วันเสาร์, พฤษภาคม 09, 2563

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม    วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เดิมเป็นวัดโบราณที่มีชื่อว่าวัดแหลม หรือวัดไทรทอง 


      เคยเป็นที่ตั้งค่ายเพื่อต่อสู้กับเจ้าอนุวงศ์ ครั้งสมัยรัชกาลที่ ๓ แต่เดิมทีมีพระเจดีย์ ๕ องค์ อยู่ด้านหน้าวัดด้วย พระเจดีย์ทั้ง ๕ องค์ สร้างโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ (ราชสกุลพนมวัน) ผู้บัญชาการทัพในครั้งนั้น และต่อมารัชกาลที่ ๔ ทรงพระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดเบญจบพิตร คือ วัดที่เจ้านาย ๕ พระองค์: พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ และพี่น้องทั้ง ๔ ของพระองค์ร่วมกันสร้าง มาเปลี่ยนเป็นชื่อวัดเบญจมบพิตร


      ในครั้งสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งทรงสถาปนาวัดใหม่ด้วยการรื้อสิ่งปลูกสร้างแต่เดิมออก และบูรณะครั้งใหญ่ รวมทั้งพระราชที่ดินวัดเพิ่มและ สร้อยนาม"ดุสิตวนาราม" ต่อท้าย จึงเรียกรวมกันว่า "วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม" จนถึงปัจจุบันMiscellaneous

Author & Editor

บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด Miscellaneous เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ และอื่นๆ อีกมากมายป้ายกำกับ / Tag labelsPopular Posts

อุปกรณ์เสริม สำหรับนักถ่ายภาพราชบัลลังก์พม่า วาระสุดท้ายแห่งระบบกษัตริย์ !!


   เรื่องราวประวัติศาสตร์พม่า สมัยพระเจ้ามินดง จนถึงวาระสุดท้ายของระบอบกษัตริย์ในสมัยพระเจ้าธีบอ อ่านแล้วทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพม่า รูปแบบการปกครอง ยิ่งในบทที่บรรยายถึงความโหดร้ายของพระเจ้าธีบอและพระนางศุภยาลัต ความเหี้ยมโหดของการสังหารเชื้อพระวงศ์ด้วยกัน เพียงเพื่อต้องการบัลลังก์ 

    หนังสือ "ราชบัลลังก์พม่า วาระสุดท้ายแห่งระบบกษัตริย์" เล่มนี้ เขียนโดย ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร ผู้เขียนยังได้เสนอมุมมองอันหลากหลาย ผ่านการวิเคราะห์ให้เห็นถึงปัญหาของพม่าในยุคเวลานั้น โดยเฉพาะการฉายภาพเรื่องอำนาจวาสนา กิเลสตัณา และความมักใหญ่ใฝ่สูงของคนในช่วงเวลาดังกล่าว อันกลายเป็นปฐมเหตุแห่งการสูญเสียเอกราชของพม่าแก่อังกฤษ

ตอน 1 ความเบื้องต้น
ตอน 2 สร้างกรุงมัณฑะเลย์
ตอน 3 พระที่นั่ง มเหสี และเสนาบดี
ตอน 4 เจ้าชายธีบอและฝรั่งในราชสำนัก
ตอน 5 พระเจ้ามินดงกับอังกฤษ
ตอน 6 มินดงสร้างมหากุศล
ตอน 7 กบฏวังหลวง
ตอน 8 ชิงราชบัลลังก์
ตอน 9 มินดงสวรรคต, ธีบอครองราชย์
ตอน 10 การประหารครั้งยิ่งใหญ่
ฯลฯ


  ซื้อหนังสือออนไลน์

บทความพิเศษ 
miscthailand