (1) UNESCO (4) xiaomi (1)


Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand