ผู้สนับสนุน6/03/65

Platinum Jubilee พิธีเฉลิมฉลองสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

สถาบันพระมหากษัตริย์ของอังกฤษ มีความเหมือนหรือแตกต่างกับของไทยอย่างไร ?  Platinum Jubilee คือ  พิธีเฉลิมฉลองสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ครองราชย์ครบ 70 ปี  

พิธีเฉลิมฉลองสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

Platinum Jubilee 2022
พิธีเฉลิมฉลองสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ครองราชย์ครบ 70 ปี
.... โดย อัษฎางค์ ยมนาค

สถาบันพระมหากษัตริย์ของอังกฤษ มีความเหมือน หรือแตกต่าง กับของไทยอย่างไร ?

     การที่ประเทศยังคง Royal Families มีพระราชพิธี มีอะไรต่างๆ นานา แบบนี้นั้น ผมว่า มันแสดงถึงความศิวิไลซ์ ที่สืบทอดความมีอารยธรรม จารีตประเพณี มายาวนานของชนชาติ ไม่ใช่ความเลื่อมล้ำของชนชั้น ส่วนกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ คือพวกบั่นทอนหรือมุ่งทำลายความศิวิไลซ์ของชาติ มากกว่าที่จะเป็นการเรียกร้องสิทธิความเสมอภาค ซึ่งเป็นคนละเรื่องเดียวกัน

ชาติตะวันตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโลกในปัจจุบันคือสหรัฐอเมริกา .. 

   ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ไม่ใช่เพราะการปกครองแบบสาธารณรัฐ จะทำให้ประเทศทันสมัยเจริญรุ่งเรืองกว่า การปกครองในแบบราชอาณาจักร แต่อย่างใด ..

เพียงแต่ .... ตั้งแต่จุดเริ่มต้นหลังจากประกาศอิสระภาพจากอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศของตนเองซึ่งก็ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์อยู่แล้ว ...

กรีซและอิตาลี คืออดีต กรีกและโรมัน 
๒ ประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมของชาวตะวันตกก็เคยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ที่ปัจจุบันกลายเป็นสาธารณรัฐ สาเหตุเพราะการล้มสลายทางการเมือง ...

แม้แต่ฝรั่งเศส  ก็เคยยิ่งใหญ่มาก่อนอังกฤษ แต่การล้มสลายทางการเมือง ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์หายไป ...

จีนก็เช่นกัน ราชวงศ์สุดท้ายของจีน คือ ราชวังศ์แมนจู ซึ่งไม่ใช่จีนแท้ แต่เป็นชนเผ่าป่าเถื่อนนอกเมือง ที่ชาวจีนไม่มีความจงรักภักดี

ญี่ปุ่น มหาอำนาจแห่งเอเชีย   เคยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของโลก หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ปัจจุบัน เพิ่งถูกจีนแซงหน้า ก็ยังคงเป็นปกครองแบบราชอาณาจักร ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ..

อังกฤษ คือตัวอย่างที่ดีที่สุด ของปกครองแบบราชอาณาจักร ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เชื่อว่า มีหลายคนยังสงสัยว่า ประเทศอังกฤษ มีขนาดใกล้เคียงกับประเทศไทย แต่ทำไมยังคงความยิ่งใหญ่ระดับโลก ?  
📜  อ้างอิงจากข้อมูลของ BBC   

"ประเทศอังกฤษ ยังคงเป็นผู้นำของประเทศในเครือจักรภพของอังกฤษ ที่ประกอบไปด้วย ๕๓ ประเทศ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร ยังคงเป็นประมุขของเครือจักภพ" 
หากเอาอาณาเขตของชาติสมาชิกทั้งหมดมารวมกัน ก็จะกินเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาล คิดเป็น 1 ใน 4 ของผืนดินในโลกเครือจักรภพอังกฤษ มีประชากรเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรโลก โดยมีประชากรอยู่ราว 2,400 ล้านคน จากประชากรทั้งโลก 7,400 ล้านคน
  • แคนาดา ประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก
  • ออสเตรเลีย ประเทศมหาอำนาจอันดับ 6 ของโลก ยังคงมีพระมหากษัตริย์ของอังกฤษเป็นประมุข
ประเทศสมาชิกของเครือจักรภพแห่งชาติอังกฤษ มีอำนาจปกครองตนเองโดยเสรี แต่จะยังคงแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อังกฤษ ... 

