ค้นหาบทความ 🙄

1/03/65

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ความหมาย คืออะไร ?

.. “ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม” ข้าพระพุทธเจ้า ( ชื่อ ..... )

  โดย ...  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ฝ่าละอองธุลีพระบาท = ส. ท่าน (ใช้แก่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ), เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒.

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  =  ส. คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย ใช้แก่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒.
ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท  =  ก. รู้ (ใช้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ).


ภาษาแบบแผน = น. ภาษาที่ถือเป็นแบบฉบับที่จะต้องใช้เป็นแบบเดียวกันในโอกาสอย่างเดียวกัน เช่น คำกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นต้นว่า “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม...” และลงท้ายว่า “ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า...”, ภาษาที่ใช้เป็นทางการในโอกาสสำคัญ หรือใช้แก่บุคคลสำคัญ หรือบุคคลสำคัญเป็นผู้ใช้ เช่น คำประกาศเกียรติคุณในการประสาทปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ คำปราศรัยของนายกรัฐมนตรีในวันขึ้นปีใหม่, ภาษาระดับพิธีการ 

  “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม...”

   ดังนั้น คำว่า ฝ่าละอองธุลีพระบาท ( เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2 ) ในบริบทนี้ คือ ในหลวงและพระราชินี ผู้ซึ่งอยู่ใต้ฝุ่นละอองที่อยู่ใต้พระบาทของ "พระพุทธเจ้า" อันมีความหมายถึงในหลวงและพระราชินี เป็นผู้บำเพ็ญธรรมตามอย่างพระพุทธเจ้า

สรรพนามบุรุษที่ 1 คือ ตัวเราเอง  

คำเรียกตัวเองว่า “ผม กระผม ฉัน ดิฉัน”   คือ คำที่คนไทยใช้เรียกตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น “ผม กระผม ฉัน ดิฉัน”มีความหมายที่ย่อมาจาก “เกล้ากระหม่อมฉัน” ซึ่งถูกพูดย่อลงเหลือ “เกล้ากระหม่อม” และ“หม่อมฉัน” และย่อจนเหลือแค่คำว่า “ฉัน” ในที่สุด

ซึ่งคำว่า “เกล้ากระหม่อมฉัน” ที่พูดย่อลงจนเหลือแค่คำว่า “ผมและฉัน” เป็นคำเรียกตัวเอง ที่มาจากของที่สูงที่สุดในตัวเรา คือ ผมบนหัวของเรา

  
  “ข้าพระพุทธเจ้า”  คือคำแทนตัวเราเอง
 
       เราคนไทยใช้คำเรียกตัวเองว่า “ข้าพระพุทธเจ้า”เมื่อกราบบังคมทูลหรือพูดกับพระมหากษัตริย์
“ข้าพระพุทธเจ้า” หมายถึง เราขอเป็นข้าพระพุทธเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งกว่าผู้ใดในโลก เหนือกว่าพระมหากษัตริย์และคนทั้งปวง พุทธศาสนิกชนจึงเรียกตัวเองว่าเป็น “ข้าของพระพุทธเจ้า”
เมื่อต้องการแสดงการยกย่องพระเจ้าแผ่นดินจึงนำคำว่า ข้าพระพุทธเจ้า มาใช้เป็น คำสรรพนามแทนตัวเองเมื่อพูดกับพระเจ้าแผ่นดิน 
    
 “คำว่า ใต้เท้า ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าพระบาท หรือใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2”
 
    ถ้าสังเกตดีๆ เราจะเรียกแทนตัวเราเองด้วยของที่สูงที่สุดในร่างกายของเรา นั้นก็คือ ผม กระผม ฉัน ดิฉัน 
 
