ค้นหาบทความ 🙄

3/19/65

สตรี สตางค์ นิติ มหาภัยของพระดีๆ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีผู้คิดคำว่า“นารีพิฆาต” ขึ้นมาในช่วงเวลาที่มีข่าวปรากฏทางสื่อมวลชนเนืองๆ ว่าพระภิกษุรูปนั้นรูปนี้มีพฤติการณ์พัวพันทางชู้สาวกับสตรี

พลเรือตรี ทองย้อย แสงสินชัย
| ทองย้อย แสงสินชัย

สตรี สตางค์ นิติ
---------------- มหาภัยของพระดีๆ

สตรี สตางค์ นิติ มหาภัยของพระดีๆ

       กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีผู้คิดคำว่า “นารีพิฆาต” ขึ้นมาในช่วงเวลาที่มีข่าวปรากฏทางสื่อมวลชนเนืองๆ ว่า พระภิกษุรูปนั้นรูปนี้ มีพฤติการณ์พัวพันทางชู้สาวกับสตรี พฤติการณ์และการออกข่าวเช่นนี้ทำให้มีผู้วิเคราะห์ว่า เกิดจากผู้ไม่หวังดีประสงค์จะทำลายพระพุทธศาสนา กล่าวคือ เมื่อเห็นว่าพระภิกษุรูปใดมีท่าทีว่าเป็นที่เจริญศรัทธาของประชาชน และจะเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาต่อไป

       ผู้ไม่หวังดีก็จะวางแผนส่งสตรีเข้าไปตีสนิทชิดเชื้อกับพระภิกษุรูปนั้น แล้วก่อความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวขึ้นเพื่อให้ความเสื่อมเสียเกิดขึ้นแก่พระภิกษุรูปนั้นทำให้ไม่เจริญในพระศาสนาอีกต่อไป จึงเรียกการกระทำเช่นนี้ว่า ใช้แผนนารีพิฆาต เรียกสั้นว่า “นารีพิฆาต”

แผนนารีพิฆาตนี้ ถ้าศึกษาพุทธประวัติ ก็จะพบว่า มีผู้นำมาใช้แล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาล เช่นกรณี นางจิญจมาณวิกา และนางสุนทรีเป็นต้น
.................................................

น่าสังเกตว่า จนทุกวันนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า “ผู้ไม่หวังดีประสงค์จะทำลายพระพุทธศาสนา” นั้น คือใคร ฝ่ายไหน และกรณีเช่นนี้ ได้มีใคร-โดยเฉพาะคณะสงฆ์-ได้ทำการศึกษา สืบสวน หรือสืบค้นข้อเท็จจริงประมวลขึ้นเป็นข้อมูลหลักฐานบ้างหรือไม่ ? -  เพื่อป้องกันแก้ไขมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นอีก อันจะเป็นประโยชน์ในทางปกป้องพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไป

  • จนถึงวันนี้ เท่าที่พอจะสรุปได้ การพิฆาตพระดีๆ จะใช้แผนอยู่ ๓ แผน คือ

๑ สตรี คือ นารีพิฆาตดังที่เคยปรากฏมาแล้ว

๒ สตางค์ คือใช้การพัวพันกับเรื่องเงิน เช่นเงินทอน เงินวัด อย่างที่เราเห็นกันอยู่

๓ นิติ คือใช้ช่องทางกฎหมายเอาผิดกับพระเมื่อท่านไปทำอะไรบางอย่าง ทั้งนี้เนื่องจากพระส่วนมากไม่มีความรู้ทางกฎหมาย

    ผมเข้าใจว่า จนถึงวันนี้ ผู้บริหารการพระศาสนาของเรา ก็ยังไม่มีนโยบายใดๆ ที่จะขจัดจุดอ่อนหรือปิดช่องโหว่ทั้ง ๓ ช่องนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เราเสียพระดีๆ ไปอีก

    การจะหวังให้ผู้บริหารการพระศาสนา หรือคณะสงฆ์ หรือชี้ตัวตรงๆ คือมหาเถรสมาคม ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่าง ก็เห็นกันอยู่แล้วว่าไม่ต้องหวัง 

“หัวก็ไม่กระดิก หางก็ไม่ส่าย”

      ทางรอดเหลือทางเดียว คือ ทุกคนลงมือทำกันเอง ใครถนัดทางไหนจงทำทางนั้น

ขออนุญาตยกตัวอย่างผมเอง

     ผมพิจารณาแล้วเห็นว่า ทุกวันนี้ ทั้งชาววัด ทั้งชาวบ้าน ขาดความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง เป็นเหตุให้ทำอะไรผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้อง สาเหตุใหญ่คือ ไม่มีฉันทะอุตสาหะที่จะค้นคว้าศึกษาเรียนรู้ ผมเห็นว่าตัวผมเองพอจะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้บ้าง ผมก็ลงมือศึกษาเรียนรู้