 

ประเทศอังกฤษ ยังคงเป็นผู้นำของประเทศในเครือจักรภพของอังกฤษ


ในเมืองไทย ฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หลอกเยาวชนและประชาชนคนไทยว่า ต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์มีอำนาจมากเกินและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ !!!??

มาลองดูพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ของอังกฤษด้วยกัน ... 
พระราชอำนาจของพระราชินีอังกฤษ ได้แก่ ...
  • ทรงมีสิทธิ ที่จะปฏิเสธนายกรัฐมนตรี ที่ไม่เหมาะกับรัฐตามพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์   ในประวัติศาสตร์ของบริเตนใหญ่ (ประเทศอังกฤษ) สมเด็จพระนางเลยเอลิซาเบธที่ 2 เคยแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์ถึง 2 ครั้ง นอกจากนี้ สมเด็จพระราชินีสามารถยุบสภาได้ด้วยเสียงสนับสนุน 2/3 จากสภา
  • ทรงเป็นจอมทัพ ผู้มีสิทธิประกาศสงครามหรือยุติสงคราม 
  • ทุกสัปดาห์ นายกรัฐมนตรีต้องเข้ามาถวายการรายงาน เรื่องการบริหารราชการ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ต่อสมเด็จพระราชินีเพื่อ "แลกเปลี่ยนความคิดเห็น"
นอกจากนี้ คณะองคมนตรี ต้องส่งเอกสารที่ต้องใช้เพื่อการศึกษา หรือเพื่อให้คำปรึกษา ส่งไปยังสมเด็จพระราชินีทุกวัน ... 

ที่สำคัญ ประชาชนอังกฤษไม่สามารถฟ้องร้องเอาผิดต่อพระมหากษัตริย์ได้ 

ในขณะที่ในเมืองไทย ฝ่ายที่เป็นปฏิปัคต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หลอกเด็กให้ออกมาเรียกร้องให้ยกเลิก กฎหมายมาตรา 112 อันเป็นกฎหมายเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 

พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของไทย รัฐบาลในขณะนั้น ใช้งบประมาณในการจัดงาน ๔๐๐ ล้านบาท
และเมื่อ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นับเป็น ๗๐ ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ มิได้มีงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากทรงพระประชวรและสวรรคตในปีเดียวกันเมื่อ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
Platinum Jubilee 2022 
พระราชพิธี เฉลิมฉลองสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ครองราชย์ครบ 70 ปี

 " ใช้งบประมาณเกือบ £30 million หรือราว 1,300 ล้านบาท "

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
God Save the Queen


บทความโดย :  อัษฎางค์ ยมนาค
ข้อมูล และภาพ :  https://platinumjubilee.gov.uk/


 
Hanging hook ตะขอแขวนห้อยของ วัสดุเป็นซิลิโคน ดัดทรงปรับท่าทางได้

Admin Bee

Author & Editor

🌱 Miscellaneous บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ สังคม , ทัศนะ - Social Views , ประวัติศาสตร์ , วัฒนธรรม ,ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ และอื่นๆ อีกมากมาย

5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน
🟡 โพสต์แนะนำ

ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

     เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 “ให้พิจารณาใช้ คลองลัดโพธิ์ จ.สม...