     ในวัฒนธรรมไทย เราคนไทยมีทัศนคติที่จะไม่ยกตนเสมอท่าน เราให้ความเคารพและให้เกียรติผู้ใหญ่ด้วยการไม่เรียกชื่อของท่านต่อหน้าท่านโดยตรง แต่เราจะเรียกสิ่งที่ต่ำที่สุดของผู้หลักผู้ใหญ่แทน ซึ่งก็คือ สิ่งที่อยู่ใต้ของเท้า หรือใต้เท้า (สรรพนามบุรุษที่ 2 ) นั่นเอง
 
ซึ่งคำว่า “ใต้เท้า” จึงใช้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสามัญชน
ส่วนคำว่า ”ฝ่าพระบาท” หรือ “ใต้ฝ่าพระบาท” ใช้กับเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง
และคำว่า ”ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท” ใช้เฉพาะกับพระมหากษัตริย์และพระราชินี เท่านั้น
 
 

   
https://dict.longdo.com/search/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97
 
https://www.autoinfo.co.th/article/168074/
 
 
อัษฎางค์ ยมนาค :  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=212469454426614&id=100566188950275
 
 

 Admin Bee

Author & Editor

ความรู้รอบตัวสั้นๆ 🌱 Miscellaneous บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ สังคม , ทัศนะ - Social Views , ประวัติศาสตร์ , วัฒนธรรม ,ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ


กระเป๋าหนังแท้ แบรนด์ไทย


  Smart Wallet bi-fold 


“The art of painted edges.”
100% Handstitcing Made with 💖

    กระเป๋าสตางค์หนังแท้ ที่ใช้กรรมวิธี การตัดเย็บด้วยมือ ( Hand-stitcing 100% ) จากวัสดุหนังแท้ ชนิดฟอกฝาด ที่มีคุณลักษณะ ของความแข็งแกร่ง ทำให้มีอายุการใช้งานสูง ดีไซน์การออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายกระทัดรัด ช่อง full-lengthbillfold อยู่ด้านนอก

   >> ดูเพิ่มเติม 
5 บทความ ยอดนิยม ในรอบ 30 วัน

🟡 โพสต์แนะนำ

ขอม ไม่ใช่เขมร และไม่ใช่ชื่อประเทศ แล้ว ขอม เป็นใครกันแน่ ? ตอนที่ ๑

ไทยลอกแบบมาจากเขมร หรือ เขมรลอกไปจากไทย ตอนที่ ๑ “ขอม” ไม่ใช่เขมร ไม่ใช่ชื่อประเทศ  | โดย อัษฎางค์ ยมนาค

Popular Posts

แนะนำหนังสือ


  BOOKs OF THE DAY
ผู้สนับสนุน

ชุด Top Bestseller Set ประกอบด้วยหนังสือขายดี จำนวน 2 เล่ม | ศึกชิงพระคลังข้างที่ ๒๔๗๕ จากปล้นพระราชทรัพย์ถึงคดีสวรรคต ร.๘ และ สถาบันกษัตริย์ ความจริงที่ถูกบิดเบือน    

