วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 14, 2563

ตรอกป่าช้าหมาเน่า ในย่านเยาวราช ช่วงสมัยรัชกาลที่ ๔-๕

ตรอกป่าช้าหมาเน่า

ตรอกแห่งหนึ่ง ในย่านเยาวราช

ในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๔-๕

    โดยก่อนที่จะมีการตัดถนน และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมครั้งใหญ่ เพื่อให้ทัดเทียมกับอารยประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๕ เหตุที่ได้ชื่อว่า ตรอกป่าช้าหมาเน่า ก็เพราะพฤติกรรมของคนทั่วไปในขณะนั้น ที่มักนำ ซากสุนัข ซากสัตว์อื่นๆที่ตายแล้วมาทิ้งในตรอกแห่งนี้

    ตรอกแห่งนี้ มีระยะทางเพียง ๑๐๐ เมตร จนได้ชื่อว่าตรอกป่าช้าหมาเน่า ..

    ในปัจจุบัน ตรอกนี้ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ถนนแปลงนาม ย่านการค้า และย่านของอร่อยที่ นักท่องเที่ยวทั่วโลก และคนไทยเอง ต่างก็ไปเยี่ยมเยือน และชิมอาหารรสเด็ด

    cr.ภาพถนนแปลงนามในปี พ.ศ.๒๔๙๓ โดย Dmitri Kessel Image Source: LIFE Photo Collection, US

Miscellaneous

Author & Editor

บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด Miscellaneous เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ และอื่นๆ อีกมากมายป้ายกำกับ / Tag labelsPopular Posts

อุปกรณ์เสริม สำหรับนักถ่ายภาพราชบัลลังก์พม่า วาระสุดท้ายแห่งระบบกษัตริย์ !!


   เรื่องราวประวัติศาสตร์พม่า สมัยพระเจ้ามินดง จนถึงวาระสุดท้ายของระบอบกษัตริย์ในสมัยพระเจ้าธีบอ อ่านแล้วทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพม่า รูปแบบการปกครอง ยิ่งในบทที่บรรยายถึงความโหดร้ายของพระเจ้าธีบอและพระนางศุภยาลัต ความเหี้ยมโหดของการสังหารเชื้อพระวงศ์ด้วยกัน เพียงเพื่อต้องการบัลลังก์ 

    หนังสือ "ราชบัลลังก์พม่า วาระสุดท้ายแห่งระบบกษัตริย์" เล่มนี้ เขียนโดย ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร ผู้เขียนยังได้เสนอมุมมองอันหลากหลาย ผ่านการวิเคราะห์ให้เห็นถึงปัญหาของพม่าในยุคเวลานั้น โดยเฉพาะการฉายภาพเรื่องอำนาจวาสนา กิเลสตัณา และความมักใหญ่ใฝ่สูงของคนในช่วงเวลาดังกล่าว อันกลายเป็นปฐมเหตุแห่งการสูญเสียเอกราชของพม่าแก่อังกฤษ

ตอน 1 ความเบื้องต้น
ตอน 2 สร้างกรุงมัณฑะเลย์
ตอน 3 พระที่นั่ง มเหสี และเสนาบดี
ตอน 4 เจ้าชายธีบอและฝรั่งในราชสำนัก
ตอน 5 พระเจ้ามินดงกับอังกฤษ
ตอน 6 มินดงสร้างมหากุศล
ตอน 7 กบฏวังหลวง
ตอน 8 ชิงราชบัลลังก์
ตอน 9 มินดงสวรรคต, ธีบอครองราชย์
ตอน 10 การประหารครั้งยิ่งใหญ่
ฯลฯ


  ซื้อหนังสือออนไลน์

บทความพิเศษ 
miscthailand