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY

🏆 บทความพิเศษ


9NOMAD by IODINE
แนะนำผลิตภัณฑ์น่าสนใจ ซื้อของออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ แนะนำหนังสือมือสองสภาพดี หนังสือเก่าเก็บมือเดียว ซื้อมาอ่านเอง มีหลากหลายประเภท เป็นหนังสือที่อ่านได้เรื่อยๆ ร่วมสมัย เช่น หนังสือแนวประวัติศาสตร์ หนังสือชีวประวัติบุคคล, หนังสือพัฒนาตนเอง และจิตวิทยา เป็นต้น เราอัพเดทเล่มใหม่เรื่อยๆ สามารถเลือกซื้อได้ทาง Shopee


Popular Posts

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

หนังสือการตลาดออนไลน์

ผู้สนับสนุน

กระเป๋า Macbook Messenger Style หนังแท้ สำหรับใส่ Mac 13

กระเป๋าหนังแท้ สำหรับผู้ชาย Messenger Macbook Smart Satchel Super Black Color    

ป้ายกำกับ / Tag labels

กฎหมาย (2) กรรม (4) กรุงเทพฯ (14) กรุงศรีอยุธยา (8) กล้องถ่ายภาพ (5) กลาโหม (7) การศึกษา (79) กีฬา (2) เกษตร (1) เกี่ยวกับสัตว์ (10) ไกลกังวล (1) ขนม (1) ขอมไม่ใช่เขมร (4) ขันที (1) ข้าว (1) ข่าวสาร (17) เขมร (7) โขน (2) คณะราษฎร (3) คนเล่านิทาน (11) ครู (3) ความรู้ (78) คอมมิวนิสต์ (15) เครื่องบิน (4) เงินตรา (3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (7) จีน (34) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (2) ญี่ปุ่น (2) ดอกไม้ (1) เด็ก (2) เดนมาร์ก (1) ตลาดนัด (1) เตือนภัย (10) แต่งงาน (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (8) ท่องเที่ยว (22) ทะเล (2) ทัศนะ (19) ทำบุญ (2) เทคโนโลยี (10) ธนาคาร (3) ธรรมชาติ (4) ธรรมะ (1) ธุรกิจ (4) นราธิวาส (3) นางใน (2) นาซี (1) น้ำมัน (1) นิยาย (1) โนรา (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (8) บริหาร (1) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บุคคล (28) บุญ (2) บุหรี่ (1) เบตง (1) โบราณวัตถุ (11) โบราณสถาน (3) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (6) ประเทศไทย (79) ประวัติศาสตร์ (89) ปรัชญาชีวิต (15) ปูติน (1) ฝรั่งเศส (2) พม่า (3) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระพุฒาจารย์ (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (4) พิพิธภัณฑ์ (2) เพชรบุรี (2) เพลง (5) ฟาโรห์ (1) ไฟ (1) ภาคใต้ (3) ภาคอีสาน (1) ภาษา (5) ภูมิปัญญา (4) มวยไทย (1) มุมไบ (2) มุสลิม (1) ยิว (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๔ (1) รัชกาลที่ ๕ (4) รัชกาลที่7 (4) รัชกาลที่ ๘ (1) รัสเซีย (9) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (1) เรื่องเก่า (58) เรื่องเล่า (1) โรค (1) โรคระบาด (1) โรงพยาบาล (2) โรงเรียน (9) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ล้านนา (1) ลาว (4) โลกร้อน (1) วัด (10) วันสำคัญ (1) วิทยาศาสตร์ (7) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (3) ไวรัล (1) ศาสนา (19) ศิลปะ (3) ศิลปาชีพ (1) สงคราม (29) สถานีรถไฟ (1) สเปน (1) สยาม (10) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (1) สังคม (25) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (3) สุขภาพ (6) สุภาพจิต (3) สุสาน (1) หนังแท้ (2) หนังสือ (16) ห้องเรียน (1) เหมาเจ๋อตง (1) เหรียญ (1) อเมริกา (22) อังกฤษ (3) อาหาร (1) อิตาลี (2) อินเดีย (7) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (3) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) metaverse (1) Nuclear (1) OPENUP (1) Social media (2) social views (57) startup (1) UNESCO (2)

 
miscthailand