ป้ายกำกับ / Tag labels

กฎหมาย (2) กฐิน (2) กรรม (4) กระเป๋า (3) กรุงเทพฯ (17) กรุงศรีอยุธยา (8) กล้องถ่ายภาพ (5) กลาโหม (7) การจัดเก็บ (1) การเมือง (5) การศึกษา (81) กิจกรรมกลางแจ้ง (1) กีฬา (2) เกษตร (1) เกี่ยวกับสัตว์ (10) ไกลกังวล (1) ขนม (1) ขอมไม่ใช่เขมร (6) ขันที (1) ข้าว (1) ข่าวสาร (18) เขมร (9) โขน (2) คณะราษฎร (4) คนเล่านิทาน (11) ครู (3) ความรู้ (85) คอมมิวนิสต์ (15) เครื่องบิน (4) เงินตรา (3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (9) จีน (38) ช้าง (1) ชายแดนใต้ (2) ญี่ปุ่น (7) ดนตรีไทย (1) ดอกไม้ (1) เด็ก (3) เดนมาร์ก (1) ตลาดนัด (1) ตำรวจ (2) เตือนภัย (11) แต่งงาน (2) ทวิตเตอร์ (1) ทหาร (8) ท่องเที่ยว (24) ทะเล (2) ทัศนะ (19) ทำบุญ (2) เทคโนโลยี (10) ธนบัตร (1) ธนาคาร (4) ธรรมชาติ (4) ธรรมะ (1) ธุรกิจ (6) นราธิวาส (3) นวดไทย (1) นางใน (2) นาซี (1) น้ำมัน (1) นิทานพื้นบ้าน (1) นิยาย (3) แนะนำสินค้า (12) โนรา (1) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (9) บริการ (1) บริหาร (1) บ่อน (1) บัตรเครดิต (2) บุคคล (31) บุญ (2) บุหรี่ (1) เบตง (1) แบรนด์ไทย (3) โบราณวัตถุ (11) โบราณสถาน (3) โบสถ์ (2) ประชาธิปไตย (9) ประท้วง (1) ประเทศไทย (97) ประวัติศาสตร์ (104) ปรัชญาชีวิต (16) ปูติน (1) ผลิต (2) ผิวสี (1) ฝรั่งเศส (2) พม่า (3) พระเจ้าตากสินมหาราช (2) พระพุฒาจารย์ (1) พระราชกรณียกิจ (4) พระสงฆ์ (6) พิพิธภัณฑ์ (3) เพชรบุรี (2) เพลง (6) แพทย์ (1) ฟาโรห์ (1) ไฟ (2) ไฟฉาย (1) ภาคใต้ (3) ภาคอีสาน (1) ภาษา (5) ภูมิปัญญา (5) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (1) มวยไทย (2) มุมไบ (2) มุสลิม (2) ยิว (1) ยูนนาน (1) เยาวราช (1) รถเมล์ (3) รองเท้า (2) ระเบิด (3) รัชกาลที่ ๒ (1) รัชกาลที่ ๔ (2) รัชกาลที่ ๕ (5) รัชกาลที่7 (5) รัชกาลที่ ๘ (1) รัสเซีย (9) ราชาศัพท์ (1) รามเกียรติ์ (1) เรือ (1) เรื่องเก่า (67) เรื่องเล่า (8) โรค (1) โรคระบาด (1) โรงงาน (1) โรงพยาบาล (4) โรงเรียน (9) โรฮิงญา (1) ลอนดอน (1) ล้านนา (2) ลาว (4) เลือกตั้ง (1) โลกร้อน (1) วัด (10) วันสำคัญ (2) วิทยาศาสตร์ (7) วิทยุ (2) วิหาร (4) เวียดนาม (4) ไวรัล (1) ศาสนา (23) ศิลปะ (3) ศิลปาชีพ (1) สงคราม (31) สถานีรถไฟ (1) สเปน (1) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร (1) สมัยเมจิ (1) สยาม (10) สวนสนุก (1) สวิตเซอร์แลนด์ (1) สังคม (26) สำนวน (8) สิ่งประดิษฐ์ (5) สุขภาพ (7) สุภาพจิต (3) สุสาน (1) หนังแท้ (4) หนังสือ (17) ห้องเรียน (2) เหมาเจ๋อตง (1) เหรียญ (1) อเมริกา (23) อังกฤษ (3) อาหาร (4) อาหารจานโปรด (2) อิตาลี (2) อินเดีย (7) อียิปต์ (1) อีสาน (1) แอปพลิเคชัน (3) cpr (1) deep state (1) democracy (1) Diarymisc (3) facebook (1) handmade (1) leather (1) metaverse (1) nomad (3) Nuclear (1) OPENUP (1) powerbank (1) shopee (1) Social media (2) social views (64) startup (1) UNESCO (3) xiaomi (1)

Miscellaneous | Misc.Today 🌱 . ขับเคลื่อนโดย Blogger.

 
miscthailand