      รู้อะไรมาก็เอามาบอกกล่าวให้คนอื่นๆ รู้ด้วย พร้อมๆ ไปกับกระตุ้นเตือนให้ ผู้มีหน้าที่-โดยเฉพาะก็คือพระภิกษุสามเณร-มีอุตสาหะศึกษาค้นคว้าหลักพระธรรมวินัยเพื่อให้ได้ความรู้เอามาเป็นหลักปฏิบัติและเผยแผ่ต่อไปอีก นี่คืองานที่ผมทำมานานแล้ว กำลังทำอยู่ทุกวัน และจะทำต่อไปจนกว่าจะหมดกำลัง

  ท่านอื่นๆ ก็ใช้ทางของท่านทำแบบเดียวกันนี้

      ใครถนัดทางไหน มีกำลังทางไหน ก็ลงมือทำในทางนั้นๆ โดยเฉพาะท่านที่ประกาศว่า รักพระศาสนา เป็นห่วงพระศาสนายิ่งนัก บัดนี้ถึงเวลาที่จะพิสูจน์แล้วว่า ท่านไม่ได้พูดแต่ปาก หากแต่ได้ลงมือทำงานจริงๆ
เป็นต้นว่า

  • ท่านที่มีความรู้ทางกฎหมาย ก็ตะลุยให้ความรู้ทางกฎหมายแก่หลวงพ่อหลวงพี่ที่เป็นเจ้าอาวาส คุยได้ คุย บอกได้ บอก ทำถึงขั้นจัดอบรมได้ด้วยก็ยิ่งดี จัดอบรมกันเรื่อยไปจนกว่าพระจะมีความรู้ทางกฎหมายถึงระดับรักษาตัวได้ทั่วถึง ใครมีกำลัง ใครมีสตางค์ ก็ช่วยสนับสนุนให้จัดให้มีขึ้น

นี่ยกเป็นตัวอย่างเรื่องเดียว พอให้เห็นภาพว่าใครสามารถทำอะไรได้บ้าง
      แต่ที่สำคัญมากๆ ก็คือ ท่านที่เข้าใจว่าตัวเองทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างก็ดี ท่านที่สามารถทำได้ทุกอย่างแต่ไม่คิดจะช่วยทำสักอย่างก็ดี ขอความกรุณาช่วยอยู่นิ่งๆ

ถ้าให้กำลังใจกันไม่ได้ ก็ฝึกวางใจเป็นกลางเอาไว้ให้มากๆ  นึกถึงคำพังเพย -มือไม่พาย ... หรือจะท่องว่า- ทุกอย่างเป็นอนิจจัง ศาสนาไม่ใช่ของกูคนเดียว - เพื่อปลอบใจตัวเองไปด้วยก็เชิญ

     เราท่านส่วนมากไม่มีตำแหน่งหน้าที่ใดๆ นอกจากตำแหน่งชาวพุทธล้วนๆ แท้ๆ เพียงอย่างเดียว เราจะทำงานเช่นนี้ได้ด้วยความสบายใจอย่างยิ่ง ไม่มีอะไรจะต้องเสีย ไม่มีอะไรจะต้องขาดทุน มีแต่ได้บุญเป็นกำไร จึงสมควรทำอย่างยิ่ง

     นอกจากนี้ การทำงานเพื่อพระศาสนาของเราแต่ละคนที่ไม่มีตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ยังจะเป็นการช่วยให้กำลังใจ แก่ผู้ที่มีตำแหน่งมีหน้าที่ แต่ไม่คิดจะทำอะไรนอกจากนั่งรอรับคำสั่งอย่างเดียว - อีกสถานหนึ่งด้วย
ใครจะทำหรือไม่ทำ ไม่ต้องมัวแต่รอกันนะครับ

ชวนกันไปช่วยกันทำด้วยก็ยิ่งดี  ทำเป็นทีมได้ก็ยิ่งวิเศษ  แต่ไม่ต้องรอกัน  ไม่ต้องรอใคร

ผมพูดอยู่บ่อยๆ-คนเดียวกูก็ทำ!


พลเรือตรี ทองย้อย แสงสินชัย
| ทองย้อย แสงสินชัย
๙ มีนาคม ๒๕๖๕
๑๓:๒๕

🎨บทความพิเศษ   


Admin Bee

สนับสนุน Misc.Today

นี่คือ ลิ้งค์พันธมิตร หรือที่เรียกว่า affiliate link ซึ่งหมายความว่า... หากคุณคลิ๊กลิ้งค์นี้ และซื้อผลิตภัณฑ์ อะไรก็ได้ ฉันจะได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อย สิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนเว็บไซด์ และช่วยให้กำลังใจเราต่อไป 

ค้นหาที่พัก โดย agoda


เครื่องดื่มมหัศจรรย์ เพื่อสุขภาพที่ดี


  ชาหมักคอมบูชะ Scoby doit  “ จุลินทรีย์ โพรไบโอติก ที่มีอยู่ในชาหมัก คอมบูชะ ( Kombucha ) สามารถแก้ไขปัญหาของระบบทางเดินอาหาร และลำไส้”

KOMBUCHA ORIGINAL 101 / by Scoby Do it 💖
    เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ คอมบูชา หรือ คอมบูชะ ( Kombucha ) Scoby do it คือ เครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการหมัก มีสรรพคุณทางยา โดยมี “จุลินทรีย์ โพรไบโอติก Probiotics” ที่เป็นพระเอกของเครื่องดื่มชนิดนี้ “จุลินทรีย์” ที่อยู่ในชาหมักที่เกิดจากการหมักชา จะมี สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และอาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง และโรคอัลไซเมอร์ได้ 

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

ทำไมเราต้องเชื่อว่า ?

