วันจันทร์, พฤษภาคม 11, 2563

ทำเนียบรัฐบาล เดิมมีชื่อว่า

ทำเนียบรัฐบาล


      ทำเนียบรัฐบาล เดิมมีชื่อว่า ทำเนียบสามัคคีชัย เป็นบ้านนรสิงห์ บ้านพักของเจ้าพระยารามราฆพ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ) ข้าราชสำนักคนสำคัญในรัชกาลที่ ๖ บ้านหลังนี้ถูกขายให้แก่รัฐบาลไทยในยุคสมัยของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนั้นญี่ปุ่นได้เข้ามากว้านซื้อที่ดินหลายแห่ง แต่จอมพล ป.พิบูลสงคราม ไม่ยินยอม จึงจำเป็นต้องซื้อเพื่อไม่ให้สถานที่สำคัญเหล่านี้ตกไปอยู่ในมือต่างชาติ และตั้งให้เป็นทำเนียบรัฐบาลถึงปัจจุบัน นอกจากซื้อทำเนียบรัฐบาลแล้ว ยังมีบ้านมนังคศิลา บ้านพิษณุโลก อีกด้วย

Miscellaneous

Author & Editor

บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด Miscellaneous เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ และอื่นๆ อีกมากมายป้ายกำกับ / Tag labelsPopular Posts

อุปกรณ์เสริม สำหรับนักถ่ายภาพราชบัลลังก์พม่า วาระสุดท้ายแห่งระบบกษัตริย์ !!


   เรื่องราวประวัติศาสตร์พม่า สมัยพระเจ้ามินดง จนถึงวาระสุดท้ายของระบอบกษัตริย์ในสมัยพระเจ้าธีบอ อ่านแล้วทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพม่า รูปแบบการปกครอง ยิ่งในบทที่บรรยายถึงความโหดร้ายของพระเจ้าธีบอและพระนางศุภยาลัต ความเหี้ยมโหดของการสังหารเชื้อพระวงศ์ด้วยกัน เพียงเพื่อต้องการบัลลังก์ 

    หนังสือ "ราชบัลลังก์พม่า วาระสุดท้ายแห่งระบบกษัตริย์" เล่มนี้ เขียนโดย ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร ผู้เขียนยังได้เสนอมุมมองอันหลากหลาย ผ่านการวิเคราะห์ให้เห็นถึงปัญหาของพม่าในยุคเวลานั้น โดยเฉพาะการฉายภาพเรื่องอำนาจวาสนา กิเลสตัณา และความมักใหญ่ใฝ่สูงของคนในช่วงเวลาดังกล่าว อันกลายเป็นปฐมเหตุแห่งการสูญเสียเอกราชของพม่าแก่อังกฤษ

ตอน 1 ความเบื้องต้น
ตอน 2 สร้างกรุงมัณฑะเลย์
ตอน 3 พระที่นั่ง มเหสี และเสนาบดี
ตอน 4 เจ้าชายธีบอและฝรั่งในราชสำนัก
ตอน 5 พระเจ้ามินดงกับอังกฤษ
ตอน 6 มินดงสร้างมหากุศล
ตอน 7 กบฏวังหลวง
ตอน 8 ชิงราชบัลลังก์
ตอน 9 มินดงสวรรคต, ธีบอครองราชย์
ตอน 10 การประหารครั้งยิ่งใหญ่
ฯลฯ


  ซื้อหนังสือออนไลน์

บทความพิเศษ 
miscthailand