มีข้อเท็จจริงหลักฐานเหตุผลอะไร ที่เราต้องเชื่อคุณครับ ?

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุนป้ายกำกับ / Tag labels

กฎหมาย (4) กฐิน (2) กรรม (5) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (18) กรุงศรีอยุธยา (9) กล้องถ่ายภาพ (6) กลอน (4) กลาโหม (8) การเกษตร (3) การจัดเก็บ (2) การเมือง (40) การศึกษา (117) กิจกรรมกลางแจ้ง (2) กีฬา (3) เกษตร (1) เกี่ยวกับสัตว์ (11) ไกลกังวล (1) ขงจื้อ (1) ขนม (2) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ข้าว (3) ข่าวสาร (21) ขิง (1) เขมร (9) โขน (2) คณะราษฎร (6) คนเล่านิทาน (13) ครู (6) ความเชื่อ (6) ความรู้ (127) คอมมิวนิสต์ (26) คำภีร์ (2) คำสอน (10) เครื่องบิน (7) เงินตรา (3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (13) จีน (52) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (5) ญี่ปุ่น (14) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (5) เดนมาร์ก (1) ต้นไม้ (4) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตา (1) เตือนภัย (15) แต่งงาน (1) ทรัพยากร (1) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (9) ท่องเที่ยว (27) ทะเล (3) ทัศนะ (33) ทำบุญ (3) ทำอาหาร (5) เทคโนโลยี (12) โทรศัพท์มือถือ (2) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรรมชาติ (6) ธรรมในคำกลอน (1) ธรรมะ (6) ธรรมาธิปไตย (2) ธุรกิจ (9) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นักบิน (1) นักเรียน (4) นางใน (1) นาซี (1) นายกรัฐมนตรี (2) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) นิวเคลียร์ (1) แนะนำสินค้า (34) โนรา (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (12) บริการ (3) บริหาร (3) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บัตรประชาชน (1) บุคคล (40) บุญ (3) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (5) โบราณวัตถุ (12) โบราณสถาน (5) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (41) ประท้วง (6) ประเทศไทย (154) ประวัติศาสตร์ (132) ปรัชญาชีวิต (19) ปรีดี (1) ปลูกต้นไม้ (3) ปูติน (1) ผลิต (2) ผิวสี (1) แผ่นดินไหว (1) ฝรั่งเศส (4) พม่า (6) พยาบาล (1) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระนเรศ (1) พระพุฒาจารย์ (1) พระพุทธเจ้า (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (8) พราหมณ์ (1) พิพิธภัณฑ์ (8) พุทธทาส (1) พุทธศาสนา (3) เพชรบุรี (2) เพลง (8) เพลงผ้า ปรพากย์ (1) แพทย์ (3) ฟาโรห์ (1) ไฟ (4) ไฟฉาย (1) ไฟฟ้า (1) ภาคใต้ (6) ภาคอีสาน (1) ภาษา (9) ภาษิต (1) ภูมิปัญญา (18) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (5) มาเลเซีย (1) มุมไบ (2) มุสลิม (2) แม่ (1) ไม้ไผ่ (1) ยา (1) ยิว (2) ยูนนาน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (3) รัชกาลที่ ๕ (6) รัชกาลที่7 (6) รัชกาลที่ ๘ (3) รัฐประหาร (1) รัสเซีย (12) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (1) เรื่องเก่า (74) เรื่องเล่า (17) โรค (4) โรคระบาด (3) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (9) โรงเรียน (15) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ลัทธิ (1) ล้านนา (2) ลาว (4) เลือกตั้ง (9) โลก (4) โลกร้อน (2) วัฒนธรรม (1) วัด (10) วันแม่ (1) วันสำคัญ (4) วิทยาศาสตร์ (8) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศาสนา (32) ศิริราช (5) ศิลปะ (4) ศิลปาชีพ (1) เศรษฐกิจ (3) สงขลา (1) สงคราม (44) สถานีรถไฟ (1) สนามบิน (1) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (1) สมัยเมจิ (1) สยาม (12) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (2) สังคม (34) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (12) สื่อ (2) สุขภาพ (12) สุภาพจิต (5) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (30) ห้องเรียน (4) เหมาเจ๋อตง (1) เหรียญ (1) อเมริกา (34) ออสเตรีย (1) อังกฤษ (4) อาชีพ (1) อาหาร (15) อาหารจานโปรด (8) อิตาลี (3) อินเดีย (8) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (4) ไอร์แลนด์ (1) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (6) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (107) startup (1) UNESCO (4) xiaomi (1)


Tweet Pick | Misc.Today

Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand